Pokuta za porušení povinností při vedení účetnictví

Městský soud v Praze
Array