Sleva na dani (472)

Zdanění švýcarského příjmu

Česká občanka v do dubna 2018 žila ve Švýcarsku. Zde měla příjmy jako OSVČ v oboru design. V dubnu 2018 tyto příjmy ve Švýcarsku zdanila a daň zde i zaplatila místnímu finančnímu úřadu. Na začátku května spolu se spolu s dětmi (českými občany) vrátila zpět do České republiky a je zde od té doby zaměstnaná a má zde trvalé bydliště a všechny zdanitelné příjmy jí od té doby plynou z území ČR. Za rok 2018 si bude podávat daňové přiznání. Musí v tomto daňovém přiznání zohlednit i švýcarský příjem, když daň byla zaplacena? Může si uplatnit daňový bonus na děti za celý kalendářní rok, když byl splněn její celoroční příjem, který přesáhl částku 73 200 Kč , přičemž má pouze příjmy ze závislé činnosti a je samoživitelka?

Sleva na dani - student

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování - odpočet student? 

Srážková daň - dohoda o provedení práce

Student má uzavřenou dohodu o provedení práce od 4/2017 do konce roku 2017 s výší příjmu do 10.000 Kč každý měsíc (9 měsíců * 10.000 Kč), podepsal prohlášení k dani, tudíž uplatňuje slevu na dani na poplatníka a na studenta. Přitom má sjednanou druhou dohodu o provedení práce od 10/2017 do konce roku 2017 (3 měsíce * 10.000 Kč), zde nebude uplatňovat daňové slevy. Pokud bude mít příjmy do 10.000 Kč bude odvádět srážkovou daň, odvádět ZP, SP nebude. Pokud podá daňové přiznání za rok 2017 vrátí se mu srážková daň nazpět? Daňové přiznání za rok 2017: tzn. úhrn příjmy tzn. základ daně 120.000 Kč daň 18.000 Kč před slevami - 24840-4020=0 daň, odvedená srážková daň 10/2017 až 12/2017 = 4500 Kč. Bude  4.500 Kč srážkové daně vráceno?

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru

V říjnu 2018 jsem koupila nemovitou věc, na kterou měl původní majitel hypoteční úvěr a ten úvěr jsem převzala (došlo jen ke změně dlužníka). K 31. 12. 2018 jsem jediným dlužníkem a přišlo mi potvrzení o poskytnutém úvěru a o výši zaplacených úroků z úvěru za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018. Z banky mám potvrzení, že jsem k 30. 10. 2018 jediným dlužníkem. Jak mám postupovat v případě ročního zúčtování? Přeci si nemohu uplatnit úroky za celý rok 2018? Ale jak se o mám o to „rozdělit“ s cizími lidmi? 

Oprava účtování mezd

V 09/2018 bylo zaměstnanci neoprávněně uplatněno daňové zvýhodnění na dítě. Nyní opravujeme chybu. Prosím o kontrolu zaúčtování:

1. doúčtovat neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění k 30. 9. 2018:     1 267 Kč         MD 331/D 342

2. odvod zálohy na daň FÚ 28. 1. 2019:                                                     1 267 Kč         MD 342/D 221

3. rozúčtování vyplacené mzdy 9. 10. 2018:                                            15 963 Kč          MD 331/D 221

                                                                                                               1 267 Kč         MD 335/D 221

4. srážka ze mzdy neoprávněně uplatněného daňového zvýhodnění v 02/2018:          1 267 Kč             MD 331/D 335.

Daňový bonus - sleva na děti

OSVČ má s paní AB, se kterou nemá společnou domácnost, dvě děti. Dítě aa bydlí s paní AB a paní AB předala OSVČ potvrzení, že dítě aa uplatňuje ve své domácnosti jako první v pořadí. Dítě bb bydlí ve společné domácnosti s OSVČ. OSVČ má dále s paní XY, se kterou nemá společnou domácnost, dvě děti. Dítě xx bydlí s paní XY a paní XY předala OSVČ potvrzení, že dítě xx uplatňuje ve své domácnosti jako první v pořadí. Dítě yy bydlí ve společné domácnosti s OSVČ. OSVČ uplatní na bb a yy bonus, přičemž bb je první v pořadí a yy je druhé v pořadí. Je to správně, přestože obě děti s paní AB jsou první v pořadí čili mají stejný bonus? 

Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské

Má zaměstnanec při ročním zúčtování nárok na daňový bonus na své děti, pokud byl po celé dva měsíce na nemocenské? Za celý rok si vydělal více než polovinu minimální mzdy.

Studium v Anglii

Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci,jsem plátce DPH. Můj syn ukončil 4 roky střední odborné studium a tento rok bude končit 3leté studium vyšší odborné školy v Praze a chce pokračovat ve studiu v Anglii. Jak to bude s placením zdravotního pojištění a sociálního pojištění? Kdo mu vystaví doklad na status studenta, aby mohl mít rodič úlevu na dani na dítě? 

Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Zaměstnanci - hostinská činnost - roční zúčtování záloh - oba mají stejného předchozího zaměstnavatele - veškeré slevy v rámci ročního zúčtování uplatňovali 1x ročně.

1. zaměstnanec nastoupil 1. 5. 2018 - nepodepsal prohlášení k dani, v lednu 2019 žádá o roční zúčtování záloh - doložil potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele, kde a) neučinil prohlášení na zdaňovací období 1-4/2018, b) učinil prohlášení k dani 1-4/2018. Je možné u posledního zaměstnavatele v případě a) i b) provést roční zúčtování, zaměstnanec v lednu 2019 učinil dodatečné prohlášení na základní slevu na poplatníka.

2. zaměstnankyně nastoupila 1. 5. 2018 - podepsala prohlášení, uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě (doložila potvrzení, že 2. rodič neuplatňuje od 1/2018), u předchozího zaměstnavatele 1/2018 - 3/2018 učinila prohlášení - základní sleva, daňové zvýhodnění na vyživované dítě ne, 4/2018 evidována úřadem práce - doložila potvrzení. Je možné u posledního zaměstnavatele na základě žádosti zaměstnance uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě při ročním zúčtování za celý kalendářní rok 2018?

Sleva na studenta

Dcera narozena 30. 6. 1992. Dálkově studuje na VŠ. Má nárok na slevu na studenta i za měsíc červen, kdy dosáhla věku 26? Při studiu je i zaměstnaná a žije s námi ve společné domácnosti. Mám nárok u DPFO za rok 2018 na daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případně v jakém poměru - 5 nebo 6 měsíců?