Obchodní majetek (437)

Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů

Společnost s r. o. prodala v roce 2018 ze svého obchodního majetku osobní vůz. Vůz byl zakoupen v roce 2007, byl plně odepsán, výhradně se používal pouze pro ekonomickou činnost společnosti. Prodej vozu v roce 2018 byl zaúčtován zápisem MD 311/D 641 a MD 311/D 343, ale vůz nebyl vyřazen zápisem MD 082/D 022 z obchodního majetku společnosti. Je nutné v daném případě podat dodatečné daňové přiznání na daň z příjmu za rok 2018? Nebo může být vůz vyřazen vnitřním účetním dokladem a zápisem na účty MD 082/D 022 v roce 2019 v pořizovací ceně?

Vyřazení automobilu z podnikání

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, která pořídila v roce 2010 osobní automobil do podnikání, DPH bylo uplatněno.

1) Pokud letos vyřadím automobil z obchodního majetku pro osobní potřebu, jsem povinna odvést DPH? Z jaké ceny by se DPH odvádělo? Na zdanění v dani z příjmů by toto vyřazení nemělo žádný vliv?

2) Pokud bych automobil darovala dceři, k datu darování bych musela odvést DPH? Jaký by toto mělo vliv na daň z příjmů?

Elektrokola pro využití ve firmě

Jednatel autodopravy, plátce DPH, koupil na přejíždění mezi středisky dvě elektrokola za 100 000 Kč celkem. Lze dát elektrokola do nákladů s. r. o, příp. jak se řeší soukromé používání v s. r. o., nebo lze tyto elektrokola zaúčtovat jen na účet 528?

Prodej osobního automobilu

1/Fyzická osoba, plátce DPH, vložila do majetku firmy automobil, který byl původně zakoupen na rodné číslo. Tento automobil bude používat k podnikání a opravovat, uplatňovat DPH z oprav a náhradních dílů. Jak se bude chovat prodej tohoto automobilu z hlediska DPH?

2/ Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupila do majetku osobní automobil v Německu bez DPH. Je třeba odvod DPH v případě prodeje?

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Prodej nemovité věci vyřazené z obchodního majetku

Pokud fyzická osoba, OSVČ, vyřadí nemovité věci z obchodního majetku a prodá je do 5 let od jejich vyřazení, musí provést jejich zdanění v § 10 ZDP. Příjmy z prodeje nemovitých věcí budou probíhat postupně ve splátkách. Jakým způsobem se bude vykazovat zdaňování příjmů v přiznání, když postupně několik let budou plynout příjmy ve splátkách? Pro doplnění - u jedné nemovité věci, která byla dříve zařazena v obchodním majetku, nebylo zahájeno odpisování a druhá nemovitá věc byla odepsána jen částečně.

Prodej vozidla vyřazeného z majetku fyzické osoby

Manžel prodal osobní automobil, vyřazený před dvěma roky ze svého obchodního majetku. Mohu jako manželka dodanit tento prodej ve svém daňovém přiznání v § 10 zákona o daních z příjmů? Majetek máme ve SJM.

Dotace na odbahnění rybníka

Fyzická nepodnikající osoba v roce 2009 koupila pozemky - vodní plocha rybník. Nemovitá věc nebyla vložena do podnikání, v roce 2017 - zřízeno živnostenské oprávnění - Zprostředkování obchodu a služeb, kdy v roce 2017 základ dle § 7 = 0. V roce 2018 fyzická osoba získala dotaci na odbahnění rybníka - poskytovatel Ministerstvo životního prostředí - příjemce dotace fyzická osoba - IČO: (rok 2017). Výše uvedená osoba nemá zřízen podnikatelský účet, finanční prostředky - dotace je poukazována na osobní nepodnikatelský účet, z kterého jsou hrazeny doklady vztahující se k pracím odbahnění (odběratel - rovněž - IČO - rok 2017). Fyzická osoba dokládá přijaté faktury a jejich úhradu (osobní nepodnikatelský účet). Jak narovnat účetnictví s vlivem na DP FO?

Automobil v majetku - bez přepisu v technickém průkazu

Společnost s. r. o. v květnu 2018 pořídila osobní automobil za cenu 400 000 Kč bez DPH. V účetnictví je přijatá faktura za vozidlo, uhrazena bankou. Dosud však nebyl proveden přepis v technickém průkazu, tudíž zřejmě nelze vozidlo zařadit do užívání. Jak to bude s náklady na vozidlo (PHM, opravy, servis, odpisy)? Budou daňově uznatelné?

Vložení nemovité věci do podnikání u OSVČ - zemědělce

Je možné vložit nemovitost, koupenou fyzickou osobou nepodnikatelem na hypotéku v roce 2015, do podnikání OSVČ - zemědělce? Počátek podnikání v roce 2017. Je možné použít jako vstupní cenu nemovitosti cenu kupní?