Daň - základ; důkaz - volné hodnocení; akt - nicotný (paakt)

Ústavní soud - senát
Array