Daň z příjmů (10195)

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a paušální výdaje na automobil

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2019 z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. V roce 2018 používala pro podnikání osobní automobil, který neměla zařazen v obchodním majetku, a výdaje na něj uplatňovala v paušální výši 4 000 Kč měsíčně. Jak mám při zahájení vedení účetnictví evidovat tento automobil, aby na něj i za rok 2019 mohla fyzická osoba při vedení účetnictví uplatnit paušální výdaje? Lze postupovat tak, že ho nebudu evidovat nikde na účtu 022-Movitý majetek, neboť nebylo zařazeno do obchodního majetku, a přitom uplatním za rok 2019 paušální výdaje 4 000 Kč měsíčně? A mohu v průběhu rok 2019 dávat do výdajů nákupy PHM, pojištění a opravy automobilu a pak výdaje na PHM vyloučit a uplatnit výdaje v paušální výši? 

Vedení skladu/účtování na zakázky

Jsme právnická osoba, účtujeme v podvojném účetnictví zásoby způsobem B. Máme povinnost vést na kartách zásob skladovou evidenci materiálu, pokud účtujeme na zakázky a všechny zásoby jsme schopni přiřadit k určité zakázce? Kompletujeme nábytek od výrobce nábytku pro konečného zákazníka.

Dotace pro zemědělce dodržující zemědělské postupy od SZIF

Fyzická osoba, zemědělský podnikatel, dostává dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na základě žádosti o poskytnutí platby na zemědělskou půdu o výměře a za dodržování zemědělských postupů příznivé pro klima. Ovocný sad má zařazen v obchodním majetku dle § 7 zákona o daních z příjmů. Pozemek, na kterém je sad, je však v jeho osobním vlastnictví (není obchodním majetkem). Jak posoudit dotace - budou to příjmy dle § 7 nebo dle § 10 zákona o daních z příjmů? A z jakého důvodu?

Daň z příjmu fyzických osob - mezinárodní zdanění

Můj syn ukončil v roce 2018 VŠ v České republice. Od července 2017 pracuje ve Finsku (smlouva na dobu neurčitou), kde při práci studuje finskou VŠ. Trvalé bydliště má v Česku, ve Finsku však pobývá více než 200 dnů v roce. Z pracovní smlouvy odvádí ve Finsku daň z příjmů a zdravotní pojištění. Daň z příjmu odvádí ve výši cca 10 % (progresivní zdanění) a finský zaměstnavatel mu rovněž provádí roční vyúčtování daně. V Česku má příjem cca do 1 000 Kč ročně (příležitostná výpomoc) a příjem z dividend (zdaněn srážkovou daní) ve výši do 10 000 Kč ročně.

Je syn daňový rezident či daňový nerezident a musí v Česku podávat daňové přiznání?

Zámková dlažba sloužící jako příjezdová cesta a parkoviště - účetní a daňový pohled

Firma (fyzická osoba vedoucí účetnictví) staví zemědělskou halu. K ní je na pozemku firmy budována příjezdová cesta včetně parkoviště ze zámkové dlažby (podložené pískem/štěrkem). Jak to prosím evidovat z hlediska účetnictví a daně z příjmů? Jedná se o samostatný majetek, který se bude odepisovat v jaké skupině? Nebo to bude náklad časově rozlišovaný po odhadovanou dobu využitelnosti např. 30 let? V jakém okamžiku může firma začít odepisovat tuto „příjezdovou cestu“?

Roční zúčtování daně a zrušení životního pojištění

Náš zaměstnanec uzavřel v roce 2004 životní pojištění. Pojištění mělo trvat až do roku 2026. Od začátku trvání až do ročního zúčtování daně za rok 2018 uplatňoval odpočet na toto pojištění. V průběhu roku 2019 odešel do starobního důchodu a pojištění ukončil, dosáhl věku 63 let. Předpokládám, že nemá povinnost dříve uplatněné částky zpětně dodaňovat, protože překročil 60 let věku, ačkoliv nebyla dodržena doba až do konce pojištění? Tento zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 2. 1. 2019 až do 26. 7. 2019 do rozvázání pracovního poměru. V lednu i v červenci 2019 mu byly vyplaceny částky cca 8 000 Kč, a protože po celou dobu (1-7/2019) měl podepsáno prohlášení poplatníka daně a uplatňoval odpočet na poplatníka, nebyla z těchto příjmu odvedená žádná daň. Musí si za rok 2019 udělat daňové přiznání, nebo požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2019, když měl příjmy a žádná daň nebyla odvedena? 

Opravná položka k pohledávce nepřihlášené do insolvence a odpis pohledávky

V roce 2018 jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách, ale v roce 2019 jsme zjistili, že dlužník je od 05/2018 v insolvenci. Je možné k pohledávce nepřihlášené do insolvence (nad 30 000 Kč) tvořit daňově uznatelné opravné položky a poté ji daňově odepsat?

Předčasné splacení leasingu a následný prodej vozidla

Podnikatel chce předčasně vyplatit předmět leasingu a následně, až bude jeho majetkem, ho chce prodat. Je v tomto případě nějaká podmínka za kolik vozidlo prodat (kvůli odečtu DPH)?

Rezerva na opravy hmotného majetku - zálohy na opravy před rokem provedení opravy

V roce 2021 máme v naší společnosti naplánovanou velkou opravu kogenerační jednotky v řádu desítek miliónů korun. V roce 2019 a 2020 (tedy 2 roky) chceme vytvořit daňově účinnou rezervu na tuto opravu a v roce 2021 ji budeme čerpat, s tím že k 30. 6. 2020 vložíme v souladu se zákonem na samostatný účet 50 % částky plánované rezervy. Zahraniční dodavatel generální opravy požaduje, abychom mu už v roce 2020 uhradili cca 27 milionů Kč jako zálohy na výrobu zařízení, které bude při opravě měnit (zálohy budou hrazeny v květnu a říjnu). Lze tyto zálohy už hradit z finančních prostředků složených na samostatném účtu (pravidlo účelovosti je podle mne naplněno) nebo musí být daná částka v plné výši na účtu po celou dobu tvorby rezervy? A pokud by to bylo možné, musí být na samostatném účtu k 30. 6. 2021 částka ve výši 100 % rezervy, nebo by mohla být snížená o už čerpané zálohy? 

Poskytování poukazů

Naše společnost, česká s. r. o., poskytuje jakou součást svých marketingových aktivit poukazy v hodnotě 10 - 1 000 EUR na nákup námi poskytovaných služeb (prodej letenek). Tyto poukazy jsou rozdávány na různých promo akcích jako např. na veletrzích, konferencích, náborových akcích nebo při různých soutěžích jako výhra. Dále jsou poukazy odměňováni zaměstnanci společnosti při různých interních soutěžích. Dle podmínek jsou poukazy přenositelné (může je využít kdokoliv, ne jen obdarovaný/výherce), poukaz může být uplatněn pouze jedenkrát při objednávce na našich webových stránkách, nelze jej rozdělit nebo nevyužitou část hodnoty využít později nebo směnit za peníze. Speciálním druhem jsou poukazy poskytované zaměstnancům při jejich pracovním výročí (za každý odpracovaný rok ve společnosti). Tyto poukazy jsou generovány přímo na jméno zaměstnance a nelze je převádět na nikoho jiného. Jaké je řešení těchto poukazů z pohledu daně z příjmů a DPH? Je možné považovat poukazy za poskytnutí vzorku, když je přesně vymezen způsob jejich použití?