Uložení pokuty účetním jednotkám za nedodržení povinností podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Krajský soud v Ústí nad Labem
Array