Dovolená na zotavenou (358)

Proplacení nevyčerpané dovolené

Je možné proplatit zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou z roku 2018 a 2017 ve výši 35 dní (provozní zaměstnanec) z důvodu neustálé nutnosti jeho přítomnosti na pracovišti (dohled nad stavebními úpravami v prostorách školy a dostupnost uzamčených prostor pracovníkům vykonávajících tyto práce v průběhu letních prázdnin). Podotýkáme, že zaměstnanec s tímto opatřením souhlasil a sám nepožadoval čerpat dovolenou. V opačném případě by zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnanci umožnil a nutná opatření by řešil jiným (pro zaměstnavatele určitě komplikovanějším) způsobem. 

Dovolená, čerpání FKSP

Zaměstnanci jsme zaplatili v roce 2017 tuzemskou dovolenou na rok 2018. Počítá se tato částka do limitu zaměstnance 20.000 Kč (osvobození od daně) za rok 2017 nebo 2018. Je rozhodující rok čerpání nebo rok úhrady? Musí být na faktuře uvedeno jméno zaměstnance, nebo stačí jeho podpis na námi vyhotoveném zápisu, že se jedná o jeho dovolenou?

Práce na směny - dovolená

Pracuji na 12hodinové směny. Když budu chtít daný den dovolenou, bude dovolená 1 den nebo 1,5 dne?

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Zaměstnankyně bude končit peněžitou pomoc v mateřství dne 27. 2. 2019, zároveň si podala žádost o čerpání nároku dovolené po skončení PPM a před nástupem na rodičovskou dovolenou (do 3 let věku dítěte). Na kolik dní dovolené ji vznikne nárok za rok 2019? Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů/rok. Za rok 2018 je nároková dovolená vyčerpaná, takže od 1. 1. 2019 vznikla opět nová.

Krácení dovolené za nemoc

Zaměstnanec má roční nárok na dovolenou 20 dní. Je zaměstnán od 1. 1. 2017  dosud. V době od 8. 3. 2017 do 31. 3. 2018 byl v pracovní neschopnosti. O kolik dní mu bude krácena dovolená za rok 2017 a za rok 2018?

Propočet dovolené

Zaměstnanec nastoupil na paragraf - ošetřování nezletilého dítěte od 8. 10. do 12. 10. 2018. Ovšem od 15. 10. 2018 nastoupil sám na nemocenskou (nepracovní úraz), vrátit se má do zaměstnání v únoru 2019. V roce 2018 neměl vybraných 5 dnů dovolené - má nárok na těch 5 dnů dovolené, nebo se krátí? V roce 2019 (zaměstnanci ve firmě mají 20 dnů dovolené) bude se krátit dovolená za měsíc leden 2019? 

Nárok na dovolenou při nástupu do pracovního poměru na poslední čtvrtletí a pracovní neschopnosti

Nárok na dovolenou ve firmě máme 25 dní/rok. Bude mít zaměstnanec, který nastoupil dne 1. 10. 2018 (pracovní poměr bude trvat do konce roku a dále), nárok na dovolenou do konce roku ve výši 6 dní, i když byl v říjnu 10 dnů v pracovní neschopnosti (3. 10.-12. 10. 2018)? Program to automaticky krátí na 4 dny. 

Starobní důchodce v pracovním poměru

Starobní důchodce pracuje ve firmě na zkrácený úvazek s odvodem sociálního i zdravotního pojištění. Z pracovního poměru mu vyplývá nárok na dovolenou. V listopadu požádal o 2 měsíce neplaceného volna, ale nemá vyčerpanou dovolenou. Musí firma trvat na pořadí, nejprve čerpat zbytek dovolené a teprve následně neplacené volno? Pokud toto není povinností, může se zbytek dovolené z roku 2018 přesunout do roku 2019?

Přepočet dovolené

Zaměstnanci měli nerovnoměrnou pracovní dobu, kde pracovali 12 hod. směnách - dva dny ranní, dva dny odpolední a čtyři dny volno) nárok na dovolenou měli 16 dnů. Nyní mají od 1. 10. třísměnný provoz ranní, odpolední, noční. Mají nárok na 5 týdnů dovolenou. Zaměstnancům tedy musím přepočítat nárok na dovolenou. Příklad: Zaměstnanec z 16 dnů vyčerpal 11 dnů. Bude mít nárok na 7,5 dne dovolené v třísměnném provozu? (12/7,5 = 1,6 , 11x1,6 % 17,6 dnů, 25-17,6 = 7,4 = 7,5 dne). 

Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené

Zaměstnankyně dne 30. 4. 2018 přerušila rodičovskou dovolenou s prvním dítětem, a to z důvodu, že od 1. 5. 2018 do 12. 11. 2018 čerpá peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě. Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů. Dnes 6. 11. 2018 nás požádala písemně o vyčerpání nároku na dovolenou, před nástupem na rodičovskou dovolenou, která poté bude trvat do 3 let věku dítěte. Bude se ji tato nároková dovolená krátit, nebo bude mít nárok celých 25 dnů?