Vydání nového rozhodnutí správcem daně po zrušení předchozího rozhodnutí soudem - devizové prostředky v účetnictví

Krajský soud v Hradci Králové
Array