Obchodní majetek (428)

Automobil v majetku - bez přepisu v technickém průkazu

Společnost s. r. o. v květnu 2018 pořídila osobní automobil za cenu 400 000 Kč bez DPH. V účetnictví je přijatá faktura za vozidlo, uhrazena bankou. Dosud však nebyl proveden přepis v technickém průkazu, tudíž zřejmě nelze vozidlo zařadit do užívání. Jak to bude s náklady na vozidlo (PHM, opravy, servis, odpisy)? Budou daňově uznatelné?

Vložení nemovité věci do podnikání u OSVČ - zemědělce

Je možné vložit nemovitost, koupenou fyzickou osobou nepodnikatelem na hypotéku v roce 2015, do podnikání OSVČ - zemědělce? Počátek podnikání v roce 2017. Je možné použít jako vstupní cenu nemovitosti cenu kupní? 

Nárok na odpočet při registraci k DPH

Při registraci k DPH je možné dle ustanovení § 79 uplatnit nárok na odpočet z přijatého zdanitelného plnění, pokud je toto plnění k tomuto dni součástí obchodního majetku. Osoba, která se registruje k DPH, pořídila v uplynulých 12 měsících automobil na leasing. Z měsíčních splátek si začne plátce uplatňovat nárok na odpočet DPH až od data registrace. Jak je to ale u mimořádné splátky, která byla zaplacena na počátku leasingu - je možnost uplatnit nárok na odpočet z poměrné části, a to za období od data registrace?

Prodej automobilu z majetku firmy a odvod DPH

V r. 2017 jsme koupili ojetý osobní automobil od soukromé osoby, tzn. nebylo možné odečíst DPH na vstupu. Nyní v r. 2018 přecházíme z podnikání FO na s. r. o. a automobil chceme vyřadit z majetku FO do osobního užívání. Při vyřazení musíme odvést DPH, ačkoliv jsme ho nemohli uplatnit na vstupu? Pokud ano, tak z jaké částky? Můžeme použít daňovou zůstatkovou cenu nebo cenu obvyklou?

Skutečné výdaje u pronájmu

Fyzická osoba má příjmy z pronájmu nemovitých věcí, tyto nemovité věci nemá vloženy do obchodního majetku. Příjmy daní dle § 9 ZDP a uplatňuje skutečné výdaje. Je možno do výdajů zahrnout výdaje za nákup automobilu, a to ve formě odpisů na dobu 5 let a k tomu výdaje na provoz automobilu? Automobil bude používán pouze v souvislosti s opravou a údržbou nemovitých věcí.

Paušální výdaje u motocyklu

V roce 2018 bych chtěla uplatitnit paušální výdaje u motocyklu. Jaké jsou podmínky pro uplatnění? Podnikám, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH, motocykl mám v majetku. Jakou částku si mohu uplatnit? 

Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku

Klient vede daňovou evidence, je plátce DPH, v roce 1993 pořídil nemovitou věc, kterou zařadil do obchodního majetku - prodejna a opravna kol, (polovinu nemovité věci používá k bydlení). Používá rovnoměrné odpisy, pořizovací cena byla 474 000 Kč a k 31. 12. 2018 je zůstatková hodnota kolem 265 000 Kč, k technickému zhodnocení došlo v roce 2010 a 2013 (fasáda, instalatérské a podlahařské práce). Nyní klient chce tuto nemovitou věc vyřadit z obchodního majetku a dále ji používat jen pro osobní potřebu. Vyplývají z této situace nějaké povinnosti ohledně DPH a DPFO?

Oprava bytu

Jsem OSVČ a jako fyzická osoba mám družstevní byt. Pokud tento byt používám čistě pro podnikání, mohu náklady na opravy (oprava omítek, podlah apod.), dát do nákladů v podnikání? Předpokládám, že sám sobě si nemohu udělat nájemní smlouvu na pronájem bytu. 

Pokud zařadím byt do obchodního majetku, budu muset při případném prodeji příjem danit vč. odvodu DPH?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku do osobního užívání

Fyzická osoba, plátce DPH, má v obchodním majetku 3 automobily. Tyto automobily hodlá vyřadit do osobního užívání. První automobil je zcela odepsán a při nákupu nebyla uplatněna DPH. Druhý automobil je taktéž odepsán, ale při nákupu byla uplatněna DPH v plné výši. Třetí automobil vlastní 3 roky a není zcela odepsán a při nákupu byla uplatněno DPH v plné výši. Podle jakého ustanovení se řídit a dorovnat DPH při vyřazení do osobního užívání - zda dle § 78, nebo dle § 13 odst. 4 písm. a) a písm. 5 ZDPH. 

Prodej vyřazeného auta z majetku a DPH

Manžel je fyzická osoba podnikající a vede účetní evidenci. V roce 2010 jsme zakoupili ojeté auto za 100 000 Kč. Faktura byla vystavená bez DPH, a to z toho důvodu, že vozidlo firma koupila před 1. 4. 2009 - plnění osvobozené od daně. A tak jsme si DPH uplatnit nemohli. V roce 2015 byl proveden poslední odpis. V roce 2016 jsme vyřadili auto z majetku a DPH jsme při vyřazení nepřiznávali. Musím toto dávat do příjmů a musím odvádět DPH?