Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku

Klient vede daňovou evidence, je plátce DPH, v roce 1993 pořídil nemovitou věc, kterou zařadil do obchodního majetku - prodejna a opravna kol, (polovinu nemovité věci používá k bydlení). Používá rovnoměrné odpisy, pořizovací cena byla 474 000 Kč a k 31. 12. 2018 je zůstatková hodnota kolem 265 000 Kč, k technickému zhodnocení došlo v roce 2010 a 2013 (fasáda, instalatérské a podlahařské práce). Nyní klient chce tuto nemovitou věc vyřadit z obchodního majetku a dále ji používat jen pro osobní potřebu. Vyplývají z této situace nějaké povinnosti ohledně DPH a DPFO?

Paušální výdaje u motocyklu

V roce 2018 bych chtěla uplatitnit paušální výdaje u motocyklu. Jaké jsou podmínky pro uplatnění? Podnikám, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH, motocykl mám v majetku. Jakou částku si mohu uplatnit? 

Skutečné výdaje u pronájmu

Fyzická osoba má příjmy z pronájmu nemovitých věcí, tyto nemovité věci nemá vloženy do obchodního majetku. Příjmy daní dle § 9 ZDP a uplatňuje skutečné výdaje. Je možno do výdajů zahrnout výdaje za nákup automobilu, a to ve formě odpisů na dobu 5 let a k tomu výdaje na provoz automobilu? Automobil bude používán pouze v souvislosti s opravou a údržbou nemovitých věcí.

Oprava bytu

Jsem OSVČ a jako fyzická osoba mám družstevní byt. Pokud tento byt používám čistě pro podnikání, mohu náklady na opravy (oprava omítek, podlah apod.), dát do nákladů v podnikání? Předpokládám, že sám sobě si nemohu udělat nájemní smlouvu na pronájem bytu. 

Pokud zařadím byt do obchodního majetku, budu muset při případném prodeji příjem danit vč. odvodu DPH?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku do osobního užívání

Fyzická osoba, plátce DPH, má v obchodním majetku 3 automobily. Tyto automobily hodlá vyřadit do osobního užívání. První automobil je zcela odepsán a při nákupu nebyla uplatněna DPH. Druhý automobil je taktéž odepsán, ale při nákupu byla uplatněna DPH v plné výši. Třetí automobil vlastní 3 roky a není zcela odepsán a při nákupu byla uplatněno DPH v plné výši. Podle jakého ustanovení se řídit a dorovnat DPH při vyřazení do osobního užívání - zda dle § 78, nebo dle § 13 odst. 4 písm. a) a písm. 5 ZDPH. 

Prodej vyřazeného auta z majetku a DPH

Manžel je fyzická osoba podnikající a vede účetní evidenci. V roce 2010 jsme zakoupili ojeté auto za 100 000 Kč. Faktura byla vystavená bez DPH, a to z toho důvodu, že vozidlo firma koupila před 1. 4. 2009 - plnění osvobozené od daně. A tak jsme si DPH uplatnit nemohli. V roce 2015 byl proveden poslední odpis. V roce 2016 jsme vyřadili auto z majetku a DPH jsme při vyřazení nepřiznávali. Musím toto dávat do příjmů a musím odvádět DPH? 

Nárok na odpočet při registraci k DPH

Při registraci k DPH je možno dle § 79 uplatnit nárok na odpočet z přijatého zdanitelného plnění, pokud je toto plnění k tomuto dni součástí obchodního majetku. Osoba, která se registruje k DPH, pořídila v uplynulých 12 měsících automobil na leasing. Z měsíčních splátek si začne plátce uplatňovat nárok na odpočet DPH až od data registrace. Jak je to ale u mimořádné splátky, která byla zaplacena na počátku leasingu - je možnost uplatnit nárok na odpočet z poměrné části, a to za období od data registrace?

Odvod DPH při prodeji auta nakoupeného dle zvláštího režimu

Fyzická osoba, plátce DPH nakoupil v r. 2016 osobní automobil v bazaru, kde byl při nákupu použit zvláštní režim. Automobil následně zahrnul do obchodního majetku. Může být při prodeji použit zvláštní režim, když auto nebylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje, ale bylo používáno pro ekonomickou činnost a odepisováno? Pokud má být při prodeji odvedeno DPH, tak z jaké ceny?

Uskutečnění zdanitelného plnění, přiznání k DPH, kontrolní hlášení

OSVČ, plátce DPH, v roce 2017 koupil motorku, kde čestným prohlášením uplatnil 50 % odpočtu DPH, jako ekonomickou činnost. V roce 2018 byla motorka poškozena a přes aukci motorku prodal za 154 000,00 Kč (včetně DPH) Tímto by měl vrátit 50 % DPH, když si narokoval odpočet DPH 50 %. Jak vyplnit formuláře přiznání k DPH a kontrolní hlášení řádek A4? 

Vyřazení majetku z veřejné obchodní společnosti

Dva společníci založili před 20 lety v. o. s. V majetku je budova, její zůstatková cena je 500 000 Kč, nyní mají možnost ji prodat za 5 mil. Kč. Jak to udělat s co nejmenším daňovým zatížením? Pokud takovou situaci řeší OSVČ, je zřejmě výhodné nemovitou věc nejdříve vyřadit a teprve pak prodat, neboť by se z prodeje zaplatila jen daň, ale pojistné ne. Je možné nějak obdobně vyřadit majetek z v. o. s.? Podléhá prodej nemovité věci DPH?