Dovolená na zotavenou (375)

Neomluvená absence zaměstnance

Pracovní poměr se zaměstnancem vznikl v březnu 2019. V červenci 2019 dal zaměstnanec výpověď. Zaměstnavatel trval na výpovědní době 2 měsíce. Zaměstnanec však od 16. 8. 2019 nenastoupil na směnu a měl neomluvenou absenci. Dne 31. 8. 2019 zaměstnavatel souhlasil s dřívějším ukončením pracovního poměru k 31. 8. 2019. Zaměstnanci vznikl za dobu trvání pracovního poměru nárok na dovolenou 8,5 dní. Zaměstnanec již čerpal dovolenou 11 dní. Náhradu za dovolenou, na kterou zaměstnanci nevznikl nárok (2,5 dne) mu zaměstnavatel srazí v poslední mzdě. Může však zaměstnavatel krátit dovolenou a srazit i náhradu za již čerpanou dovolenou z důvodu neomluvené absence? V případě, že ano, o kolik dní může zaměstnavatel takto zaměstnanci pokrátit (když pracovní poměr netrval celý kalendářní rok)? 

Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku

Jak je to s nárokem na dovolenou v následujících případech?

1) Zaměstnanec nastoupil dne 1. 4. 2019 na 40hodinový úvazek, zaměstnavatel poskytuje 20 dní dovolené. Od 1. 8. 2019 se zaměstnanci zkrátil úvazek na 32 hodin s pracovní dobou Po-Čt 8 hodin denně, v pátek 0 hodin. Jaký nárok zaměstnanci vznikne do konce roku a jak se bude počítat v dalších letech?

2) Zaměstnanec pracuje Po-Pá 4 hodiny denně. Krátí se v tomto případě nárok na dovolenou? 

Dovolená po RP

Zaměstnankyně nastoupila do zaměstnání 2. 3. 2015 a pracovala do 9. 6. 2015. Od 9. 6. 2015 byla na neschopence. Neschopenka byla ukončena dne 21. 9. 2015 a od 22. 9. 2015 pobírala rodičovský příspěvek (neměla nárok na mateřskou dovolenou). Dne 10. 8. 2019 jí skončila rodičovská podpora (byla doma do 4 let věku dítěte). Od 11. 8. 2019 chce ukončit pracovní poměr. Má nárok na nějakou dovolenou? A kolik dní - za 3 odpracované měsíce - tedy 5 dní anebo i za období nemoci, a pak tedy 11,5 dní anebo se to počítá úplně jinak? Základní nárok na dovolenou je 20 dní.

Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená

Nástup na mateřskou dovolenou je 10. 8. 2019, ukončení mateřské 21. 2. 2020 pak následuje nástup na rodičovský příspěvek. Zůstatek dovolené z roku 2019 je 7 dní. Bude nárok v roce 2020 na 25 dnů dovolené nebo na méně?

Příplatek za práci v sobotu a neděli

Má vedoucí provozovny, který zastupuje zaměstnance za dovolenou, nárok na příplatek 10 % za práci v sobotu a v neděli? Měl by být zástup vedoucího pracovníka za zaměstnance (za dovolenou nebo za neschopenku) upraven ve vnitropodnikových směrnicích? Může zastupovat za dovolenou zaměstnanec společnosti, který má smlouvu na jiný druh práce? 

Krácení dovolené

Zaměstnankyně je nemocná od 10. 8. 2018, zůstatek dovolené za rok činí 10 dnů. Nemoc byla ukončena 4. 7. 2019 a zároveň byl ukončen pracovní poměr. O kolik dnů se bude krátit dovolená z roku 2018? Je nárok na dovolenou za rok 2019? Nárok u nás je 25 dnů. 

Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Jsme státní příspěvková organizace, odměňujeme zaměstnance platem. Jsme zařízení sociálních služeb. Zaměstnanci v přímé péči mají nepřetržitý pracovní režim a pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou. Směny jsou naplánovány v rámci vyrovnávacího období. Zaměstnankyně měla směnu naplánovánu mimo jiné i ve svátek v sobotu 6. 7. 2019. Požádala o čerpání dovolené od 28. 6. 2019 do 8. 7. 2019. V den svátku 6. 7. však čerpat dovolenou nemůže a budou jí v tento den chybět odpracované hodiny. Mohla by si v tento den vybrat náhradní volno za svátek (pracovala 8. 5.)? Dle nařízení zřizovatele naši zaměstnanci za práci ve svátek čerpají náhradní volno.

Krácení dovolené

Zaměstnankyně má pracovní dobu stanovenou na 7,5 hodin denně, 5 dní v týdnu, na 1 směnu. Nárok na dovolenou za kalendářní rok je stanoven na 20 dní. V období od 20. 2. 2019 do 19. 6. 2019 byla v pracovní neschopnosti. Jinou nepřítomnost v roce 2019 doposud neměla. Jak se takovému zaměstnanci určí délka dovolené a kdy se určení provádí? Na konci roku, kdy budou známy všechny nepřítomnosti? 

Výpočet dovolené

Výměra dovolené v naší firmě činí 4 týdny. Zaměstnanec, který u nás pracuje od listopadu 2006 dlouhodobě onemocněl v roce 2019, a to od 7. 2. 2019. Pokud neschopnost bude trvat až do konce roku 2019, kolik mu vznikne za rok 2019 nárok na dovolenou? Je možné mu dovolenou krátit? 

Dovolená 2 týdny v celku

Zákoník práce v § 217 uvádí: "Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době." Je správný výklad - viz níže? Pokud zaměstnanec vyžaduje 2 týdny v celku, je zaměstnavatel povinen 2 týdny v celku poskytnout. Pokud zaměstnanec preferuje vybírat dovolenou např. po jednotlivých dnech a zaměstnavatel s tím souhlasí, je to možné a nejedná se ze strany zaměstnavatele o porušení dle § 29 zákona č. 251/2005 o inspekci práce?