JUDr. Marcela Smutná (908)

Překážky v práci

Pokud má zaměstnanec překážky v práci z důvodu zaměstnavatele (dostal výpověď a ve výpovědní době pro něj zaměstnavatel nemá práci), dostane standardní měsíční mzdu, anebo se mzda propočte hodinovým průměrným výdělkem podle počtu hodin připadající na daný měsíc? 

Pracovní poměr bez náhrady mzdy

Je možno, a pokud ano, co je k tomu zapotřebí, zaměstnat osobu na funkci pedagogického pracovníka, která by v rámci vlastního volna ráda pracovala na základní škole na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody po dobu jednoho měsíce bez nároku na plat. Podotýkám, že by tak činila z vlastní vůle, aby se seznámila s pedagogickou praxí na naší škole a současně by ušlou mzdu věnovala jako finanční dar škole. Jak by se na tuto skutečnost nahlíželo, kdyby šlo o osobu, která je vedena na Úřadu práce a pobírala by podporu v nezaměstnanosti? Byla by ohrožena výplata podpory v nezaměstnanosti? 

OSVČ a Úřad práce

Podnikatel, 55 let, je několik let OSVČ, platí zákonem stanovený min. odvod SP, ZP. Bude muset na nějaký čas přerušit výdělečnou činnost z důvodů zdravotních problémů. Má tento podnikatel vůbec nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti, případně nějaké jiné dávky, a pokud ano, z čeho se počítají? Jak dlouhou dobu může být registrován/pobírat dávky z Úřadu práce? Má nějaké další povinnosti? 

Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr

Jediný společník a jednatel v s. r. o. pracuje pro s. r. o. jako řidič mezinárodní dopravy. Může jednatel a zaměstnanec v jedné osobě uzavřít pracovní smlouvu na řidiče mezinárodní dopravy? Bude mít z tohoto titulu nárok na tuzemské a zahraniční diety? Má mít také uzavřenu smlouvu na výkon funkce jednatele? Jak ošetřit, aby byl nárok na případný pracovní úraz (na silnici hrozí stále)?

Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené

Zaměstnanec pracuje 2 dny v týdnu jako hlavní prac. poměr a 3 dny jako OSVČ (vedlejší - přesahuje ročně 70 000 Kč, takže platí zálohy na soc. zabezpečení). Samozřejmě tento režim má celý měsíc. Nyní má před sebou nástup do lázní, 3-4 týdny a stojí před problémem, co bude výhodnější? Nemocenská nebo dovolená? Jak je to s nárokem nemocenské v tomto případě, nebo bude pro něho lepší vzít si dovolenou? 

Stravenky a mzdový list

Musí mzdový list obsahovat i údaje o poskytnutých stravenkách? Já se domnívám, že ne a oporou mi je § 38j zákona o daních z příjmů odst. 2 písm. f) věta 2. Vzhledem k tomu, že stravenky jsou benefit, nejedná se o mzdu a dle věty 2 se neevidují. Bohužel máme spor, kdy se i v obdobných materiálech uvádí opak dle stejného paragrafu. Můžete nám poradit, co je správně?

Zaručená mzda a průměrný výdělek pro náhradu mzdy

Z důvodu zvýšení minimální a tedy zaručené mzdy byla zaměstnancům zvýšena hodinová mzda od 1. 1. 2020. Průměr pro náhrady se vypočítal z výdělku za 4. čtvrtletí 2019. Tento průměrný výdělek je nižší než zaručená hodinová mzda pro rok 2020. Mohu použít průměr pro náhrady za 4. čtvrtletí 2019 nebo mám průměr pro náhrady přepočítat? 

Vliv zvýšení minimální mzdy na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Jaký vliv má zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance? Konkrétně zaměstnanec onemocní v lednu. Jeho zaručená mzda v lednu činí 106,40 Kč/ hod. Průměrný výdělek za 4. kvartál roku 2019 činí 105 Kč. Bude náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti počítaná z částky 105 Kč/hod ?

Odměna jednatele - náhrada při pracovní neschopnosti

Jednatel společnosti pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato odměna nepodléhá zákoníku práce, jen zákonu o obchodních korporacích. Nárok na odměnu je v dané smlouvě sjednán tak, že jednateli náleží, pokud společnost dosáhla v předcházejícím kalendářním roce kladného hospodářského výsledku. Jednatel se ocitne v pracovní neschopnosti po několik měsíců. Má jednatel i v této situaci nárok na odměnu jednatele, případě nějakou „náhradu“ odměny od „zaměstnavatele“? Jak je to v tomto případě s nárokem na nemocenské dávky?

Odměna jednatele - stravenky

Jednatel pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato smlouva se neřídí zákoníkem práce, jen zákonem o zákonem o obchodních korporacích. Výše odměny je v dané smlouvě sjednána tak, že náleží jednateli v případě, že „odpracuje“ v daném měsíci alespoň 15 dní a v každém tomto dni alespoň 3 hodiny. Může společnost tomuto jednateli poskytnout za dané "odpracované" dny příspěvek na stravování v podobě stravenky? Pokud ano, jak je to s daňovou uznatelností nákladů na danou stravenku?