Daň z příjmů: účtování ročních odměn na dohadný účet pasivní

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array