Daň z příjmů: osvobození od daně v případě prodeje bytu

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array