Daňové řízení: posouzení včasnosti uplatnění plné moci udělené daňovému poradci

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array