Obchodní majetek (457)

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

Vyřazení majetku - automobilu

Jak postupovat při vyřazení automobilu? Automobil byl již odepsán. Auto bylo zničeno - havárie a potřebuji ho vyřadit. 1. vyřazení automobilu: MD 022/D 082 - 400 000 Kč, 2. pojišťovna zaplatila 119 000 Kč - MD 315/D 648, 3. vrak byl prodán - MD 311/D 641 - 81 000 Kč. Je to tak v pořádku?

Přeřazení majetku

Fyzická osoba (podnikatel) má automobil v majetku firmy, uplatnil si z něj při nákupu v roce 2013 DPH ve výši 100 %. Nyní chce auto vyřadit z majetku do soukromého užívání. Je nutné dodanit DPH z obvyklé ceny z důvodu vyřazení z majetku nebo po 5 letech od nákupu již není potřeba nic dodanit?

Prodej automobilu

Fyzická osoba zakoupila osobní automobil na podnikající IČ a DIČ, nyní podnikání ukončila a chce tento automobil prodat sobě na své rodné číslo, s tím, že to tento automobil odvede DPH a zdaní daní z příjmu. Je tento postup možný?

Prodej jízdního kola

OSVČ vede daňovou evidenci, podniká v oboru "Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy" a v oboru "Reklamní činnost a marketing". Je čtvrtletní plátce DPH. V březnu 2019 zakoupil jízdní kolo v částce 68 000 Kč bez DPH (DPH si nárokoval). Kolo používá pro marketingovou prezentaci na závodech. Koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020 plánuje kolo prodat. Jak má postupovat z hlediska daně z příjmů (zda kolo zařadit do zboží nebo do dlouhodobého majetku a uplatnit odpis)? A jak má postupovat u DPH ? Musí být při prodeji jízdního kola znalecký posudek nebo cena obvyklá?

Prodej stroje na zmrzlinu

Fyzická osoba vedla daňovou evidenci, ukončila podnikání dne 30. 9. 2019 v cukrárně. Může v lednu 2020 prodat odepsaný stroj na zmrzlinu, který stál 233 000 Kč, aniž by platila z příjmu za stroj daň?

Zánik úvěrové smlouvy z důvodu pojistné události

Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.

Nákup automobilu a zařazení do obchodního majetku

Společnost s. r. o. má v evidenci majetku zařazeny už jen 2 automobily. Při převzetí účetnictví po bývalé paní účetní jsem zjistila rozdíly na účtě 022, kdy skutečný stav dle karet majetku a k tomu nabývací tituly je vyšší než stav účetní. Bohužel asi paní účetní neprovedla inventarizaci účtu k 31. 12. 2018 a chyba nebyla napravena. Mohu zaúčtovat inventarizační rozdíly v letošním roce? A pokud ano, můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat?

Vrácení DPH při zrušení registrace k DPH

Plátce DPH si zakoupil v listopadu 2018 zařízení kanceláře – skříňovou sestavu, cca za 20 000 Kč včetně DPH. V září 2019 ukončil plátcovství DPH z důvodu malého obratu. V podnikání dále pokračuje a pořízený majetek zůstává v obchodním majetku. Musí při ukončení DPH vrátit částečný odpočet ze skříňové sestavy?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku

Jsem fyzická osoba, podnikatel, chci vyřadit osobní automobil z obchodního majetku. Vztahuje se na mě pro odvod DPH cena obvyklá nebo úprava odpočtu s limitem pěti let od data uplatnění odpočtu?