Daň z přidané hodnoty - Daňový doklad zaúčtovaný podle zvláštního předpisu

Městský soud v Praze
Array