Zdravotní pojištění (641)

Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Pracovnice je v dlouhodobé pracovní neschoponosti, v jejím průběhu dostala výpověď z pracovního poměru. Považovala to za nesprávné, odvolala se. Proběhlo soudní řízení, které ji dalo za pravdu. Zaměstnavatel souhlasí a vyplatil zaměstnankyni 120 000 Kč s posvěcením soudního smíru. Zaměstnavatel zaúčtoval po dotazu, jak naložit s výplatou 120 000 Kč, že se podle něj jedná o "NÁHRADU ŠKODY" a zaúčtoval jako ostatní provozní výnosy. Nyní tedy řešíme u zaměstnankyně, jak naložit s daní a odvody. Zzaměstnavatel nevykázal jako mzdu, tedy odvody OSSZ a ZP nejsou, protože za ně odpovídá při výplatě zaměstnavatel? Daň ze mzdy podle § 6 ZDP také ne, přichází do úvahy § 10 ZDP jako jiný příjem, nebo jde čistý příjem pracovnice = náhrada škody? 

Ukončení sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva bratři ukončují sdružení k 31. 12. 2018 z důvodů novelizace úpravy DPH ve společnosti od 1. 1. 2019. Dělí se poměrem 50:50. Jeden z bratrů bude dále podnikat jako fyzická osoba a druhý bude u něj zaměstnán. Jak nejlépe vyřešit ukončení z hlediska daně z příjmů a z čeho se bude platit DPH z důvodu ukončení? Jaké další kroky musí bratři podniknout z hlediska silniční daně, OSSZ a zdravotní pojišťovny? 

Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění

Profesionální sportovec (Čech) má od listopadu 2018 smlouvu o spolupráci při výkonu sportovní činnosti se slovenským basketbalovým klubem na období 2018-2019. V letošním roce byl u nás veden jako „svobodné povolání“.

1) Kde daní příjmy ze Slovenska - na Slovensku nebo v Česku?

2) Kde odvádí zálohy sociálního a zdravotního pojištění? 

Starobní důchodce v pracovním poměru

Starobní důchodce pracuje ve firmě na zkrácený úvazek s odvodem sociálního i zdravotního pojištění. Z pracovního poměru mu vyplývá nárok na dovolenou. V listopadu požádal o 2 měsíce neplaceného volna, ale nemá vyčerpanou dovolenou. Musí firma trvat na pořadí, nejprve čerpat zbytek dovolené a teprve následně neplacené volno? Pokud toto není povinností, může se zbytek dovolené z roku 2018 přesunout do roku 2019?

Jednatel firmy - důchodce - odvod zdravotního a sociálního pojištění

Firma má jediného jednatele, společníka a zaměstnance v jedné osobě. Jednatel si vyplácí mzdu jako zaměstnance vč. úhrad sociálního a zdravotního pojištění. Jeho firma se zabývá službami, které nelze vykonávat v zimních měsících. Z tohoto důvodu chce čerpat 3 měsíce neplacené volno. Předpokládám, že v těchto měsících nedojde k odvodu sociálního pojištění. Musí jako starobní důchodce odvádět za sebe a taky firma zdravotní pojištění? Pokud ano, v jaké výši?

Dárkový poukaz jako poskytnutý bonus od dodavatele

Jako podnikatel fyzická osoba (OSVČ) kupuji chemické látky pro svůj provoz. Jednou ročně dostanu dárkové poukazy jako bonus za odebranou chemii. Tyto poukazy slouží k nákupu v různých e-shopech uvedených na poukaze na jakékoli zboží. Poukazy jsou v hodnotě desítek tisíc. Jak mám tyto poukazy zaúčtovat? Musím o nich vůbec účtovat? K poukazům nedostanu žádný doklad. Pokud si nevyberu poukazy můžu dostat finanční odměnu. Peníze dostanu na účet. Tuto odměnu zaúčtuji jako příjem a zdaňuji (včetně sociálního a zdravotního pojištění) 1. Musím o bonusech účtovat? A pokud ano tak podle § 7 nebo § 10 odst. 2 ZDP? Mám je zaúčtovat jako snížení nákladů na chemii nebo jako dar? 3. Musím účtovat o finanční náhradě? A taky podle kterého paragrafu? A zase jako snížení nákladů nebo dar nebo jinak?

Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného

Na částečný pracovní úvazek bude u s. r. o. zaměstnán odpovědný zástupce a měsíční mzdou 8 900 Kč. U zdravotního pojištění musíme provádět doplatek pojistného do minimální mzdy, ale tento doplatek nechceme strhávat zaměstnanci, nýbrž ho chceme hradit my jako zaměstnavatel. Je to možné? Bude takto zaplacené pojistné daňově uznatelné? Ten částečný úvazek je z důvodů na straně zaměstnavatele (rozjezd společnosti, málo zakázek, není možno dát plný úvazek). 

Přijatá záloha OSVČ na prodej firmy

OSVČ je v konkurzu, insolvenční správce prodává tuto firmu společnosti s r. o. Ale do konce r. 2018 bude zaplacená částka 500 000 Kč pouze zálohově, bez vyúčtování. Jak bude OSVČ zdaňovat tento mimořádný příjem? Má možnost vyúčtovat nějaké náklady? Započítává se i do sociálního a zdravotního pojištění? Jak bude zdaňovat v následujícím roce po vyúčtování? Jedná se pouze o daň z příjmu. Prodávající a kupující jsou plátci DPH.

Příspěvek na penzijní připojištění u zaměstnavatele

Mám několik otázek ohledně příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění:

1) Může zaměstnavatel přispívat na penzijní připojištění i u DPČ a DOPP, když jsou do 10 000 Kč (není zde odvod na sociální a zdravotní pojištění)?

2) Je někde stanovený maximální daňově uznatelný měsíční příspěvek na penzijní připojištění pro jednoho zaměstnance?

3) lLze například ve vnitřní směrnici firmy uvést, že ten, kdo má pracovní smlouvu, má nárok na příspěvek 2 000 Kč, jinak se přispívá 1 000 Kč? (Jde o DPP, kde odpracují zaměstnanci jen 25h/měsíc a dostávali by příspěvek jen 1 000 Kč/měsíc)?

3) Pokud zaměstnanec donese smlouvu na penzijní připojištění uzavřenou až v 09/2018, je možné mu přispět jednorázově např. 50 000 Kč na penzijní připojištění bez daňových dopadů pro zaměstnavatele nebo zaměstnance?

Jak by to bylo po daňové stránce a u odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pokud by místo penzijního připojištění šlo o životní pojištění? 

Zdanění příjmu a odvody z pronájmu ochranné známky

Fyzická osoba má zapsánu ochrannou známku. Na tuto ochrannou známku uzavřela se s. r. o., kde je 50% společníkem, úplatnou licenční smlouvu. Dle kterého ustanovení zákona o daních z příjmů je příjem od s. r. o. zdaňován? Podléhá příjem sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Jsou k tomuto problému někde publikována oficiální stanoviska?