Daň z příjmů fyzických osob (971)

Zdanění švýcarského příjmu

Česká občanka v do dubna 2018 žila ve Švýcarsku. Zde měla příjmy jako OSVČ v oboru design. V dubnu 2018 tyto příjmy ve Švýcarsku zdanila a daň zde i zaplatila místnímu finančnímu úřadu. Na začátku května spolu se spolu s dětmi (českými občany) vrátila zpět do České republiky a je zde od té doby zaměstnaná a má zde trvalé bydliště a všechny zdanitelné příjmy jí od té doby plynou z území ČR. Za rok 2018 si bude podávat daňové přiznání. Musí v tomto daňovém přiznání zohlednit i švýcarský příjem, když daň byla zaplacena? Může si uplatnit daňový bonus na děti za celý kalendářní rok, když byl splněn její celoroční příjem, který přesáhl částku 73 200 Kč , přičemž má pouze příjmy ze závislé činnosti a je samoživitelka?

Finanční leasing

Společnost A (s. r. o.) si pořídila služební osobní automobil na finanční leasing od společnosti B (s. r. o. za celkovou cenu 1 223 024 Kč vč. DPH. Společnost B (pronajímatel) odkoupila tento automobil od společnosti C (s. r. o.) za celkovou cenu 1 140 000 Kč vč. DPH. Společnost A poskytuje zaměstnanci toto motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Bude se částka ve výši 1 % u společnosti A počítat z částky 1 223 024 Kč vč. DPH, nebo z částky 1 140 000 Kč vč. DPH?

Komisní prodej zboží a zprostředkování prodeje

Jsem fyzická osoba OSVČ uplatňující výdaje paušálem. Chystám rozšířit své podnikání o komisní prodej zboží a o zprostředkování prodeje zboží (zboží bude odesláno přímo od prodávajícího ke kupujícímu). Inkaso finančních prostředků bude vždy procházet přes můj bankovní účet - což znamená, že přijmu finanční prostředky od kupujícího a po snížení o provizi je poukážu na účet prodávajícího. Protože uplatňuji výdaje paušálem, otázka je, co bude v tomto případě mým příjmem - pouze provize? Nebo celá částka přijatá od kupujícího? Pokud pouze provize, podle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů nemusím zahrnovat do příjmů celou částku přijatou od kupujícího?

 

Daňový bonus

Počítají se do rozhodných příjmů pro výplatu daňového bonusu (v daňovém přiznání za rok 2018) příjmy plynoucí z dohod o provedení práce? 

Sleva na dani - student

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování - odpočet student? 

Povinnost podat daňové přiznání

Potřebuji poradit, zda při příjmech v celkové výši 5 500 Kč z § 9 a § 10 mají důchodci, žena na mateřské a žena na rodičovské povinnost podat daňové přiznání za rok 2018. 

Vánoční dárek pro zaměstnance

Firma nakoupí vitaminy a peněžní poukázky Flexi-Pass SODEXHO a dohromady předá v balíčku jako dárek všem zaměstnancům. Budou tyto nákupy pro firmu daňově neuznatelné bez nároku na odpočet DPH a pro zaměstnance osvobozené od daně z příjmu? Posuzuje se hodnota jednotlivých dárků nebo balíčku jako celek? Podle jakého ustanovení?

Sociální fond

Jsme s. r. o., mikro účetní jednotka, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Je možné na základě dokladu vystaveného na firmu, zaplatit ze sociálního fondu brýle (dioptrické) pro zaměstnance, a byl by to pro zaměstnance příjem osvobozený, nebo to musí zdanit? Je nějaká horní hranice? 

Odměna člena výboru zapsaného spolku - zdanění a pojištění

Předsedovi výboru zapsaného spolku by měla být měsíčně vyplácena odměna za výkon funkce 1 000 Kč. Jak to bude se zdaněním (může za něho odvést společnost srážkovou daň nebo musí být zálohová?) a se zdravotním a sociálním pojištěním? Do 2 490 Kč se za něho asi nemusí odvádět sociální pojištění, ale co zdravotní?

Vratka daně z příjmu odvedené zaměstnavatelem

Student měl během r. 2017 několik dohod o provedení práce u různých zaměstnanců. U jednoho z nich podepsal růžové prohlášení. Jeden zaměstnavatel z jeho mzdy odváděl zálohovou daň z příjmů, ostatní odváděli srážkovou daň. Nyní si student udělal DPFO. Po odpočtu částky odpočitatelné na poplatníka a na studenta mu vyšla výsledná daň 165 Kč. Dle § 38b ZDP se daň nevyměřuje a neplatí do 200 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. Daně, odvedené z jeho mezd, mu bude FÚ vracet. Znamená to, že bude žádat o vratku daní ve výši ponížené o těchto 165 Kč, nebo o celou výši odvedených daní?