Daň z přidané hodnoty - Uskutečnění zdanitelného plnění na základě zprostředkovatelské smlouvy

Krajský soud v Hradci Králové
Array