Základ DPH a jeho opravy - strana 6

  • Článek
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. prosince 2016 ve věci C-208/15 , Stock ’94, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.
Vydáno: 15. 06. 2017
Tento příspěvek navazuje na uzavřený příspěvek č. 486/14.12.16 (dále jen „Původní příspěvek“), který se zabýval vyjasněním dopadů na základ daně a výše daně z přidané hodnoty u zdanitelných plnění,...
Vydáno: 10. 05. 2017
  • Článek
Zákon o dani z přidané hodnoty řeší možnost provedení opravy výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení. Možnost této opravy vyplývá z ustanovení § 44 zákona o DPH , který je v souladu s články 90 a 185 směrnice Rady. Obdobná úprava platí také v řadě jiných členských států, například v Belgii, Lucembursku, Dánsku, Německu, Francii, Velké Británii a dalších.
Vydáno: 19. 04. 2017
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění definice lhůty pro opravu základu a výše daně a opravu odpočtu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z...
Vydáno: 22. 03. 2017
  • Článek
Jsme fyzická osoba a plátci DPH. Pořádali jsme turnaj ve volejbalu a vypláceli jsme prize money hráčům. Pokud vyplácíme prize money v hotovosti, budeme účtovat MD 518/D 211? Budeme účtovat bez DPH, nebo máme vyměřit DPH, popřípadě s jakou sazbou? Hráči nejsou plátci DPH.
Vydáno: 23. 02. 2017
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění dopadů na základ daně z přidané hodnoty u plnění, která nebyla plně uhrazena z důvodu schválení reorganizace u jejich příjemce. Použité zkratky 1) Insolvenční...
Vydáno: 25. 01. 2017
1. Popis problému S účinností od 1. dubna 2011 by novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH") - s využitím nového ustanovení §...
Vydáno: 30. 03. 2011
Cílem příspěvku je sjednotit výklad ustanovení § 36 odst. 6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), upravující stanovení základu...
Vydáno: 30. 03. 2011