Vložení nemovité věci do podnikání u OSVČ - zemědělce

Je možné vložit nemovitost, koupenou fyzickou osobou nepodnikatelem na hypotéku v roce 2015, do podnikání OSVČ - zemědělce? Počátek podnikání v roce 2017. Je možné použít jako vstupní cenu nemovitosti cenu kupní? 

Oprava vlastních prostor

Jako soukromá osoba vlastním prostory, kde nebydlím. Tento prostor používám jako provozovnu pro své podnikání a nemám ho vložen do podnikání. Sám sobě tyto prostory poskytuji bezplatně. Protože bylo nutné opravit strop nad stříkacími boxy a dílnou, byla provedena oprava stropů a krovů za 600 000 Kč. Jsem plátce DPH, FO. Řemeslník mi vystavil fakturu na moje IČ + DIČ s přenesenou daňovou povinností. Výdaje uplatňuji procentem, proto nedojde k odpisování. Je tento postup správný a možný?

Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Pracovnice je v dlouhodobé pracovní neschoponosti, v jejím průběhu dostala výpověď z pracovního poměru. Považovala to za nesprávné, odvolala se. Proběhlo soudní řízení, které ji dalo za pravdu. Zaměstnavatel souhlasí a vyplatil zaměstnankyni 120 000 Kč s posvěcením soudního smíru. Zaměstnavatel zaúčtoval po dotazu, jak naložit s výplatou 120 000 Kč, že se podle něj jedná o "NÁHRADU ŠKODY" a zaúčtoval jako ostatní provozní výnosy. Nyní tedy řešíme u zaměstnankyně, jak naložit s daní a odvody. Zzaměstnavatel nevykázal jako mzdu, tedy odvody OSSZ a ZP nejsou, protože za ně odpovídá při výplatě zaměstnavatel? Daň ze mzdy podle § 6 ZDP také ne, přichází do úvahy § 10 ZDP jako jiný příjem, nebo jde čistý příjem pracovnice = náhrada škody? 

Reklamní soutěž a zdanění výhry

Tuzemská společnost s ručením omezeným pořádá reklamní soutěž, výhrou je mobilní telefon. Jakým způsobem se daní výhra? Výherce musí výhru zdanit sám ve svém daňovém přiznání v § 10 ZDP nebo může pořadatel výherní soutěže zdanit výhru srážkovou daní a odvést daň za výherce na příslušný finanční úřad. Může si společnost uplatnit nárok na odpočet při nákupu mobilního telefonu, který pak obdrží výherce?

Daň z příjmu fyzických osob - placení záloh

V roce 2018 jsem podala DPFO za rok 2017 v termínu 30. 6. 2018. Byla mi vypočtena výše záloh na DPFO na rok 2018, a to tak, že úhradu záloh mám provést ve stanovené výši a to 15. 12. 2018 a 15. 6. 2019. V prosinci 2018 řádně uhradím zálohu ve stanovené výši. V roce 2019, budu podávat DPFO za rok 2018 do 31. 3. 2019. Kdy mám uhradit druhou zálohu, která měla být původně uhrazena 15. 6. 2019, když podám přiznání DPFO za rok 2018 do 31. 3. 2019? 

Prodej bytu

Klient koupil v roce 2014 byt za 1,3 mil. Kč. První 3 roky v bytě žila jeho sestra, poslední rok byt pronajímal. Vzhledem k tomu, že začal stavět, rozhodl se byt prodat a získané peněžní prostředky využít na bytovou potřebu. Byt prodal za 1,9 mil. Kč, ke zdanění má tedy 600 000 Kč. Je možné na tuto situaci vztáhnout osvobození dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP?

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Odpisy DHM

V roce 2017 byl pořízen služební automobil - jedná se o fyzickou osobu. V roce 2017 uplatněny výdaje v paušální výši. V roce 2018 budou uplatněny výdaje ve skutečné výši. Jakou výše odpisů mohu uplatnit - v 2. roce odepisování?

Daňový bonus - pracující student

Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?

Dohoda o provedení práce mezi manželi

Jsme manželé a oba jsme z důvodu zrušení pracovních pozic odešli do předčasného důchodu. Od r. 1992 jsem zároveň OSVČ podnikající v zemědělství. Může manželka u mě vykonávat práce na dohodu o provedení práce (do 10 000 Kč) a mohu ji zároveň uplatnit do daňového přiznání jako spolupracující osobu (do 50 %)? Na OSSZ, ZP a FÚ je jako spolupracující osoba přihlášená. Manželka má ještě příjem na DPP 3 000 Kč/měs. a u této firmy podepsané prohlášení.