Živnosti (351)

Živnostenské oprávnění - výroba jídla, cukrárna

Provozujeme výrobu jídla na živnostenské oprávnění kolegy, který má výuční list v oboru kuchař. Nyní by chtěl rozšířit své podnikání o cukrárnu. Pekl by dorty, zákusky. Může toto podnikání provozovat pod výučním listem v oboru kuchař? V kuchyni také občas peče dorty. 

Zdanění příjmů z autorských práv v roce následujícím po zrušení živnosti

OSVČ vedoucí účetnictví v roce 2020 zrušila živnost. V roce 2021 bude již mít pouze příjmy z autorských práv. Co musí udělat pro to, aby za rok 2021 danila pouze skutečně přijaté příjmy a uplatňovala k nim paušální výdaje 40 %? Jak bude postupovat, pokud by v roce 2021 zjistila skutečnou výši nároku na příjmy z autorských práv za rok 2020 a tento nárok vyfakturovala k 31. 1. 2021?

Fakturace prací bez živnostenského oprávnění

Právnická osoba ABC s. r. o. vlastní živnostenské oprávnění na všechny volné živnosti. Nahodile si objedná o jiného subjektu zámečnické práce (řemeslná živnost), která dále fakturuje konečnému zákazníkovi. Může tato ABC s. r. o. fakturovat konečnému zákazníkovi tyto zámečnické práce, pokud sama nevlastní na tuto činnost živnostenské oprávnění? 

Recyklační poplatky

Jsme firma zabývající se velkoobchodem i maloobchodem, která nakupuje a prodává zboží v nezměněném stavu. V našem sortimentu jsou i baterie (monočlánky), elektrozařízení (ruční nářadí). Od ledna vstoupil v účinnost zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který přináší nové povinnosti nejen pro výrobce, ale i pro distributora a posledního prodejce. Chtěla jsem se zeptat, zda i my, jako překupnící, musíme uvádět na fakturách hodnotu recyklačního poplatku samostatně odděleným od ceny zboží a nebo stačí uvést pouze informaci o možnosti bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje (kus za kus). Výrobce (má smlouvu o likvidace tohoto odpadu) nám výše recyklačního poplatku sdělil, ale na faktuře tento poplatek neuvádí. Pokud tento poplatek nebudeme uvádět na fakturách, hrozí nám nějaký sankční postih? Můžeme výši recyklačního poplatku uvádět pouze na webu a na fakturách uvádět jenom odkaz? 

Zprostředkování obchodu - fakturace do Švýcarska

OSVČ, neplátce DPH s nově zřízeným živnostenským listem, začne fakturovat švýcarskému odběrateli služby zprostředkování obchodu. Zatím nemá jiného odběratele než tohoto, nepředpokládá, že by byl ještě někdo jiný, ale nelze to vyloučit. Jak se bude počítat obrat pro účely registrace k DPH, OSVČ očekává roční fakturaci v objemu cca 2 mil. Kč. Může se z titulu fakturace jen do Švýcarska stát plátcem DPH, když by pak stejně fakturoval služby osvobozené od DPH? 

Zpracování daňového přiznání účetní

Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.

Paušální daň 2021

Jako živnostník uvažuji o platbě nově schválené paušální daně ve výši 5 469 Kč/měsíc. 1.) Pokud se k dani od 1. 1. 2021 přihlásím, jak je to s daňovým přiznáním k dani z příjmů a s Přehledy za uplynulý rok 2020? Musím nebo mohu je podat? Vzhledem k tomu, že za rok 2020 očekávám přeplatky jak na DPFO, tak i na sociálním a zdravotním pojištění, nerada bych o tyto přeplatky volbou paušální daně přišla. 2.) Nejsem vlastníkem datové schránky ani elektronického podpisu. Stačí oznámení správci daně o přihlášení se k paušální dani doporučeným dopisem? 

Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

Vlastním zahraniční právnickou osobu, která má sídlo v zahraničí (ve Spojených státech), její činnost probíhá v zahraničí (ve Spojených státech), ale místo skutečného vedení je v České republice (právnická osoba je jednočlenná a její aktivity řídím kompletně já z České republiky). Zdanění bude probíhat v České republice. Mám v tomto případě povinnost vlastnit pro danou právnickou osobu živnostenské oprávnění, případně organizační složku v České republice?

Pod jakou živnost zařadit internetovou televizi

V souvislosti s vysíláním vlastní internetové TV, musí mít umělec zvláštní živnost, nebo stačí mít jen na Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona?

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba

Manželé, oba OSVČ hlavní (zedník a uklízečka). Manželka je ještě spolupracující osobou manžela, pod jeho IČO jsou fakturovány úklidy ve firmě, kde manžel pracuje. Jedná se o úklid po zednících. Zedník (řemeslná živnost) daní příjem s využitím paušálu 80 %, manželka zdaňuje u sebe i jako spolupracující osoba 60 %. Manželka měla v minulém roce pozastavenou živnost. Domnívám se, že může dostat pokutu za neoprávněné podnikání a může uplatňovat paušál jen 40 %. Není možné, že by byla doměřena do příjmu dle § 10 ZDP, kde by mohla uplatnit výdaje jen dle skutečnosti a max. do výše příjmů?