Převodový můstek při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví a doměření daně z příjmů na základě pohledávek

Krajský soud v Brně
Array