Sleva na dani (563)

Daňové zvýhodnění na dítě

Má zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění na dítě, které studuje 1. ročník kombinovaného studia Zemědělské univerzity v Praze, má 21 let, ale zároveň má práci na hlavní pracovní poměr? 

Daňové zvýhodnění na dítě od 26 let

Zaměstnanec - rodič, má syna, datum narození 12. 6. 1995, vysokoškoláka. Zaměstnanci (má podepsané prohlášení k dani u zaměstnavatele), byla v měsíci 06/2021 uplatněna naposledy sleva na dítě 1 267 Kč (v 06/2021 dítě dovršilo 26 let). Syn v akademickém roce 2021/22 má prezenční formu studia, typ doktorský a pracuje na částečný pracovní úvazek na univerzitě. Má zaměstnanec-rodič nárok na slevu na dítě, jako rodič doktoranda do 28 let? Od července 2021 mzdová účtárna zaměstnanci neuplatňuje slevu na dítě, je postup mzdové účtárny správný?

Sleva na dítě v případě rozvodu manželství

Může po rozvodu uplatňovat slevu na děti otec, i když byly děti soudem svěřeny do péče matky? Děti budou u otce nepravidelně, dle dohody obou rodičů. Matka nepracuje, stará se o jedno z postižených dětí. Otec bydlí ve stejném městě.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti - určení pořadí dítěte

Po rodičovské dovolené k nám do zaměstnaneckého poměru nastoupila pracovnice. Je matkou tří dětí. Je rozvedená , z předešlého manželství má jednu zletilou dceru. Za současného přítele není vdaná a má s ním dvě nezletilé děti. Ve společné domácnosti figurují tedy tři děti. Podepsala u nás, jako u zaměstnavatele, prohlášení k dani a chce nyní uplatnit slevu na dítě - jen na zletilou dceru. Pokud si přítel bude uplatňovat slevy na dani na dvě společné děti u svého zaměstnavatele (1. a 2. dítě), náleží zaměstnankyni sleva u nás jako zaměstnavatele na zletilou dceru v pořadí na první dítě ( měsíční sleva 1267 Kč), nebo v pořadí na třetí dítě ( měsíční sleva 2017 Kč)? Do tabulky podle § 35 c a § 35 d v prohlášení pak vypíše všechny děti s označením uplatnění a s označením pořadí?

Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

Matka zletilého dítěte by ráda u zaměstnavatele uplatnila slevu na dani na toto dítě. Dítě má ale nyní trvalé bydliště u babičky. Předtím žilo u otce, který ho nechal vystěhovat. Matka o tomto vystěhování má u sebe dokument. Může si matka uplatnit měsíční slevu na dani na toto zletilé dítě u svého zaměstnavatele ?Podepsala u zaměstnavatele prohlášení a přinesla: A/ potvrzení o studiu dítěte, B/čestné prohlášení, že s dítětem sdílí společnou domácnost , C/ čestné prohlášení zletilého dítěte, že s matkou sdílí společnou domácnost. Od bývalého manžela žádný doklad nepřinese, nepanují dobré vztahy. Jsou tyto tři dokumenty postačující,aby mzdová účetní ve mzdě uplatnila slevu na dani na toto vyživované dítě?

Prohlášení poplatníka

Jak postupovat při uplatnění slevy na poplatníka u zaměstnance, který nastoupí v průběhu měsíce (20. 8. 2021). Když mi vyplní a podepíše Prohlášení poplatníka v den nástupu do práce tj. 20. 8. 2021 mohu mu již za srpen uplatnit slevu na poplatníka? Musím od něj zjišťovat, jestli v srpnu nepodepsal prohlášení u jiného zaměstnavatele? Nebo mám postupovat dle § 38k odst. 1 zákona o daních z příjmů, kde se uvádí, že k poskytnutí měsíční slevy na dani plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, tedy až v měsíci 9/2021? 

Sleva na dani na invaliditu

Poplatníkovi byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. V roce 2018 začal pobírat starobní důchod. Za rok 2018 podal přiznání daně z příjmů fyzických osob a uplatnil slevu - sleva na dani § 35ba odst. 1 písm. d). Finanční úřad jej vyzval k doložení uplatněné slevy. Poplatník doložil. V daňových přiznáních za roky 2019, 2020 uplatnil opět slevu, ale již finančnímu úřadu nic nedokládal. Uvedený postup se mi jeví v souladu ze zákonem. Nehrozí poplatníkovi případné doměření daně? 

Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči

Zaměstnanec chce uplatnit slevu na děti: 1. a 2. dítě má ve střídavé péči a 3. dítě pak s novou manželkou Ohledně 1. a 2. dítěte má s exmanželkou dohodu, že ona uplatňuje 1. dítě celý rok (i ve výši slevy na 1. dítě, je potvrzení), on uplatňuje celý rok 2. dítě (i ve výši slevy na 2. dítě) a 3. dítě, které má v novém manželství (ve výši slevy na 3. dítě). Může uplatnit děti: 1. dítě 0 měsíců, 2. dítě 12 měsíců, 3. dítě 12 měsíců. Ve mzdě měsíčně sleva na dani ve výši na 2. dítě a na 3. dítě? Případně jaký je správný postup?

Odpočet na studenta VŠ

Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?

Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí

Od kdy mohu uplatňovat zvýšené zvýhodnění na rodiny s více dětmi ve mzdě zaměstnanců?