Občanské právo (864)

Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

Není diskriminační, když jedné těhotné zaměstnankyni ukončíme pracovní poměr uplynutím doby a druhé prodloužíme smlouvu na neurčito? Důvodem je spokojenost s její prací, ale na nedostatky jsme ji dříve písemně neupozornili. Nemůže nás nikdo napadnout, když neprodloužíme smlouvu, která skončí uplynutím sjednané doby, aniž bychom uvedli důvody? Může si zde zaměstnavatel libovolně rozhodovat, komu prodlouží smlouvu a komu ne? 

Oprava přístroje

  • DAUC ID: 22285
  • Datum vložení: 15. 11. 2018
  • Autor: JUDr. Vlasta Víghová
  • V kategoriích: Občanské právo
  • Klíčová slova: Opravy

V červenci 2018 jsem předal na doporučení svého známého přístroj (hudební nástroj) do autorizované opravny. Nemám od toho žádné potvrzení, ani doklad. Po průběžných dotazech o stavu opravy nástroje mi bylo sdělováno, že se na tom pracuje a byly mi popsány práce, které byly údajně provedeny. Minulý týden mi bylo opět sděleno, že se oprava zkomplikovala a přístroj ještě není opraven, a že ještě musím čekat. Opravárenská firma u mě ztratila důvěru a chtěl bych přístroj vrátit a dát jiné opravně. Firma po mě požaduje uhradit jí vzniklé náklady a nechce mi vydat přístroj. Jakým způsobem mám jednat?

Přijetí zaměstnance s exekucí

Při vstupním pohovoru s novým zaměstnancem jsme zjistili, že je zaměstnanec v insolvenci. Jak správně postupovat ohledně srážek ze mzdy? Máme na základě info od zaměstnance provádět srážky a deponovat je? Nebo vyplácet celou mzdu a až dostaneme informace od insolvenčního správce, začít srážky strhávat?

Výtah v domě, kde vzniklo SVJ, a podíl vlastníků jednotek

SVJ má několik vchodů, v každém výtah. V jednom ze vchodů došlo při opravě k názoru, že by bylo výhodnější výtah už neopravovat, ale koupit nový. Výtahy jsou společnou částí domu, tedy ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků podle jejich podílů. Účetní SVJ má názor, že se nemůže jednat o technické zhodnocení budovy, ale jedná se vždy o opravu, neboť SVJ nemá žádný majetek a jedná se o výměnu kus za kus. Je tento názor správný? Podle některých členů SVJ je rozdíl v příspěvku, neboť oprava by byla součástí příspěvku na správu domu, ale technické zhodnocení by bylo hrazeno z dlouhodobých oprav, tzv. fondu oprav, kde je jiný poměr financí připadajících na byt dle velikosti.

Prohloubení kopané studny

Klient si nechal prohloubit kopanou studnu a teprve v průběhu díla se od dodavatele dozvěděl, že si měl údajně zajistit stavební povolení. Smlouva byla sepsána dodatečně s tím, že se jedná o čištění, nikoliv prohloubení. Nyní jsou problémy a práce budou pravděpodobně reklamovány. Má klient možnost požádat dodatečně o stavební povolení (musel by přiznat pravdu). Jaké následky jsou pro dodavatele a jaké pro odběratele služby - našeho klienta? Mohl živnostník vůbec práce bez stavebního povolení začít?

Nájemník v bytě vlastníka a SVJ

SVJ má v domě několik vlastníků, kteří pronajímají své byty, většinou s tím sklepní kóje. Všechny byty mají lodžie, i když přístupné z chodby domu. Může SVJ odmítnout, aby nájemník používal např. sušárnu, kočárkárnu a místo na kola s tím, že si má dát věci na lodžii či do sklepa? Bohužel nás k tomu vede chování některých nájemníků, řešené např. policií, problémy se ztrátou drahých věcí ve společných uzamčených prostorách atd.

Vlastník bytu - bytové družstvo - SVJ

Člen bytového družstva si bez souhlasu družstva na své náklady modernizoval byt a vyměnil litinové radiátory za plechová plochá tělesa. V roce 2011 vzniklo ze zákona SVJ. Po jeho vzniku někteří vlastníci bytů postupovali obdobně. Nyní řešíme otázku, čí jsou vlastě radiátory, kdo má povinnost je opravovat atd. Dům je vytápěn centrálně, dodávku tepla zajišťuje výměník na sídlišti. Topný systém je součástí domu a větší opravy či rekonstrukci předpokládáme čerpat přes fond oprav (dlouhodobé zálohy). Některým vlastníkům se ale nelíbí, že by se měli podílet i na dílčích opravách v jednotlivých bytech, kde si vlastník či v minulosti družstevník modernizoval tělesa sám a bez souhlasu ostatních. Obdobná situace asi vznikne v době, kdy se budou radiátory natírat. Komu zaplatit a komu nezaplatit nátěr?

Archivace dat po skončení spolupráce

Má osoba, která vede účetnictví nějakému subjektu externě na základě smlouvy o vedení účetnictví, povinnost archivovat např. zálohy databáze účetního programu, v němž účetnictví zpracovávala? Má povinnost uschovávat si např. výtisky mzdových listů, výplatních pásek atd. (v elektronické podobě) po skončení spolupráce? Nebo má naopak povinnost tato data zničit, skartovat (samozřejmě po jejich předání firmě, jíž účetnictví zpracovávala)?

Reklamace zboží a nová účtenka

V prosinci 2017 jsem nakoupila zboží - svetr, v únoru 2018 jsem ho reklamovala, rozpáral se, pro reklamaci jsem si došla v červnu 2018, dostala jsem svetr nový, ale starou, ani novou účtenku jsem nedostala. Je povinen prodávající vystavit při dodání nového - reklamovaného zboží - úplně novou účtenku? A má od tohoto data zákazník možnost reklamovat nový vyměněný svetr opět dva roky? V případě, že obchodník účtenku novou nevystavil a měl tu povinnost, jaký zákon obchodník porušil? Je povinen obchodník při reklamaci vystavit nějaký „záporný“ doklad z kasy nebo jen nějaký reklamační list? 

DPH u společností (sdružení) od 1. 1. 2019

Založili jsme společnost v roce 2017 a v roce 2018 se řídíme přechodným ustanovením, kdy jeden společník fakturuje odběratelům a zisk je potom rozdělován všem společníkům dle dohodnutého procenta. Všichni společníci jsou plátci DPH, protože fakturující společník má obrat vyšší než 1 mil. Kč. Pouze tento je ale povinným, protože další nedosahují obratu 1 mil. Kč.

a) Lze zrušit plátce z DPH k 1. 1. 2019? To jest od termínu, kdy by již každý měl fakturovat sám a kdy za posledních 12 měsíců nemají překročen obrat 1 mil. Kč?

b) Od 1. 1. 2019 musí všichni společníci fakturovat tomu jednomu, který i nadále bude fakturovat odběratelům za celou společnost? Nelze již tak rozdělovat podle procent na konci zdaňovacího období jako tomu bylo v roce 2018?