Působnost finančních orgánů k ukládání pokut za účetnictví, procesní postup odvolacího orgánu v řízení dle správního řádu

Krajský soud v Hradci Králové
Array