Opravy (321)

Půjčka od obce - účtování SVJ

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Opravný daňový doklad - potvrzení přijetí

Pokud posíláme opravný daňový doklad elektronicky, můžeme považovat za potvrzení přijetí dokladu už vyžádané potvrzení o přečtení e-mailu „vaše zpráva byla přečtena“, anebo musíme čekat na vrácení podepsaného dokladu? 

Oprava garáže

Firma s. r. o. má nemovitou věc- budovu -, kde má sídlo (budova se využívá jen pro ekonomickou činnost). Garáž je součásti budovy. V roce 2018 byla garáž kompletně zrekontruována včetně nových garažových vrat. Garáž byla opravena, ale nebyla realizována žádná přístavba, nebyla vyměněna okna za větší. Hodnota opravy včetně vrat je kolem 333 000 Kč (netto). Mohu celkovou částku v roce 2018 dát do zdanitelných nákladů firmy, nebo se jedná o technické zhodnocení stavby? Při kontrole FÚ měla by firma - investor - mít a předložít stavební deník?

Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů

Zaměstnanec, invalidita 3. stupně, v průběhu roku 2018 podepsal v prohlášení, že je od března poživatelem starobního důchodu. Do února se mu uplatňovala kromě základní slevy na poplatníka i sleva za invaliditu. Nyní oznámil, že poživatelem starobního důchodu je již od února 2018. Budu mu zpracovávat samostatné přiznání a daň z příjmů za rok 2018 vypočítám podle nyní sdělené a podepsané informace. Jak se tato situace promítne do ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti, které budu za zaměstnavatele odesílat FÚ?

Vývoz a zpětný dovoz zboží

V dubnu jsme vyvezli zboží na opravu do USA v celním režimu 2100 (dočasný vývoz v pasivním zušlechťovacím styku) v hodnotě 500 USD. V květnu se zboží z USA vrátilo po neplacené opravě (záruka) ve stejné hodnotě, ve které bylo vyvezeno, a to v režimu 6121 (zpětný dovoz po pasivním zušlechtění). Je správné vykázat v dubnovém přiznání k DPH na ř. 22 hodnotu vyvezeného zboží? Jak se v tomto případě postupuje z hlediska DPH při dovozu zboží zpět z USA do ČR, když nedošlo ke změně hodnoty zboží v USD, ale zároveň došlo již ke změně kurzů? A jak se vypořádat se souvisejícími náklady na dovoz zboží (přeprava apod.), musí být v tuzemsku daněny?

Oprava účtování mezd

V 09/2018 bylo zaměstnanci neoprávněně uplatněno daňové zvýhodnění na dítě. Nyní opravujeme chybu. Prosím o kontrolu zaúčtování:

1. doúčtovat neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění k 30. 9. 2018:     1 267 Kč         MD 331/D 342

2. odvod zálohy na daň FÚ 28. 1. 2019:                                                     1 267 Kč         MD 342/D 221

3. rozúčtování vyplacené mzdy 9. 10. 2018:                                            15 963 Kč          MD 331/D 221

                                                                                                               1 267 Kč         MD 335/D 221

4. srážka ze mzdy neoprávněně uplatněného daňového zvýhodnění v 02/2018:          1 267 Kč             MD 331/D 335.

Odkupní cena vozu na leasing

Formou finančního leasingu jsme financovali tahač, po splacení všech splátek přišla faktura na odkupní cenu leasingu. Omylem jsem ji v roce 2016 zaúčtoval na účet 381, místo 501 048. Je možné to opravit v roce 2017 přeúčtováním z účtu 381 na účet 501 048? Nebo už je pozdě? 

Evidence majetku v daňové evidenci, majetek vytvořený vlastní činností

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci plánuje„koupit“ pozemek se stavbou na úvěr či hypotéku za účelem podnikání a vše vložit do obchodního majetku. Jak správně postupovat z hlediska ocenění a odpisování? Je-li nemovitá věc pořízena na úvěr, stává majetkem fyzické osoby a odpisuje se dle zákona o dani z příjmu? Jsou splátky úvěru daňově uznatelným výdajem? Nemovitou věc je nutné kompletně zrekonstruovat. Některé opravy si fyzická osoba udělá sama. Stačí, když oceníme tyto opravy sami, např. dle faktur za nakoupený materiál nebo je nutné nechat takto vzniklý majetek ocenit znalcem?

Faktura za klimatizaci

Jsme s. r. o. a sídlíme v pronajatých kancelářích. Teď jsme si na vlastní náklady pořídili do naší kanceláře klimatizaci. Faktura za dodávku a montáž je 27 000 Kč. Jak správně tento doklad zaúčtovat? Můžu jej kompletně zaúčtovat ještě letos do nákladů (501 nebo 511)? 

Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období

Svazek obcí (DSO, rozpočtová organizace): Nesprávně jsem zaúčtovala účetní odpis předmětu v r. 2017. Jedná se o odpis předmětu, který byl pořízen z dotace. Účtovala jsem takto: MD 403/D 082 a MD 551/D 672. Jedná se o cca 7 000 rozdíl, o který jsem zaúčtovala odpis nižší, než měl být. Jak toto napravit? Mám účtovat přes účet 408-Opravy minulých období, anebo jen MD 403/D 082, když to vlastně neovlivňuje výsledek hospodaření? Jak se posuzuje významná částka v této souvislosti a podle jakého právního ustanovení?