Dovolená na zotavenou (365)

Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance

Zaměstnanec v pracovním poměru od 7. 1. 2019 (doba neurčitá) se zkušební dobou v délce 3 měsíce, takže tj. do 6. 4. 2019 = dále zkušební doba prodloužena o překážky na straně zaměstnance, a to na základě čerpání dovolené, která mu byla povolena do 6. 4. 2019 ve výši 10 dnů celkem (namísto 4 dnů - nárokové za odpracované dny ve zkušební době/roční dovolená ve firmě 25 dnů), tudíž zkušební doba prodloužena do 19. 4. 2019. Je to prosím takto datumově, správně, i když byla povolena dovolená (6 dnů) namísto omluveného neplaceného volna? Vím, že se do prodloužení zkušební doby nezahrnuje neomluvená absence zaměstnance - spadá tam prosím i ještě něco jiného? 

Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené

Zaměstnankyně je od začátku roku do 14. 4. 2019 v pracovní neschopnosti. Dne 15. 4. nastupuje na mateřskou dovolenou. Poté bude čerpat dovolenou a pak na rodičovskou dovolenou. Máme 4 týdny dovolené - bude se jí dovolená krátit? Na kolik dnů dovolené bude mít nárok? 

Krácení dovolené

Zaměstnanec firmy má sepsanou pracovní smlouvu na 40 hod týdně, pravidelně rozvrženou pracovní dobu, včetně 20 dnů dovolené za rok 2019. Od 1. 4. 2019 dodatkem se pracovní doba mění. Docházet do práce bude 3 dny v týdnu po 8 hodin, 24 hodin týdně. Má zaměstnanec nárok na dovolenou od 1. 4. 2019? Jak nastavit dovolenou, když se krátí týdenní pracovní doba? Zaměstnanci mají i stravenky. Má tento zaměstnanec nárok na stravenku za den, v kterém odpracuje 8 hodin? 

Výpočet dovolené za odpracované dny

Výměra dovolené v naší firmě činí 4 týdny. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 8. 2. 2019 na pracovní poměr na dobu neurčitou. Bude končit 30. 4. 2019. Ve dnech 25. 3. 2019 a 29. 4. 2019 si vybral 2 dny dovolené. Ke dni skončení pracovního poměru vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou za odpracované dny. Spadají do tohoto výpočtu dovolené za odpracované dny již vybrané dva dny jako odpracované dny? Kolik dní mu ještě budeme muset proplatit?

Dovolená

Dne 18. 3. 2019 jsme přijali do pracovního poměru zaměstnance. Pracovní smlouvu má uzavřenou do 20. 12. 2019. Kolik dní dovolené mu náleží? Ve firmě máme 20 dnů za rok. 

Přečerpaná dovolená

Zaměstnanec má hlavní pracovní poměr od 3. 4. 2018 do 2. 4. 2019. V lednu si vybral 4 dny dovolené, od února má ale pracovní neschopnost, která potrvá do konce pracovního poměru. Nárok na dovolenou se mu tedy pokrátil na 2 dny a v lednu přečerpal 2 dny dovolené. Z poslední výplaty nebude z čeho přečerpanou dovolenou srazit. V lednu by hrubá mzda po odečtení přečerpané dovolené byla 16 020 Kč. Jak postupovat v tomto případě? Bude nutné vystavit opravné přehledy za leden 2019 z hlediska zdravotního a sociálního pojištění? Bude třeba opravit i přílohu k žádosti o dávku zaslanou na OSSZ v souvislosti s nemocí od února, zálohu na daň?

Zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnanec si nyní naplánuje čerpání dovolené na srpen, dohodne se tak se zaměstnavatelem, který mu toto čerpání dovolené schválí. Zaměstnanec uhradí celé rodině zájezd k moři. Následně dojde ale ze strany zaměstnavatele ke zrušení dovolené kvůli neodkladné zakázce. Má zaměstnavatel povinnost celé rodině proplatit zájezd k moři? 

Proplacení nevyčerpané dovolené

Je možné proplatit zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou z roku 2018 a 2017 ve výši 35 dní (provozní zaměstnanec) z důvodu neustálé nutnosti jeho přítomnosti na pracovišti (dohled nad stavebními úpravami v prostorách školy a dostupnost uzamčených prostor pracovníkům vykonávajících tyto práce v průběhu letních prázdnin). Podotýkáme, že zaměstnanec s tímto opatřením souhlasil a sám nepožadoval čerpat dovolenou. V opačném případě by zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnanci umožnil a nutná opatření by řešil jiným (pro zaměstnavatele určitě komplikovanějším) způsobem. 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Zaměstnankyně bude končit peněžitou pomoc v mateřství dne 27. 2. 2019, zároveň si podala žádost o čerpání nároku dovolené po skončení PPM a před nástupem na rodičovskou dovolenou (do 3 let věku dítěte). Na kolik dní dovolené ji vznikne nárok za rok 2019? Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů/rok. Za rok 2018 je nároková dovolená vyčerpaná, takže od 1. 1. 2019 vznikla opět nová.

Práce na směny - dovolená

Pracuji na 12hodinové směny. Když budu chtít daný den dovolenou, bude dovolená 1 den nebo 1,5 dne?