Majetek drobný hmotný (83)

Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - technické zhodnocení

V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?

Nárok na odpočet DPH při změně režimu

OSVČ po překročení povinného obratu k DPH si podala přihlášku k plátcovství DPH. Může si OSVČ využívající výdajový paušál v rámci prvního daňového přiznání k DPH nárokovat odpočet z nákupu drobného majetku (nářadí, telefony, počítač,...), který si již pořídila do 12 měsíců před registrací k DPH?

Pořízení detektorů na měření radonu

Společnost s r. o. (zabývá se kromě jiného měřením radonu na stavbách) zakoupila v měsíci prosinci detektory na měření radonu v celkovém počtu 33 ks za celkovou cenu 82 500 Kč + DPH 17 325 Kč. Je správně, že jsem pořízení těchto detektorů zaúčtovala na účet 501xxx ? Vedu je v evidenci na kartě jako drobný majetek. 

Je kávovar daňově uznatelná položka do nákladů?

Společnost s r. o. zabývající se obchodní činností zakoupila kávovar v hodnotě 29 900 Kč. Kávovar slouží pro přípravu kávy a horké vody na čaj pro zaměstnance na pracovišti. Je možno PC kávovaru zaúčtovat do nákladů jako daňově uznatelnou položku a současně uplatnit DPH na vstupu? 

Dopravné

Na dodavatelské faktuře se občas mimo objednaného zboží objeví položka dopravné. Pokud se jedná o nákup drobného majetku, vstupuje tato částka do ceny drobného hmotného majetku? Pokud se jedná o dovoz nakoupených náhradních dílů na sklad, vstupuje dopravné do ceny náhradního dílů, nebo je správnější účtovat přímo do nákladů?

Odpisování drobného majetku

Účetní jednotka s. r. o. nakoupila stavební bednění za 800 000 Kč, jedná se o soubor 500 kusů a cena jednoho kusu je cca 1 500 Kč, každý kus jde použít samostatně. Vše máme zaúčtováno v nákladech na účtu 501 048. Bylo by možné stavební bednění zaúčtovat na 022-Samostatné movité věci, ale s tím, že bychom účetně odpisovali 10 let, ale do daňových nákladů bychom uplatnili celou částku 800 000 Kč v jednom roce 2018? 

Reklamace již prodaného drobného majetku

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila v roce 2016 notebook jako drobný hmotný majetek za 20 000 Kč bez DPH, zhruba po 1,5 roce ho prodala občanovi za 8 000 Kč bez DPH. Na tento notebook se vztahuje prodloužená záruka. V roce 2018 se notebook pokazil a je neopravitelný, bude vrácena celá původní pořizovací cena. Opravný daňový doklad přijde na s. r. o. ve výši  -20 000 Kč bez DPH. Má občan nárok na celou tuto původní pořizovací cenu 20 000 Kč i na DPH z této částky, nebo jen na Kč 8 000 Kč + DPH? Nebo je to ještě jinak?

Zařazení majetku do obchodního majetku z osobního vlastnictví

Fyzická osoba, plátce DPH, daňová evidence: FO by chtěla uplatnit výdaje spojené s provozem motorky, např. pojištění apod. Ta je však zatím v osobním vlastnictví FO, byla zakoupena v r. 2009 za 75 000 Kč. Nyní si uplatňuje pouze paušální výdaje na PHM. Může FO sama vyhodnotit, že se v současnosti už jedná o drobný majetek a zařadit jej do OM, třeba v nulové hodnotě a začít si uplatňovat výdaje spojené s užíváním motorky? 

Pořízení automobilu za 40 000 Kč

Fyzická osoba, vede daňovou evidenci, si pořídila do podnikání osobní automobil za cenu 40 000 Kč (DPH při pořízení není). Posuzuji automobil ještě jako drobný majetek a dávám rovnou do nákladů? 

Pořízení DHIM a jeho zaúčtování

Společnost s r. o. zakoupila zdravotnický přístroj v částce 29 900 Kč. Faktura byla vystavena 19. 12. 2017 a přístroj byl převzat v roce 2017. Splatnost na faktuře byla 2. 1. 2018. Pokud byla faktura uhrazena až 12. 1. 2018 a na faktuře je dovětek "kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny", uplatníme tento majetek v daňově uznatelných nákladech až v roce 2018? Zaúčtujeme tuto fakturu v roce 2017 MD -381/D 321 a následně v roce 2018 MD 501/D 381?