Daň z příjmů fyzických osob (1297)

Náhrada ušlého příjmu

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

Umělecký výkon

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

Podnikání OSVČ v rodinném domě

OSVČ uvažuje o podnikání ve svém rodinném domě. Před 8 lety dostala OSVČ starý dům po dědovi darem. Nyní by chtěla rekonstruovat část neobydleného starého domku - kdysi tu byla malá stáj pro jednoho koně. Bude možné, aby výdaje spojené s opravou a rekonstrukcí na opravu si dala do daňových nákladů? Pokud ano, jakým způsobem to provést - vše ihned od nákladů případně nějaké odpisy domu či té části? Je potřeba ocenění, když byl dům darován? Jaký je z pohledu zdanění zvolit nejlepší postup a co byste OSVČ při zahájení podnikání a rekonstrukci - bude velkou rekonstruovanou místnost využívat jako svou dílnu pro šití a návrhy svých oděvů.

Společník, aktivní obchodní činnost, typ smlouvy a odměna, prokurista

Prosím o radu s výběrem vhodného typu smlouvy pro společníka s měsíční odměnou a možností využívání firemního vozidla pro činnosti firmy. Ve firmě figuruje menšinový společník, který není jednatelem. Tento společník však tráví aktivně čas (cca 50 hodin měsíčně flexibilně bez ohledu na zákoník práce) pro firmu a chce být za to oprávněně odměňován. Jeho působení spočívá v obchodní činnosti a nakupování zásob pro společnost včetně navazování styku s obchodními partnery. Do jiných oddělení jako je marketing, účetnictví, skladový provoz by přístup neměl. Stejně tak vzhledem k jeho statusu společníka se nedá předpokládat, že by měl běžnou pracovní smlouvu jako ostatní zaměstnanci. Ve své činnosti bude bude hodně flexibilní a tato činnost nebude podléhat evidence odpracovaných hodin jako u ostatních zaměstnanců, dovolené atd. Z toho důvodu usuzujeme, že by byla nejlepší obdobná smlouva jako je smlouva o výkonu funkce jednatele s tím, že by nešlo o jednatele, ale o prokuristu. Ve smlouvě by bylo dohodnuto, že může využívat firemní vozidlo. Zdaňování odměny bylo bylo podle par. 6 jako u zaměstnance. Uvažujeme správně, nebo byste navrhovali jinou formu smlouvy a jiné zdanění? Jako další řešení by mohla být smlouva externím o zastoupení, kde by tento společník při výkonu obchodní činnosti vystupoval jako OSVČ, fakturoval by podle § 7 zákona o daních z příjmů podle dohodnutých podmínek. Avšak tady vidíme riziko s použitím firemního automobilu osobou, která není dle daně z příjmu zaměstnancem, a možné (do)danění podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pokud by však jednatel využíval svoje soukromé vozidlo, mohl by být odměňován jako externí OSVČ (obchodní činnost) dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Zdanění prodeje bytu

Klientka prodala bytovou jednotku. Založení řízení do katastru nemovitostí dne 12. 11. 2019, rozhodnutí o povolení a provedení vkladu 19. 12. 2019, vyrozumění o provedení vkladu 23. 12. 2019, ukončení řízení 30. 1. 2020. Peníze z advokátní úschovy přišly klientce na bankovní účet v lednu 2020. Ve kterém roce bude prodej zdaněn - v roce 2019 nebo roce 2020?

Příjmy na bankovní účet OSVČ místo na nově založenou s. r. o.

OSVČ (neplátce DPH) si založil s. r. o., také neplátce DPH. Příjmy z nově vzniklého s. r. o. avšak chodí na bankovní účet OSVČ. Jak se s danou věcí vypořádat? Může OSVČ peníze přeposlat na s. r. o, aniž by je musel zdanit jako OSVČ?

Podnikání studenta - výroba miniaturních sportovních potřeb

Student 18 let - denní studium - vyrábí jako svůj koníček miniaturní sportovní potřeby, v roce 2020 zaznamenal zájem o tyto miniaturní sportovní potřeby a následně došlo k několika prodejům, příjem 2020 do konce května 2020 činí cca 30 000 Kč, předpoklad za celý rok 2020 je cca 100 000 Kč. Jaké kroky musí podniknout, aby bylo vše v souladu s legislativou (živnostenský zákon, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění)?

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Je možné uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů, jestliže dítě je umístěné do tzv. nultého ročníku základní školy, a to vzhledem ke znění §35bb odst. 3, kde základní škola není vyjmenována jako předškolní zařízení? Poplatník žije s dítětem ve společné domácnosti a doložil potvrzení o vynaložení výdajů za poskytnutí předškolní výchovy v rámci vedlejší činnosti základní školy. Škola je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností a je registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení MSMT.

Dotace na nájem v případě uzavření provozovny kvůli koronaviru

Jsem OSVČ a provozuji restauraci. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu „COVID – Nájemné“? 

Zdanění příjmů z Austrálie

Daňovému rezidentovi České republiky, je vyplácen příspěvek z Austrálie, kde žil 28 let. Během pobytu v Austrálii přispíval do programu zaměstnavatele ze své čisté mzdy, ze kterého je mu nyní vyplácen příspěvek. Podléhá tento příjem dani z příjmů?