Daň z příjmů (10000)

Daň z příjmů fyzických osob - zálohy

OSVČ, při podnikání zároveň pracuje na DPČ a pronajímá byt podle § 9 zákona o daních z příjmů. V přiznání k dani z příjmů za rok 2018 mu vyšla daň 19 818 Kč, byla zaplacena. Na řádku č. 74 daň po uplatnění slev vyšla částka 33 633 Kč a po odečtení řádku č. 84 sražené zálohy na daň z příjmů, zbyla doplatit výše zmíněná částka 19 818 Kč. Tento měsíc se ozval FÚ, že poplatník nezaplatil zálohu na daň z příjmů cca 7 000 Kč, což vychází 40 % z 33 633 Kč - rozděleno na 2 splátky. Je tento postup FÚ správný? K výpočtu záloh se vychází z částky bez odečtu záloh ze závislé činnosti? 

Příjem z příležitostné činnosti

1)     Lze za příležitostnou činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) považovat takovou činnost, kdy během února – března osoba bez živnostenského oprávnění zpracuje několika subjektům daňové přiznání v rámci tzv. „sousedské výpomoci“ a příjem z této činnosti nepřevýší 30 000 Kč?

2)      Pokud příjem nedosáhne uvedené výše, je příjem osvobozen od daně z příjmu. Jak je to ale s odvodem zdravotního a sociálního pojištění? Osoba, která má v úmyslu si takto přivydělat, je již starobním důchodcem (před přiznáním starobního důchodu pobírala invalidní důchod 3. stupně) a je držitelem průkazu ZTP/P.

Poskytnutí daru

Obvodní lékař - OSVČ chce poskytnout za své zdravotnické zařízení dar České lékařské komoře. Byl by tento dar daňově uznatelný? 

Soudní platební rozkaz

Firma s. r. o. neuhradila závazky za dodání zboží. Dodavatel svoji pohledávky vymáhal soudní cestou. Okresní soud vystavil platební rozkaz na jistinu, kapitalizovaný úrok z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky a náhradu nákladů řízení. Předpokládám, že úrok z prodlení je daňově neúčinný náklad. Je náhrada nákladů řízení a náklady spojené s uplatněním pohledávky daňově účinný náklad dle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o dani z příjmu?

Zůstatková cena automobilu po nehodě

Měl jsem dopravní nehodu. Pojišťovna mi napsala, že bude řešit pojistnou událost jako totální škodu. Ocenila „cenu zbytků vozidla“ na 317 000 Kč a vozidlo bylo prodáno v aukci. Je daňovým výdajem celá zůstatková cena vozidla, nebo jen zůstatková cena do výše plnění pojišťovny? Jde o ustanovení zákona o zůstatkové ceně v návaznosti na prodej vozidla (zůstatková cena je celá daňová) nebo na likvidaci z důvodu škody na majetku, z důvodu které bylo vozidlo vyřazeno (zůstatková cena daňová do výše plnění pojišťovny)?

Zařazení svářečky optických kabelů do odpisové skupiny

Potřebovala bych poradit se zařazením svářečky optických kabelů do odpisové skupiny zákona o daních z příjmů. 

Penzijní připojištění jednatelů v s. r. o.

Firma s. r. o., plátce DPH, dva jednatelé (manželé). Manžel má dohodu o provedení činnosti, firma mu platí měsíčně penzijní připojištění 2 000 Kč, účtujeme do uznatelných nákladů. Manželka smlouvu nemá žádnou, chce si nechat posílat také 2 000 Kč příspěvek na penzijní připojištění. Je možné příspěvek i u manželky dát do daňově uznatelných nákladů nebo do sociálních nákladů nad rámec zákona? 

Soukromé jízdy - krácení DPH

Jsme s. r. o., plátci DPH. V majetku máme osobní automobily pořízené v roce 2012 a 2018, které zaměstnanci používají pro služební a soukromé účely. Zaměstnancům je přidaněno 1 % z pořizovací ceny automobilu. K 31. 12. daného roku se provádí úprava odpočtu. PHM a daňové odpisy automobilů je celé účtováno daňově – je to správně? U faktur za služby a opravy je DPH kráceno dle skutečně ujetých km v daném měsíci. Je krácené DPH daňovým výdajem?

Zaúčtování náhrady škody a poplatku za předčasné ukončení smlouvy o úvěru

Společnost s r. o. předčasně ukončila smlouvu o úvěru na automobil. Dle dohody o předčasném ukončení musí společnost s. r. o. v doplatku smlouvy ve výši 357 119 Kč uhradit „náhradu škody“ ve výši 24 433 Kč a „poplatek za předčasné ukončení smlouvy“ ve výši 5 000 Kč. Na jaké nákladové účty mají být tyto částky zaúčtovány a jsou daňově uznatelné?

Automobil na úvěr - ukončení

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v 06/2015 ojetý automobil na úvěr. Teď v 6/2019 jsme uhradili poslední splátku. Automobil ve firmě zůstává, letos bude ještě uplatněn poslední daňový odpis. Vyplývají pro nás z této skutečnosti nějaké účetní, popř. daňové kroky/operace? Je možné od 07/2019 na tento automobil uplatnit daňový paušál (tzn. v daňové přiznání za rok 2019 uplatnit částku 5 000 Kč * 6 = 30 000 Kč - s tím, že náklady na pohonné hmoty a parkovné budou od 07/2019 nedaňové)?