Zásoby (189)

Dovoz zboží z Číny - zaúčtování faktury

Česká s. r. o., neplátce DPH, dovezla z Číny zboží. Faktura od čínského dodavatele je vystavena 31. 12. 2018, do volného oběhu bylo zboží propuštěno 5. 1. 2019 (JSD). Do jakého účetního období případ patří? Do prosince 2018 nebo do ledna 2019? Zaúčtuji na základě faktury nebo JSD? 

Zboží s prošlou lhůtou spotřeby - daňová uznatelnost

Společnost s r. o. nakoupila mražené ovoce a snažila se ho v průběhu 1 roka prodat. Bohužel neprodalo se vše a ovoci prošla doba použitelnosti. Jakým způsobem odepsat prošlé ovoce? Jsou nějaké zákonné požadavky, jak by měl doklad vypadat - náležitosti? Bude se jednat o daňový nebo o nedaňový náklad? 

Odpočet DPH ze zásob pořízených před registrací a kontrolní hlášení

Společnost s. r. o. se stala plátcem DPH v červnu 2019, provozuje e-shop nákup a prodej zboží v ČR i v rámci EU. Nyní budeme podávat první přiznání k DPH a kontrolní hlášení a chceme uplatnit nárok na odpočet u majetku a zásob pořízených 12 měsíců před registrací. Jakým způsobem máme nárok na odpočet prokázat, např. inventarizací zásob? Předpokládám, že nárok na odpočet se vztahuje jen na ty zásoby, které byly ke dni registrace tj. k 22. 6. 2019 na skladě. Dále by mne zajímalo, zda je nutné tento nárok na odpočet uplatnit na ř. 45 daňového přiznání ihned při prvním podání přiznání k DPH (tedy za červen) nebo lze uplatnit nárok i později, v případě, že bychom nestihli udělat inventarizace. Domnívám se správně, že korekce z odpočtu dokladů před registrací nevstupují do kontrolního hlášení? 

Snížení hodnoty zásob

Firma se chystá provést přecenění vybraných položek zboží, pro které budou vytvořeny nové výprodejové karty zboží. Na tyto karty se přesunou vybrané položky zboží s nižší cenou. Půjde např. o zboží poškozené při manipulaci, vratky reklamovaného zboží, zboží s poškozeným obalem atd. - dle vnitřního předpisu. V rámci jedné výdejky se zboží vydá z původní karty a příjme se na novou kartu mínusem s nižší cenou. Oceňovací rozdíl je potom promítnut na AÚ 504.03 – Oceňovací rozdíly převodu zboží. Při prodeji budou vybrané položky zboží vydávány z nových karet s oceněním, které zajistí dosažení motivační marže z prodeje zboží. Je tento způsob možný? Pokud by všechno přeceněné zboží bylo prodáno v jednom účetním období?

Zásoby ze sdružení

Prodal jsem svůj podíl zásob s DPH v roce 2019 společníkovi při ukončení sdružení k 31. 12. 2018. Mohu uplatnit protiplnění – zůstatek zásob bez DPH k 31. 12. 2018, a to v úpravě snižující hospodářský výsledek v oddíle E za rok 2019?

Neprodané vyrobené dorty a pečivo

Účtuji externě cukrárnu a pekárnu, která si vyrábí své výrobky, jež prodává. Na konci dne jim zbyde pečivo a zákusky. Jak mám účetně naložit s těmito neprodanými výrobky? Vedou si pouze soupisku v prodejních cenách. A kam účtuji zkažené zásoby, třeba pytle s moukou zničené od myší? Zásoby účtujeme způsobem B.

Prodej zboží pod nákupní cenou

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila v únoru roku 2018 elektrokolo jako zboží na základě uzavřené smlouvy se zákazníkem, toto kolo mělo být zákazníkovi dodáno. Bohužel v průběhu měsíce se klient dostal do insolvence a přestal komunikovat. Kolo jsme již měli koupené a snažili jsme se ho prostřednictvím dopravce klientovi dopravit. Bohužel bez úspěchu, nedařilo se nám jej nikde zastihnout, jakkoli se s ním spojit. Dopravce nám kolo vrátil zpět a cca po měsíci jsme zjistili, že jsou u něj poškozené kotouče. Snažili jsme se kolo prodat prostřednictvím inzertních serverů, ovšem vzhledem k poškození neúspěšně. Nyní nám nabídl známý, že by jej za poloviční cenu odkoupil a nechal si jej opravit. Je možné uskutečnit takový prodej pod cenou? A jak účtovat? Nyní účtujeme 504-nákup zboží a 604- prodej zboží. Ale na straně 504 budeme mít částku cca 100 000 Kč, na straně 604 cca 50 000 Kč. Je to možné tímto způsobem realizovat a účtovat? Nebo je potřeba případně přeúčtovat na jiné účty?

Pořizovací cena zboží pořízeného neplátcem DPH

Firma, neplátce DPH, obdrží fakturu ze Slovenska, faktura je v Kč a je zde vyčísleno DPH 20 %. Do skladu zaúčtuje cenu nákupní (vstupní) ve výši DPH 20 %. Jak postupovat, když se firma stane v únoru plátcem DPH a část neprodaného zboží zůstane na skladě?

Nakladatelská a zprostředkovatelská smlouva

Naše firma, s. r. o., plátce DPH, uzavřela nakladatelskou a zprostředkovatelskou smlouvu s nakladatelstvím. Předmětem smlouvy je grafická výroba a zajištění tisku odborné knihy (k níž vlastníme autorská práva) a zprostředkování platby za výrobu a dopravu tiskárně. Na tyto služby jsme obdrželi fakturu. Dále nakladatelství bude nabízet knihu distributorovi, a pokud ji přijme do prodeje, bude nás zhotovitel elektronicky informovat o počtu prodaných výtisků a zprostředkuje platby za prodané knihy od distributora. Za to mu náleží odměna 10 % ze zprostředkované částky. Peníze za prodané knihy, ponížené o odměnu nám bude posílat vždy, když částka určená k zaslání přesáhne určitou finanční částku stanovenou objednatelem, tato částka však ve smlouvě vyčíslena není. Jak zaúčtovat došlou fakturu za výrobu a distribuci a jak účtovat peníze za prodané knihy? Sklady účtujeme způsobem B. Musíme z těchto peněz odvést DPH? 

Ukončení účasti ve společnosti (sdružení) a přenechání zásob

K 31. 12. 2018 ukončí jeden z účastníků účast ve společnosti (sdružení) s tím, že odchází do důchodu, a přenechá svůj podíl na zásobách včetně DPH druhému společníkovi, který bude v podnikání pokračovat. Jak tomu bude s DPH, musí jeden účastník odvést DPH ze zásob a má druhý účastník nárok na odpočet z těchto přenechaných zásob?