Povinnost vést účetnictví průkazným způsobem

Městský soud v Praze
Array