Osvobození od daně (753)

Prodej nezkolaudovaného rodinného domu

Je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nezkolaudovaného rodinného domu - dům je postaven na pozemku, který má prodávající ve vlastnictví déle než 5 let (prodej se uskutečnil v roce 2020)? Chápu správně, že doba od nabytí nemovitosti se počítá od nabytí pozemku, na němž je dům postaven, i když nezkolaudovaný dům stojí kratší dobu než 5 let, a tudíž je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? 

Stravování a občerstvení zaměstnanců

Společnost poskytuje zaměstnancům stravenkový paušál v hodnotě 55 Kč za odpracovanou směnu. Zaměstnanci mají také na pracovišti k dispozici ovoce, vodu, kávu a na poradách i sendviče či oběd. Je uvedené stravování pro zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů? 

Doplňující otázka:

V nové informaci od GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování je uvedeno, že každý zaměstnanec může v daňově zvýhodněném režimu čerpat současně jen jednu z forem stravování. Pokud tedy zaměstnanec dostane v zaměstnání některý den oběd, může dostat i příspěvek na stravování, aniž by ho musel zdanit? Další menší občerstvení poskytované v zaměstnání bude pro zaměstnance stále osvobozené od daně, i když dochází k souběhu jeho poskytování s příspěvkem na stravování?

Časový test pro osvobození

Fyzická osoba nabyla v roce 2012 darem pozemek. V roce 2020 zahájila výstavbu rodinného domu na pozemku. V roce 2021 hodlá pozemek se stavbou prodat. Vztahuje se osvobození od daně z příjmu na prodej pozemku se stavbou? Je rozdíl při posuzování osvobození, zda je stavba dokončena a zkolaudovaná nebo pouze rozestavěná?

Dotace MPO - ošetřovné

OSVČ dostala od MPO dotaci na ošetřovné při uzavření škol. Je tato dotace osvobozená nebo je předmětem daně z příjmu pro FO?

Sazba DPH u testů na covid-19 a ochranných pomůcek

S jakým DPH má plátce fakturovat testy na covid-19, dezinfekci proti covid-19 a ochranné pomůcky jako rukavice a respirátory? Co z toho je případně od DPH úplně osvobozeno?

Zrušení plátcovství DPH u plátce, který má jen osvobozená plnění

V návaznosti na novelu DPH začal plátce uskutečňovat od 1. 1. 2021 jen osvobozená plnění, dříve v základní sazbě. Obrat za rok činí a bude činit cca 2 mil. Kč (pronájmy nemovitostí), vše jen v režimu osvobozeného plnění. Za 12 měsíců hodlá požádat o zrušení plátcovství DPH. Je si vědom, že nesplnil časový test 10 let u DPH na vstupu při provedení TZ a za poslední 3 roky vrátí DPH. Musí splnit nějaké další náležitosti při zrušení plátcovství DPH? 

Včelař: fyzická osoba zdanění příjmů

Fyzická osoba nepodnikající mající příjem jen z prodeje medu. Jakým způsobem a kam vyplní v daňovém přiznání příjem 62 000 Kč za prodej medu? Vztahuje se na prodej medu nějaké osvobození? Pokud ano v jaké výši a kam se vyplní? Jaké náklady a kam může do přiznání vyplnit? 

Zprostředkování převodu členství v bytovém družstvu

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, provozuje realitní kancelář. V rámci své činnosti tedy zprostředkovává prodej nemovitostí a fakturuje tak zprostředkovatelské provize se základní sazbou DPH. Není výjimkou, že zprostředkovává prodej družstevního bytu, tedy formálně právně převod členství v bytovém družstvu. Bude služba realitní kanceláře, tj. zprostředkovatelská provize podléhat základní sazbě DPH nebo bude od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně podle § 54 odst. 1 písm. y) ve vztahu k § 54 odst. 1 písm. a)? Jde zejména o situaci, kdy členský podíl na družstvu převádí fyzická osoba (nepodnikatel, občan), tzn. samotný převod není ekonomickou činností, a je tedy mimo předmět DPH (a nemůže být tak osvobozeným plněním). 

Osvobození o daně při prodeji nemovitosti - § 4 odst. 1 písm. b) bod 2

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví, že osvobození příjmu z prodeje nemovitosti se nevztahuje na příjem z budoucího prodeje nemovitých věcí uskutečněných do10 let od nabytí (původně díky přechodným ustanovením ještě platí u dříve nabytých nemovitostí původní lhůta 5 let) i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 letech od tohoto nabytí. Jak prosím v praxi chápat toto ustanovení? Co se rozumí "budoucím prodejem" uskutečněným do 10 let i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 leté lhůtě? Jak se může uskutečnit prodej nemovitosti, který by odporoval 10 leté lhůtě a současně by kupní smlouva byla podepsaná až po té 10 leté lhůtě? Znamená to, že v tomto případě nemůže být sepsána smlouva budoucí kupní ve lhůtě do 10 let od nabytí, nebo má zákon v tomto případě na mysli např. zaplacenou zálohu na nákup nemovitosti ve lhůtě do 10 let? Snažil jsem se k tomu najít něco upřesňujícího i v pokyn D-22, ale nic jsem nenašel. Mohli byste mi to prosím objasnit i na praktickém příkladu? 

Osvobozený příjem

Majitel společnosti XZ s. r. o. po deseti letech fungování prodal tuto společnost jiné právnické osobě. Protože byl splněn časový test, je prodej osvobozen od daně. Prodej byl v hodnotě nad 5 mil. Kč, a tak původnímu majiteli vznikla povinnost nahlásit na FÚ osvobozený příjem. Prosím o potvrzení - původnímu majiteli stačí k jeho klasickému přiznání daně z příjmu doplnit pouze formulář, který je ve vzoru na stránkách FÚ (Oznámení o osvobozených příjmech)?