Tvorba a užití rezerv na opravy hmotného majetku nájemcem, dodatky k písemně uzavřeným smlouvám

Krajský soud v Ostravě
Array