Odvolání, obnova řízení, přezkum - strana 5

 • Článek
Podmínky, za nichž Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku připustil, aby si krajský soud závěry žalovaného se souhlasnou poznámkou osvojil, aniž by doplnil vlastní argumentaci, nebyly v nyní posuzované věci splněny. Takový postup je přípustný pouze tehdy, pokud se žalobní námitky shodují s námitkami odvolacími a rozhodnutí žalovaného na ně řádně a v úplnosti odpovídá. Aniž by Nejvyšší správní soud hodnotil důvodnost uplatněných námitek, nepovažuje otázky vznesené stěžovatelkou za natolik triviální, že by je krajský soud mohl vypořádat pouhým odkazem na rozhodnutí žalovaného.
Vydáno: 31. 12. 2018
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2018, č. j. 8 Afs 98/2018-52
Vydáno: 17. 12. 2018
 • Článek
Článek se věnuje klíčovým otázkám pravidelně se objevujícím v rámci odborných diskuzí v souvislosti s navrhovaným zakotvením zákazu zneužití práva v oblasti daní do daňovém řádu , a to jako jedné ze základních zásad správy daní. Při zohlednění záměru předkladatele novely daňového řádu a vyjádření zástupců odborné veřejnosti k navrhovanému zakotvení této zásady je cílem článku představit některé z budoucích možných výkladových a aplikačních přístupů k institutu zákazu zneužití práva v oblasti daní.
Vydáno: 04. 12. 2018
 • Článek
Následující příspěvek se zabývá řešením uplatňování pohledávek z opravných dokladů dle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty v rámci insolvenčního řízení z pozice insolvenčního správce. Cílem článku je popsání vývoje uplatňování pohledávek státu, porovnání zákonné normy a aktuální judikatury vyšších soudů a doporučení řešení pro insolvenční správce.
Vydáno: 17. 10. 2018
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, č. j. 1 Afs 141/2017-34
Vydáno: 17. 10. 2018
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2018, č. j. 9 Afs 69/2017-75
Vydáno: 17. 10. 2018
 • Článek
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2017, sp. zn. 9 Afs 275/2016 , www.nssoud.cz/
Vydáno: 09. 10. 2018
 • Článek
Vybraná judikatura Nejvyššího správního soudu k: - Identita dodavatele – daň z příjmů - Daňové nalézací řízení po přezkumném jednání v insolvenci - Stížnost už zas není podmínkou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem - Prokazování (ne)dobré víry u podvodů na DPH - Úrok z úroku - Stavění lhůty pro stanovení daně - Mezinárodní dožádání – stavění lhůty pro stanovení daně - Základy daňového procesu - Soudní přezkum jmenování podjatého znalce
Vydáno: 12. 09. 2018
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 4. 2018, č. j. 2 Afs 11/2017-24
Vydáno: 22. 08. 2018
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2018, č. j. 2 Afs 239/2017-29
Vydáno: 19. 06. 2018
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2017, čj. 6 Afs 224/2016-40
Vydáno: 08. 12. 2017
 • Článek
Jak je to s pomůckami? Existují oprávněně při správě daní? Je možno dohledat s určitým nadhledem souvislosti jejich používání při správě daní za posledních téměř sto let? Lze v jejich zákonné úpravě a v názorech vyslovovaných judikaturou spatřit kontinuitu tolik potřebnou pro stabilitu postupů v daňovém řízení? Věřím, že po přečtení následujícího příspěvku čtenář dojde většinou ke kladné odpovědi.
Vydáno: 08. 12. 2017
 • Článek
Ke správě daní JUDr. Alena Kouhoutková 1. Poplatník daně z příjmů fyzických osob podal v březnu 2017 daňové přiznání za rok 2016, ve kterém uplatnil daňové zvýhodnění na vyživované...
Vydáno: 05. 12. 2017
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2017, čj. 10 Afs 128/2016-68
Vydáno: 11. 10. 2017
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2017, čj. 1 Afs 88/2017-39
Vydáno: 11. 10. 2017
 • Článek
Pár poznámek k zajišťovacím příkazům JUDr. Alena Kohoutková Aktuálním problémem se správci daní je podle medií zajišťovací příkaz a jeho uplatňování. K tomuto instrumentu správy daní uvádím pár poznámek,...
Vydáno: 24. 08. 2017
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2017, čj. 7 Afs 347/2016-34
Vydáno: 09. 08. 2017
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 4. 2017, čj. 1 Afs 4/2017-40
Vydáno: 09. 08. 2017
 • Článek
Tento článek si klade za cíl provést základní rozbor daného právního institutu – stížnosti, a to zejména se zaměřením na zodpovězení otázky, za jakých podmínek dojde k úspěšnému uplatnění stížnosti, tj. za jakých podmínek jde o stížnost přípustnou. Závěry tohoto článku se opírají jak o znění účinné právní úpravy a rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu týkající se dané problematiky, tak částečně i o zkušenosti jeho autorky získané několikaletým působením ve Finanční správě.
Vydáno: 31. 07. 2017
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2016, čj. 2 Afs 239/2015-66
Vydáno: 15. 06. 2017