Použití faktur jako důkazního prostředku při stanovení daně

Krajský soud v Ústí nad Labem
Array