Dovolená na zotavenou (455)

Výpočet dovolené v roce 2021

Jak vypočítám nárok na dovolenou v hodinách na rok 2021, zaměstnanec - vdovec - v důvodu péče o děti má stanovenou pracovní dobu pondělí - čtvrtek 7 hodin denně, pátek nepracuje?

 

Náhradní volno za přesčas nebo překážky na straně zaměstnavatele, přednost

Zaměstnanec se zaměstnavatelem má individuální dohodu, kdy na žádost zaměstnance je mzda dosažená za přesčasové hodiny v měsíci 1 převedena na další období (měsíc 6), kdy místo této práce dostane náhradní volno. Pokud by si náhradní volno celé nevybral, tak zaměstnanci bude vyplacen přesčas. Jenže do tohoto modelu promluvily překážky na straně zaměstnavatele (uzavřené provozovny COVID v měsíci, kdy se mělo čerpat náhradní volno). Činnost podniku byla v období, kdy by si měl brát pracovník náhradní volno za předchozí období, zakázána vládními opatřeními. Mají v tomto případě přednost překážky na straně zaměstnavatele nebo čerpání náhradního volna? Pracovník je doma, a pokud to je z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, tak mu bude muset zaměstnavatel proplatit práci přesčas. Pokud bychom uvažovali, že něco takového nastane další rok v prosinci a zaměstnanci by zbývala základní nevyčerpaná dovolená, měla by přednost tato dovolená nebo překážky na straně zaměstnavatele nebo náhradní volno?

Výpočet nároku dovolené po mateřské dovolené

Peněžitá podpora v mateřství byla poskytována od 30. 11. 2020 do 13. 6. 2021. Zaměstnankyně si požádala o bezprostřední čerpání mezi PPM a rodičovskou dovolenou. Výpočet nároku: PPM v roce 2021 trvala 164 dnů: 7= 23,43 týdnů - po zaokrouhlení 23 týdnů. Plně započitatelná doba rodičovské dovolené - 20 týdnů (splněna podmínka odpracovaných 12 týdnů). 23 + 20 = 43 týdnů TPD: 40 hodin počet týdnů dovolené: 4 dovolená z roku 2020: 12 hodin Výpočet: 40 : 52 * 43 * 4 = 132,3 po zaokrouhlení 133 hodin +12 = 145 hodin tj. 3,63 týdne - zaokrouhleně na celé týdny 3 (nárok na rok 2021) dobu čerpání přičteme k vzniklému nároku roku 2021, tzn. připočítáme 3 týdny 23 + 20 + 3 = 46 týdnů 40 : 52 * 46 * 4 = 142 hodin činí celkový nárok dovolené? Je uvedený výpočet správný, popř. jak správně při výpočtu postupovat?

Změna pracovního úvazku a nárok na dovolenou

Zaměstnankyně měla do 31. 5. 2021 zkrácený pracovní úvazek - 30 hodin týdně. Od 1. 6. 2021 se úvazek mění na klasický - 40 hodin týdně. Do 31. 5. 2021 měla 40 dní / 240 hodin dovolené (20 dní staré a 20 dní nové). Mění se od června zůstatek dovolené? Bude mít zůstatek pořád 40 dní / 240 hodin nebo se od června zůstatek změní na 40 dní / 320 hodin?

Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost

Zaměstnanec v roce 2021 nenastoupil do zaměstnaní.Od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 byl na ošetřovném z důvodu uzavření škol a 19. 1. 2021 nastoupil na nemocenskou do 30. 4. 2021, pak ukončil pracovní poměr. Má nárok na poměrnou část dovolené v roce 2021? 

 

Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti

Lze v roce 2021 krátit dovolenou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti? Pokud ano, o kolik hodin lze nárok na dovolenou zkrátit? Pracovní neschopnosti trvala v období 1. 1. - 1. 6. 2021. Zaměstnankyně pracuje 5 dní v týdnu, délka pracovní směny je 7,5 hodiny, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené.

Dovolená po mateřské dovolené

Zaměstnankyni skončí mateřská dovolená 24. 12. 2021. Je zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu, stálá měsíční mzda. Po skončení mateřské dovolené by si měla čerpat 21 dní řádné dovolené (20 dní nárok za rok 2021, 1 den staré - celkem 168 hodin). V době mezi 26. 12. a 1. 1. míváme ve firmě tzv. vánoční dovolenou, která se však zadává až při výpočtu prosincové mzdy (během roku není na výplatním lístku vidět). Bude mít zaměstnankyně po mateřské také nárok na tuto "vánoční" dovolenou, když jí mateřská skončí 24. 12. 2021? Nebo může čerpat jenom uvedených 21 dní?

Doplnění dotazu:

Zaměstnanec, který je zaměstnán po celý rok má nárok na 20 pracovních dnů dovolené. Tu si u nás mohou zaměstnanci vybírat dle svého uvážení, žádná nařízená nebo celozávodní dovolená není. Potom máme navíc ještě dovolenou mezi vánočními svátky (stejně by si většina lidí brala dovolenou a na poslední chvíli už se stejně toho moc nevyřeší). Máme to dokonce uvedeno v pracovní smlouvě:

„Zaměstnanec má nárok na 20 pracovních dnů dovolené za rok, navíc dny volna mezi vánočními svátky a Novým rokem.“

Z těch 20ti dnů řádné dovolené si na tu „vánoční“ dovolenou nemusí nic schovávat. V informačním systému však máme zadáno u lidí jen těch 20 dní, protože když by tam měli těch 25, tak by si během roku někteří čerpali celých 25 dní. Takže těch 5 dnů vánoční dovolené se jim tam objeví až v prosincové mzdě.

Oněch 5 dní vánoční dovolené se musí vyčerpat (s výjimkou nemoci). Z těch cca 60 lidí, co máme, přijdou ca 1–2 pracovníci jen na pár hodin, ale stejně se jim to počítá jako dovolená a ne odpracovaný čas. Podmínky žádné nejsou. Dokonce před lety jeden kolega nastoupil někdy v polovině prosince a tuto vánoční dovolenou také měl.

Přepočet dovolené při změně úvazku (do roku 2020)

Zaměstnanec měl od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 úvazek 5 dnů v týdnu po 7 hodinách. Od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 měl úvazek 3 dny v týdnu po 7 hodinách. Z roku 2019 měl nevybranou dovolenou ve výši 16 dní. Za rok 2020 měl výměru dovolené 5 týdnů. Do 30. 9. 2020 si vyčerpal 28 dní dovolené a pak už žádnou dovolenou nečerpal. Kolik dní se mu prosím převedlo do roku 2021? Celkový nárok, čerpání i převedenou dovolenou z roku 2019 bychom krátili na 3/5, tedy 15 (nárok za 2020) + 9,5 (dovolená z roku 2019) - 17 (čerpání v roce 2020) = 7,5 dne. Je nás výpočet správný?

Dovolená 2021 - dlouhodobá pracovní neschopnost

Zaměstnankyně byla v období 18. 5. 2020 - 1. 6. 2021 v pracovní neschopnosti, v období 2. 6. - 4. 6. 2021 bude čerpat dovolenou z roku 2020. Jakým způsobem se bude krátit její nárok na dovolenou v roce 2021 budeme-li předpokládat, že do konce roku odpracuje všechny směny? Zaměstnankyně pracuje 5 dní v týdnu, délka pracovní směny je 7,5 hodiny, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. 

Čerpání dovolené a osobní ohodnocení

Potřebujeme poradit, zda můžeme vyplatit zaměstnanci za kalendářní měsíc, ve kterém čerpal pouze dovolenou, osobní ohodnocení. Jedná se o to, že 1. 1. 2021 se zaměstnanci výrazně navýšil mzdový výměr a náhrada za dovolenou se počítá z výdělku 4. čtvrtletí roku 2020, proto vychází znatelně méně, než kdyby zaměstnanec pracoval. Zaměstnavatel chce osobním ohodnocením zaměstnanci mzdu "vyrovnat".