Daně z příjmů - Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů - splátky z finančního leasingu

Krajský soud v Brně
Array