Právní závaznost Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání

Krajský soud v Hradci Králové
Array