Odkupní cena vozu na leasing

Formou finančního leasingu jsme financovali tahač, po splacení všech splátek přišla faktura na odkupní cenu leasingu. Omylem jsem ji v roce 2016 zaúčtoval na účet 381, místo 501 048. Je možné to opravit v roce 2017 přeúčtováním z účtu 381 na účet 501 048? Nebo už je pozdě? 

Evidence majetku v daňové evidenci, majetek vytvořený vlastní činností

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci plánuje„koupit“ pozemek se stavbou na úvěr či hypotéku za účelem podnikání a vše vložit do obchodního majetku. Jak správně postupovat z hlediska ocenění a odpisování? Je-li nemovitá věc pořízena na úvěr, stává majetkem fyzické osoby a odpisuje se dle zákona o dani z příjmu? Jsou splátky úvěru daňově uznatelným výdajem? Nemovitou věc je nutné kompletně zrekonstruovat. Některé opravy si fyzická osoba udělá sama. Stačí, když oceníme tyto opravy sami, např. dle faktur za nakoupený materiál nebo je nutné nechat takto vzniklý majetek ocenit znalcem?

Faktura za klimatizaci

Jsme s. r. o. a sídlíme v pronajatých kancelářích. Teď jsme si na vlastní náklady pořídili do naší kanceláře klimatizaci. Faktura za dodávku a montáž je 27 000 Kč. Jak správně tento doklad zaúčtovat? Můžu jej kompletně zaúčtovat ještě letos do nákladů (501 nebo 511)? 

Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období

Svazek obcí (DSO, rozpočtová organizace): Nesprávně jsem zaúčtovala účetní odpis předmětu v r. 2017. Jedná se o odpis předmětu, který byl pořízen z dotace. Účtovala jsem takto: MD 403/D 082 a MD 551/D 672. Jedná se o cca 7 000 rozdíl, o který jsem zaúčtovala odpis nižší, než měl být. Jak toto napravit? Mám účtovat přes účet 408-Opravy minulých období, anebo jen MD 403/D 082, když to vlastně neovlivňuje výsledek hospodaření? Jak se posuzuje významná částka v této souvislosti a podle jakého právního ustanovení?

Odpisy závazků

Akciová společnost odepisuje nezaplacené závazky, které jsou 10 let po splatnosti, na účet MD 321/D 648 ve výši 100 %. V účetnictví evidujeme dobropis, který nám dodavatel nezaplatil více než 10 let. Můžeme tento dobropis ve výši 1 726 Kč zrušit tímto zápisem: MD 321/D 648 -1 726 Kč? 

Oprava faktury vydané v režimu přenesené daňové povinnosti

V červenci 2018 vyhotovila a. s., měsíční plátce DPH, za provedené truhlářské práce fakturu v přenosu DPH ve výši 112 000 Kč. V daňovém přiznání za červenec uvedeno v řádku 25, kontrolní hlášení v části A 1. V měsíci září 2018 omylem vyhotovena pro stejného odběratele ta samá faktura, stejného změní a stejné částky. Údaje opět uvedeny v řádku 25 daňového přiznání a A1 kontrolního hlášení. Jak správně postupovat při opravě této účetní chyby? Truhlářské práce byly skutečně provedeny pouze jednou. 

Oprava vlastních prostor

Jako soukromá osoba vlastním prostory, kde nebydlím. Tento prostor používám jako provozovnu pro své podnikání a nemám ho vložen do podnikání. Sám sobě tyto prostory poskytuji bezplatně. Protože bylo nutné opravit strop nad stříkacími boxy a dílnou, byla provedena oprava stropů a krovů za 600 000 Kč. Jsem plátce DPH, FO. Řemeslník mi vystavil fakturu na moje IČ + DIČ s přenesenou daňovou povinností. Výdaje uplatňuji procentem, proto nedojde k odpisování. Je tento postup správný a možný?

Projektový návrh na opravy budovy realizovaných v příštím roce

Společnost s. r. o. zaplatila v letošním roce za projektový návrh na opravy budovy, ve které podniká, částku 39 000 Kč. Opravy se ale budou provádět až v příštím roce. Lze částku 39 000 Kč dát do nákladů již letos, nebo až v příštím roce, kdy se budou opravy provádět? 

Oprava přístroje

  • DAUC ID: 22285
  • Datum vložení: 15. 11. 2018
  • Autor: JUDr. Vlasta Víghová
  • V kategoriích: Občanské právo
  • Klíčová slova: Opravy

V červenci 2018 jsem předal na doporučení svého známého přístroj (hudební nástroj) do autorizované opravny. Nemám od toho žádné potvrzení, ani doklad. Po průběžných dotazech o stavu opravy nástroje mi bylo sdělováno, že se na tom pracuje a byly mi popsány práce, které byly údajně provedeny. Minulý týden mi bylo opět sděleno, že se oprava zkomplikovala a přístroj ještě není opraven, a že ještě musím čekat. Opravárenská firma u mě ztratila důvěru a chtěl bych přístroj vrátit a dát jiné opravně. Firma po mě požaduje uhradit jí vzniklé náklady a nechce mi vydat přístroj. Jakým způsobem mám jednat?

Výtah v domě, kde vzniklo SVJ, a podíl vlastníků jednotek

SVJ má několik vchodů, v každém výtah. V jednom ze vchodů došlo při opravě k názoru, že by bylo výhodnější výtah už neopravovat, ale koupit nový. Výtahy jsou společnou částí domu, tedy ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků podle jejich podílů. Účetní SVJ má názor, že se nemůže jednat o technické zhodnocení budovy, ale jedná se vždy o opravu, neboť SVJ nemá žádný majetek a jedná se o výměnu kus za kus. Je tento názor správný? Podle některých členů SVJ je rozdíl v příspěvku, neboť oprava by byla součástí příspěvku na správu domu, ale technické zhodnocení by bylo hrazeno z dlouhodobých oprav, tzv. fondu oprav, kde je jiný poměr financí připadajících na byt dle velikosti.