Daň z příjmů - doměření daně, nicotnost a neplatnost správního rozhodnutí

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array