JUDr. František Muška (323)

Odměna jednatele během mateřské dovolené

Jednatel s. r. o. (muž) má každý měsíc vyplacenou odměnu za činnost jednatele 26 000 Kč. Od 1. 6. 2019 nastoupil na mateřskou dovolenou. Je správný postup, že během mateřské dovolené mu nenaléží odměna za výkon funkce bez rozhodnutí valné hromady, anebo je třeba tento postup nějak ošetřit? 

Pracovní poměr na dobu určitou

S novým zaměstnancem jsme sjednali pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Lze po uplynutí zkušební doby vytvořit novu pracovní smlouvu, kde bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou, kterou budeme dle potřeby prodlužovat? 

Dva pracovní poměry a čerpání dovolené

Může zaměstnanec, který má dva pracovní poměry - každý u jiného zaměstnavatele po 4 hodinách denně - čerpat dovolenou tak, že u jednoho bude mít v pondělí od 6.00 hod do 10.00 hod dovolenou a u druhého bude normálně vykonávat práci od 10.00 hod do 14.00 hod? A stejně tak, pokud má souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele? 

Doplnění dotazu "Dovolená při odchodu do důchodu" z 8. 1. 2018 (ID: 20991 | DAUCID: 20248 )

Jak to bude s dovolenou, když 8. 2. 2018 skutečně do starobního důchodu odejde? Na kolik dnů dovolené má nárok? 

Dovolená při odchodu do důchodu

Jak to bude s dovolenou, když zaměstnankyně odejde 8. 2. 2018 do starobního důchodu? Bude mít nárok na 25 dnů dovolené nebo na jiný počet dnů? 

Proplacení přesčasových hodin

Zaměstnanec ukončil se svým zaměstnavatelem pracovní poměr dohodou. Ale hlavním důvodem bylo dlouhodobé neproplácení všech odpracovaných přesčasových hodin. Zaměstnanec-řidič nákladního auta rozvážel maso a uzeniny po území ČR a Slovenska. Může zaměstnanec žádat po zaměstnavateli zpětně za 3 roky proplacení všech odpracovaných a nezaplacených přesčasových hodin? Odpracovaná doba se dá doložit z puťovek-doklad o provozu vozidla, z karty řidiče, z evidence docházky na vrátnice-sledování průjezdu aut. Je pravděpodobné, že na to zaměstnavatel nepřistoupí a zaměstnanec by se musel obrátit na soud. 

Refundace mzdy

Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, zaměstnává jednoho pracovníka, Který je dobrovolným členem hasičského sboru. Od obce jsme obdrželi potvrzení, že se dne 2. 11. 2017 od 21:51 hod do 3. 11.207 do 4:00 hodin zúčastnil na výzvu KOPIS zásahu. Pracovník druhý den nepřišel do práce s odůvodněním, že byl unavený. Pracovní doba pracovníka je 7:00 – 15:00 hodin. Zajímá mě: 1. Jak v tomto případě má firma postupovat. 2. Refundace (mzda, SP, ZP) bez DPH. 3. Jak řešit časový rozdíl mezi zásahovou akcí a pracovní dobou. Na potvrzení je citace: Refundaci mzdy jmenovaného uhradí výše uvedená obec, jako zřizovatel jednotky v souladu s § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazujícího § 22 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

Překročení limitu u DPČ

Máme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti od 4. 1. do 31. 12. Má odpracováno v současnosti už 1 115 hodin. Jak správně postupovat, pokud bude překročen limit 20 hod./týden? Změnit DPČ na pracovní smlouvu? Zdravotní i sociální pojištění bylo v jednotlivých měsících odvedeno, hrubá mzda byla vždy více než 2 500 Kč. 

Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku

Zaměstnanec měl v 11/2016 pracovní úraz. Neschopnost trvá. Na základě posudku od závodního lékaře zaměstnanec nemůže vykonávat dosavadní pozici. Zaměstnavatel nabídl zaměstnanci jinou pracovní pozici. Mzdové podmínky jsou zachovány. Otázkou je, může zaměstnanec nabídnutou pozici odmítnout? Pokud ano, jak dále postupovat?

Přestávka v práci

Pracovní doba je od 7 do 15 hod., někteří zaměstnanci od 6 do 14 hod. Je možné, aby byla přestávka v docházce stanovena na 11 až 11:30 u všech stejně, anebo musí být jinak u zaměstnanců, kteří pracují od 6 hod.?