Dovolená na zotavenou (370)

Krácení dovolené

Zaměstnankyně je nemocná od 10. 8. 2018, zůstatek dovolené za rok činí 10 dnů. Nemoc byla ukončena 4. 7. 2019 a zároveň byl ukončen pracovní poměr. O kolik dnů se bude krátit dovolená z roku 2018? Je nárok na dovolenou za rok 2019? Nárok u nás je 25 dnů. 

Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Jsme státní příspěvková organizace, odměňujeme zaměstnance platem. Jsme zařízení sociálních služeb. Zaměstnanci v přímé péči mají nepřetržitý pracovní režim a pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou. Směny jsou naplánovány v rámci vyrovnávacího období. Zaměstnankyně měla směnu naplánovánu mimo jiné i ve svátek v sobotu 6. 7. 2019. Požádala o čerpání dovolené od 28. 6. 2019 do 8. 7. 2019. V den svátku 6. 7. však čerpat dovolenou nemůže a budou jí v tento den chybět odpracované hodiny. Mohla by si v tento den vybrat náhradní volno za svátek (pracovala 8. 5.)? Dle nařízení zřizovatele naši zaměstnanci za práci ve svátek čerpají náhradní volno.

Krácení dovolené

Zaměstnankyně má pracovní dobu stanovenou na 7,5 hodin denně, 5 dní v týdnu, na 1 směnu. Nárok na dovolenou za kalendářní rok je stanoven na 20 dní. V období od 20. 2. 2019 do 19. 6. 2019 byla v pracovní neschopnosti. Jinou nepřítomnost v roce 2019 doposud neměla. Jak se takovému zaměstnanci určí délka dovolené a kdy se určení provádí? Na konci roku, kdy budou známy všechny nepřítomnosti? 

Výpočet dovolené

Výměra dovolené v naší firmě činí 4 týdny. Zaměstnanec, který u nás pracuje od listopadu 2006 dlouhodobě onemocněl v roce 2019, a to od 7. 2. 2019. Pokud neschopnost bude trvat až do konce roku 2019, kolik mu vznikne za rok 2019 nárok na dovolenou? Je možné mu dovolenou krátit? 

Dovolená 2 týdny v celku

Zákoník práce v § 217 uvádí: "Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době." Je správný výklad - viz níže? Pokud zaměstnanec vyžaduje 2 týdny v celku, je zaměstnavatel povinen 2 týdny v celku poskytnout. Pokud zaměstnanec preferuje vybírat dovolenou např. po jednotlivých dnech a zaměstnavatel s tím souhlasí, je to možné a nejedná se ze strany zaměstnavatele o porušení dle § 29 zákona č. 251/2005 o inspekci práce?

Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance

Zaměstnanec v pracovním poměru od 7. 1. 2019 (doba neurčitá) se zkušební dobou v délce 3 měsíce, takže tj. do 6. 4. 2019 = dále zkušební doba prodloužena o překážky na straně zaměstnance, a to na základě čerpání dovolené, která mu byla povolena do 6. 4. 2019 ve výši 10 dnů celkem (namísto 4 dnů - nárokové za odpracované dny ve zkušební době/roční dovolená ve firmě 25 dnů), tudíž zkušební doba prodloužena do 19. 4. 2019. Je to prosím takto datumově, správně, i když byla povolena dovolená (6 dnů) namísto omluveného neplaceného volna? Vím, že se do prodloužení zkušební doby nezahrnuje neomluvená absence zaměstnance - spadá tam prosím i ještě něco jiného? 

Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené

Zaměstnankyně je od začátku roku do 14. 4. 2019 v pracovní neschopnosti. Dne 15. 4. nastupuje na mateřskou dovolenou. Poté bude čerpat dovolenou a pak na rodičovskou dovolenou. Máme 4 týdny dovolené - bude se jí dovolená krátit? Na kolik dnů dovolené bude mít nárok? 

Krácení dovolené

Zaměstnanec firmy má sepsanou pracovní smlouvu na 40 hod týdně, pravidelně rozvrženou pracovní dobu, včetně 20 dnů dovolené za rok 2019. Od 1. 4. 2019 dodatkem se pracovní doba mění. Docházet do práce bude 3 dny v týdnu po 8 hodin, 24 hodin týdně. Má zaměstnanec nárok na dovolenou od 1. 4. 2019? Jak nastavit dovolenou, když se krátí týdenní pracovní doba? Zaměstnanci mají i stravenky. Má tento zaměstnanec nárok na stravenku za den, v kterém odpracuje 8 hodin? 

Výpočet dovolené za odpracované dny

Výměra dovolené v naší firmě činí 4 týdny. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 8. 2. 2019 na pracovní poměr na dobu neurčitou. Bude končit 30. 4. 2019. Ve dnech 25. 3. 2019 a 29. 4. 2019 si vybral 2 dny dovolené. Ke dni skončení pracovního poměru vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou za odpracované dny. Spadají do tohoto výpočtu dovolené za odpracované dny již vybrané dva dny jako odpracované dny? Kolik dní mu ještě budeme muset proplatit?

Dovolená

Dne 18. 3. 2019 jsme přijali do pracovního poměru zaměstnance. Pracovní smlouvu má uzavřenou do 20. 12. 2019. Kolik dní dovolené mu náleží? Ve firmě máme 20 dnů za rok.