Dovolená na zotavenou (470)

Výpočet dovolené - nepravidelná pracovní doba

Zaměstnanec má nepravidelnou pracovní dobu. Vykonává práci od 18:00 do 06:00. V roce 2021 měl naplánováno 121 směn. Dočasnou pracovní neschopnost měl od 12. 2. do 31. 7. Zaměstnavatele má výměru dovolené 4 týdny. Jak mám u tohoto zaměstnance vypočítat dovolenou? 

Převádění dovolené

Zaměstnanec má u nás nárok na 25 dnů dovolené. Z roku 2020 převedl do r. 2021 4 dny dovolené z naléhavých provozní důvodů. Jak je možné správně převádět dovolenou? 1) V letošním roce musí vyčerpat 4 dny loňské dovolené a alespoň 20 dnů letošní dovolené, aby mohl požádat o převod 5 dnů dovolené do r. 2022. Tedy vždy lze žádat max. o převod 5 dnů dovolené (nad rámec 4 týdnů) 2) Také jsem se setkala s výkladem, že v letošním roce musí vyčerpat alespoň 4 dny loňské dovolené a 16 dnů letošní dovolené, tedy v součtu 4 týdny dovolené a u zbývající nevyčerpané dovolené (9 dnů) může požádat o převod do r. 2022. Musí být v písemné žádosti o převod dovolené uvedené důvody?

Výpočet nároku na dovolenou

Zaměstnanec byl na HPP zaměstnán od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 (výpověď ve zkušební době). Nárok na dovolenou za kalendářní rok je 20 dní = 160 hodin, zaměstnanec pracoval v rovnoměrně rozvržené prac. době 5 × 8 hodin = 40 hodin týdně. 29. 9. a 30. 9. 2021 měl neplacené volno. Odpracoval tedy 152 hodin + 8 hodin svátek. Tedy 160 hodin. Má nárok na dovolenou ve výši 13 hodin nebo mu nárok na dovolenou nevzniká?

Nárok na dovolenou při dlouhodobé pracovní neschopnosti s ukončením pracovní poměru

Zaměstnanec (úvazek 30 hod týdně) v roce 2021 byl v pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 do 30. 9. a k 30. 9. 2021 ukončil pracovní poměr. Vznikl mu nárok na dovolenou?

Přečerpání dovolené při přeměnách společností

Společnost A bude v rámci projektu rozdělení - odštěpěním - sloučením rozdělena a část zaměstnanců bude převedena na odštěpenou část, která se sloučí se společností B. Rozhodný den projektu je 1. 9. 2021. Jeden zaměstnanec ke dni 31. 8. 2021 již vyčerpal celý nárok na roční dovolenou. Je možné část "přečerpané" dovolené ke dni 31. 8. 2021 nějakou formou převést na nového zaměstnavatele společnost B? Rádi bychom se vyhnuli tomu, aby zaměstnanec poměrnou část náhrady mzdy vracel a abychom u něj evidovali neplacené volno. Jedná se o zaměstnance, který přechází ze společnosti A do společnosti B z důvodu projektu odštěpení, tj. je součástí odštěpované části.

Nárok na dovolenou - odpracované hodiny v nepřetržitém provozu

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu (domov pro seniory) ve dvousměnném provozu v režimu 11 a 12 hod za den.Kolik musí odpracovat hodin za rok, když má úvazek 37,5 hod/týden? Vyrovnávací období je 26 týdnů. Na kolik hodin má nárok na dovolenou v roce 2021? 

Jak se bude počítat průměr pro odpracováno za den? Například září 30 kalendářních dnů: 37,5 úvazek za týden děleno 7 dnů v týdnu krát 30 počet dnů za měsíc (160 hod), nebo 22 pracovních dnů krát 7,5 hod (165 hod). Jde o předpis fondu pro určení dlouhodobého plánu, když pracují ve směnách po 11 hod a 12 hodinách.

Nárok na dovolenou

Zaměstnankyně bude 22. 11. 2021 nastupovat na mateřskou dovolenou. V roce 2021 čerpala ošetřovné v období 8. - 11. 1., 18. - 20. 6., a ošetřovné z důvodů uzavření školních zařízení v období 5. - 9. 5. Jiné absence neměla. Směny má rozvržené pravidelně 8 hod/5 dní v týdny, nárok na dovolenou 4 týdnu. Po skončení mateřské dovolené (28 týdnů) hodlá zažádat o čerpání dovolené a poté nastoupit na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou bude mít v roce 2021 a 2022?

Doplňující otázka:

Předpokládejme, že vše bude probíhat bez komplikací. Mateřská dovolená bude zaměstnankyni končit v roce 2022 dnem 5. 7. 2021. Do roku 2022 se převede 72 hodin dovolené z roku 2021 a o její čerpání bude žádat bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Rodičovskou dovolenou bude zaměstnankyně čerpat i v roce 2023. Prosím o určení nároku na dovolenou v roce 2022.

Souběh čerpání nevybrané dovolené s nástupem na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění

Zaměstnankyně se dohodla se zaměstnavatelem, že po ukončení mateřské dovolené bude čerpat nevybranou dovolenou. Až vyčerpá všechnu dovolenou, která jí zbývá, nastoupí na rodičovskou dovolenou. Jenže zaměstnankyně nyní chce nastoupit na rodičovskou dříve, než bylo původně v plánu a tedy si nestihne vyčerpat všechnu nevybranou dovolenou, která jí zbývá. Je možné, aby i nadále čerpala nevybranou dovolenou a zároveň byla na rodičovské dovolené? Tedy nastane souběh - zaměstnankyně bude na rodičovské dovolené, ale zároveň bude čerpat i „klasickou“ nevybranou dovolenou. Pokud je to možné, jak se tento souběh posuzuje pro účely hlášení na zdravotní pojišťovnu? Po dobu souběhu je plátcem pojistného zaměstnavatel? Až zaměstnankyně dočerpá všechnu dovolenou, skončí jí tedy „souběh“, a bude pouze na rodičovské dovolené, bude plátcem pojistného stát?

Čerpání dovolené během vojenského cvičení

Může zaměstnanec čerpat u stávajícího zaměstnavatele řádnou dovolenou během vojenského cvičení (na základě žádosti zaměstnance), které bylo zaměstnavateli oznámeno vojenskou správou, nebo může zaměstnavatel během vojenského cvičení i vykazovat odpracovanou směnu, když zaměstnanec během vojenského cvičení zároveň pracoval pro zaměstnavatele? V předcházejících letech zaměstnavatel vykazoval neplacené volno. 

Navazující dotaz:  Dle ustanovení § 219 odst. 1 zákoníku práce k přerušení dovolené v době vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Lze uvedenou citaci aplikovat i v situaci , kdy dle povolávacího rozkazu nastupuje zaměstnanec na vojenské cvičení dne 16.9. a zároveň v ten den začíná čerpat dovolenou? Zaměstnanec dostane z důvodu čerpání dovolené náhradu mzdy a zároveň bude pobírat služné od Armády ČR? A může si v tomto případě zaměstnavatel zažádat o poskytnutí podpory zaměstnavateli nebo je povinností zaměstnavatele oznámit Armádě ČR, že zaměstnanec čerpá dovolenou, a žádost o poskytnutí podpory zaměstnavateli vyplňovat nebude?

Celozávodní dovolená a nedostatek dovolené

Firma má celozávodní dovolenou 10 dní v létě a 5 dní na konci roku. Jak se řeší zaměstnanci, kteří nemají dostatek dovolené, například z důvodu, že si ji vyčerpali jinak nebo nastoupili v průběhu roku a na dovolenou nárok nevznikl?