Osvobození od daně (645)

Dar určený na správu veřejně prospěšného poplatníka

Veřejně prospěšný poplatník (o. p. s.) obdržel dal určený na správu společnosti. Společnost provozuje pouze hlavní (veřejně prospěšnou) činnost, doplňkovou činnost neprovádí. Je v tomto případě dar na správu osvobozen od daně z příjmů?

Přemístění obchodního majetku do JČS

Česká s. r. o., plátce DPH, bude provádět přemístění svého zboží (kuchyňské potřeby) do Německa (sklad Amazon) a v Německu je bude přes Amazon prodávat koncových spotřebitelům. Jaký doklad bude pro toto přemístění vystavovat? Je takový doklad stejný jako při dodání zboží do JČS, jen na obou stranách (dodavatel a odběratel) bude tatáž s. r. o.? Přemístění majetku je osvobozeno, na faktuře tedy bude bez DPH? Kam se tento doklad uvádí, a na který řádek - přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení? Jakým dokladem je třeba doložit přemístění majetku? Jak se určí základ daně/cena přemisťovaného majetku?

Prodej nebytového prostoru u OSVČ s paušálními výdaji

OSVČ - neplátce DPH, koupila v rámci svého podnikání před 20 lety nebytový prostor, kde provozovala kadeřnictví. Po celou dobu uplatňovala výdaje paušálem. Při uplatňování výdajů paušálem neexistuje obchodní majetek, OSVČ však měla na nemovitost založenou kartu majetku. Nyní se chystá nemovitost prodat. 1) Musí prodej v DPFO uvádět do nějakého paragrafu? 2) Hraje pro účely daně z příjmu nějakou roli fakt, že byl majetek evidován v majetku, i když byly po celou dobu uplatňovány výdaje paušálem?

Daň z příjmu při prodeji pozemku

Musí se platit daň z příjmu 15 % z prodeje pozemku, který jsem získala výměnou? Své pozemky jsem vyměnila za jiné pozemky, a to se státním pozemkovým úřadem. Původní pozemky jsem vlastnila ca 10 let. Vyměněné pozemky budu vlastnit ca 2 roky při prodeji. Myslím, že daň z příjmu se má platit, v případě, že vlastník nevlastní pozemky déle než 5 let. Jak se ale postupuje v tomto případě, když jsou směněné? (Nejedná se o firmu, ale o soukromou osobu). 

 

Prodej darovaného pozemku

Musí se platit daň z příjmu, když manžel dostane od své maminky na základě darovací smlouvy pozemek, který následně bude prodávat? Maminka vlastní pozemek více než 5 let. Manžel ho chce nabídnout k prodeji bezprostředně po darování čili ho bude vlastnit třeba tak rok či dva před prodejem. 

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba vlastní rodinný dům, užívá jej pro vlastní bydlení, dům je financován hypotečním úvěrem. Nyní je zvažován bezúplatný převod 80 % vlastnického podílu na domě na rodiče stávajícího majitele s tím, že rodiče budou v domě bydlet a stávající majitel bude nadále hradit hypoteční úvěr a zůstane mu vlastnický podíl na domě ve výši 20 % (bydlet bude po převodu jinde). Předpokládám, že bezúplatný převod vlastnického podílu na rodiče bude od daně z příjmů osvobozen (s případnou oznamovací povinností osvobozeného příjmu, pokud tento přesáhne 5 mil. Kč). Bude stávající majitel moci nadále uplatňovat odpočet úroků z hypotečního úvěru v plné výši, přestože již nebude vlastnit 100 % dané nemovitosti, ale pouze 20 %? 

Účtování daru příspěvkové organizaci ve formě bezplatného využití vozidla

Jsme příspěvková organizace zřízená městem (poskytujeme sociální služby pobytové i terénní) a obdrželi jsme darovací smlouvou od podnikatelského subjektu na dobu určitou (část roku) na bezplatné využití vozu, my budeme hradit jen pohonné hmoty. Ve smlouvě je vyčíslena maximální výše nákladů spojených s provozem tohoto (reklamního) vozu po dobu zapůjčení ve výši 96 000 Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH. Jak budeme o zapůjčení účtovat, když se nejedná o převod vlastnictví k předmětnému majetku, a je toto plnění osvobozeno od daně z příjmu? 

DPH u nájmu nemovité věci plátci, který nemá pronajímatel v obchodním majetku

OSVČ, plátce DPH, pronajímá nemovitou věc, kterou nemá v obchodním majetku, plátci, který ji používá k ekonomické činnosti. Může OSVČ nájem osvobodit? Pokud ano, vyplývají pro něj nějaké povinnosti, např. krátit nárok na odpočet, i když v souvislosti s nemovitou věcí neuplatňuje žádný nárok na odpočet? Pokud by jej osvobodit nemohl, z jakého důvodu?

Airbnb a DPH

Klient provozuje mimo jiné ubytování přes Airbnb a je plátcem DPH. U pronájmů, které jsou delší než 48 hodin, je povinnen účtovat 15% DPH, či je to osvobozeno? Nebo je povinen účtovat DPH 15% na veškeré pobyty ať už trvají den, či týden? Asi je rozdíl, zda se to klasifikuje jako pronájem nebo ubytovací služba, ale o to mi právě jde. Jak je to správně v případě AirBnB?

Prodej osobního automobilu

1/Fyzická osoba, plátce DPH, vložila do majetku firmy automobil, který byl původně zakoupen na rodné číslo. Tento automobil bude používat k podnikání a opravovat, uplatňovat DPH z oprav a náhradních dílů. Jak se bude chovat prodej tohoto automobilu z hlediska DPH?

2/ Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupila do majetku osobní automobil v Německu bez DPH. Je třeba odvod DPH v případě prodeje?