Povinnost uchovat daňové doklady

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array