K přípustnosti ústavní stížnosti; možnost přezkumu rozhodnutí o návrhu na prominutí daně ve správním soudnictví

Ústavní soud - senát
Array