Daně (337/1992 Sb., OZ) - dokazování (svědecká výpověď, smlouva o sdružení) (§ 31 odst. 2, 5 a 9, § 829)

Krajský soud v Hradci Králové
Array