Obchodní právo - strana 61

Za jakých podmínek může docházet ke kapitalizace cizích zdrojů?
Vydáno: 19. 05. 2006
V měsíčníku Účetnictví v praxi č. 5/2005 v článku RNDr. Ivana Brychty - Zavedení registračních pokladen - autor uvádí, že povinnost zavedení těchto pokladen se zřejmě bude týkat i podnikatelů, kteří mají vystavený živnostenský list na koupi zboží za účelem jeho prodeje a prodej, pokud nebudou schopni prokázat, že prodávají jen k další podnikatelské činnosti, tj. provozují výhradně velkoobchod. Protože toto je přesně případ naší firmy (podnikatel fyzická osoba, vede DE, náplní živnosti je nákup a prodej kovoobráběcích strojů), žádáme o Váš názor, jakou formou by bylo možné prokázat, že provozujeme pouze velkoobchod. Domníváme se, že by to bylo možné uvedením IČ, případně DIČ odběratele na vystaveném dokladu. Místně příslušný finanční úřad se k tomu v současné době nedokázal jednoznačně vyjádřit.
Vydáno: 16. 05. 2006
Je možné v pracovním právu uzavírat tzv. „smlouvu o smlouvě budoucí“ podle ustanovení § 50a zákona č. 40/1964 Sb.? Obě strany se zavazují, že spolu uzavřou pracovní smlouvu, která je součástí smlouvy budoucí. Domnívám se, že to nelze, ale poradil to tak právník.
Vydáno: 04. 05. 2006