Sleva na dani (491)

Daňové zvýhodnění o prázdninách

Syn našeho zaměstnance letos studoval 4. ročník střední školy. Propadl z matematiky a bude dělat opravné zkoušky v září, aby byl připuštěn k maturitě. Pokud zkoušky neudělá, opakuje 4. ročník. Může zaměstnanec během prázdnin uplatňovat daňové zvýhodnění na syna?

Příjem ženy na mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnanec má nezletilou dceru, která byla soudem svěřena do péče prarodičů, jimž rodiče na ni platí soudem stanovené výživné. Pokud by dcera žila s otcem, tedy sdílela společnou domácnost, může otec uplatňovat na dceru daňové zvýhodnění? Prarodiče jsou již v důchodu a zvýhodnění si uplatnit nemohou.

Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice

Zahraniční fotbalista ze Srbska působil v průběhu roku v českém fotbalovém klubu a byly mu poskytnuty nepeněžní výhody, které byly zdaněny dle § 22 odst.1 písm. f) bod 2 ZDP a na které od finančního úřadu obdržel potvrzení o sražené dani. Může si rok za 2018 podat přiznání v ČR a uplatnit výdajový paušál ve výši 40 %, popř. další nezdanitelné částky či slevy?

Oprava pořadí dětí u daňového zvýhodnění za rok 2016

Poplatník si v r. 2016 v daňovém přiznání uplatnil daňové zvýhodnění na 3 děti. Jedno z dětí se narodilo až v průběhu roku 2016 - v prosinci. Toto dítě si uplatnil jako 3. v pořadí, ale tím se zbytečně připravil o vyšší daňové zvýhodnění - pokud by si o uplatnil jako 1. v pořadí a zbylé děti jako 2. a 3. v pořadí, tak mohl získat o 6 600 Kč vyšší daňové zvýhodnění. Je možné tuto chybu napravit? Podat opravné daňové přiznání a požádat FÚ o doplacení daňového zvýhodnění? 

Sazba DPH u fakturovaných stavebních prací včetně materiálu pro bytové potřeby

OSVČ, plátce DPH, provádějící stavební a montážní práce, bude pro soukromou osobu rekonstruovat byt, fakturovat bude práce včetně nakoupeného materiálu a spotřebičů. Lze celou zakázku souhrnně fakturovat se sníženou sazbou DPH, nebo je třeba materiál vyjmout zvlášť a fakturovat s 21% DPH (tak, jak byl nakoupen)?

Daňové zvýhodnění - pořadí dětí

V domácnosti druha a družky žijí celkem 4 děti. Jedno je družky z předchozího vztahu, jedno dítě je obou partnerů, další dvě děti byly svěřeny do péče druha v průběhu roku (od dubna - daňové zvýhodnění je tedy možno nárokovat pouze za 9 měsíců). Je možné, aby si druh uplatnil svěřené děti jako 1. a 2. v pořadí, dítě společné jako 3. v pořadí a družka si uplatnila své vlastní dítě jako 2. v pořadí? V této „kombinaci“ vychází nárok na daňové zvýhodnění nejvyšší. 

Sleva na studenta při zanechání studia

Student VŠ (25 let) měl do 19. 4. 2018 přerušené studium. Studia na VŠ však zanechal dne 20. 8. 2018 dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách. Na kolik měsíců má nárok na slevu jako student? 

Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Dne 13. 10. 2017 zemřel podnikatel (OSVČ), v živnosti pokračoval dědic do ukončení dědického řízení 21. 2. 2019. Je možné za období 2018 v přiznání uplatnit odpisy hmotného majetku u zemřelého podnikatele? Předpokládám, že slevu na poplatníka uplatnit nelze. 

Sleva na dani - nerezident ČR

Paní z České republiky se vdala do Anglie za anglického občana. V roce 2015 se jí v Anglii narodila dcera, a společnou domácnost mají v Anglii. Paní je v Anglii zaměstnána a v České republice má byt, který pronajímá. Dle těchto informací je paní v České republice nerezident, a proto budeme v ČR zdaňovat jen příjmy z pronájmu? V roce 2016 měla příjmy z pronájmu ve výši 6násobku minimální mzdy (6 x 9 900,00). Můžeme dodatečným daňovým přiznáním uplatnit daňový bonus na dceru? Co všechno musíme doložit? V roce v 2018 už to nejde, když má jen příjmy podle § 9 ZDP.