Sleva na dani (487)

Oprava pořadí dětí u daňového zvýhodnění za rok 2016

Poplatník si v r. 2016 v daňovém přiznání uplatnil daňové zvýhodnění na 3 děti. Jedno z dětí se narodilo až v průběhu roku 2016 - v prosinci. Toto dítě si uplatnil jako 3. v pořadí, ale tím se zbytečně připravil o vyšší daňové zvýhodnění - pokud by si o uplatnil jako 1. v pořadí a zbylé děti jako 2. a 3. v pořadí, tak mohl získat o 6 600 Kč vyšší daňové zvýhodnění. Je možné tuto chybu napravit? Podat opravné daňové přiznání a požádat FÚ o doplacení daňového zvýhodnění? 

Sazba DPH u fakturovaných stavebních prací včetně materiálu pro bytové potřeby

OSVČ, plátce DPH, provádějící stavební a montážní práce, bude pro soukromou osobu rekonstruovat byt, fakturovat bude práce včetně nakoupeného materiálu a spotřebičů. Lze celou zakázku souhrnně fakturovat se sníženou sazbou DPH, nebo je třeba materiál vyjmout zvlášť a fakturovat s 21% DPH (tak, jak byl nakoupen)?

Daňové zvýhodnění - pořadí dětí

V domácnosti druha a družky žijí celkem 4 děti. Jedno je družky z předchozího vztahu, jedno dítě je obou partnerů, další dvě děti byly svěřeny do péče druha v průběhu roku (od dubna - daňové zvýhodnění je tedy možno nárokovat pouze za 9 měsíců). Je možné, aby si druh uplatnil svěřené děti jako 1. a 2. v pořadí, dítě společné jako 3. v pořadí a družka si uplatnila své vlastní dítě jako 2. v pořadí? V této „kombinaci“ vychází nárok na daňové zvýhodnění nejvyšší. 

Sleva na studenta při zanechání studia

Student VŠ (25 let) měl do 19. 4. 2018 přerušené studium. Studia na VŠ však zanechal dne 20. 8. 2018 dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách. Na kolik měsíců má nárok na slevu jako student? 

Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Dne 13. 10. 2017 zemřel podnikatel (OSVČ), v živnosti pokračoval dědic do ukončení dědického řízení 21. 2. 2019. Je možné za období 2018 v přiznání uplatnit odpisy hmotného majetku u zemřelého podnikatele? Předpokládám, že slevu na poplatníka uplatnit nelze. 

Sleva na dani - nerezident ČR

Paní z České republiky se vdala do Anglie za anglického občana. V roce 2015 se jí v Anglii narodila dcera, a společnou domácnost mají v Anglii. Paní je v Anglii zaměstnána a v České republice má byt, který pronajímá. Dle těchto informací je paní v České republice nerezident, a proto budeme v ČR zdaňovat jen příjmy z pronájmu? V roce 2016 měla příjmy z pronájmu ve výši 6násobku minimální mzdy (6 x 9 900,00). Můžeme dodatečným daňovým přiznáním uplatnit daňový bonus na dceru? Co všechno musíme doložit? V roce v 2018 už to nejde, když má jen příjmy podle § 9 ZDP.

Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ

Od kterého měsíce má rodič nárok na odpočet = daňové zvýhodnění u dítěte (studenta VŠ), současný věk dítěte 22 let? Dítě ukončilo školní docházku maturitou v roce 2016 (odpočet) do 31. 8. 2016, následně pokračovalo (studium navazovalo) v jazykové škole (roční studium) opět studium uplatněno do 31. 8. 2017 - o prázdninách nemělo žádné zaměstnání, které by zakládalo účast na nemocenském pojištění, ani nebylo celý měsíc 7-8/2017 vedeno na ÚP. Od 8/2017 - dosud = nezaměstnaný, částečně dítě bylo vedeno na ÚP a některé měsíce si samo platilo zdravotní pojištění (osoba bez zdanitelných příjmů). V měsíci 6/2018 se dítě přihlásilo na VŠ a zároveň k 25. 6. 2018 dostalo vyjádření školy, že bylo přijato ke studium pro školní rok 2018/2019. Pro zdravotní pojišťovnu na základě tohoto rozhodnutí školy bylo dítě vzato do registrace (platba stát) již od měsíce 7/2018. Platí to i pro odpočet = daňové zvýhodnění (dítě) pro rodiče, nebo pro daňové zvýhodnění platné až od 9/2018 a dále.?

Sleva na studenta v DPFO

Manžel v DPFO (§ 7 ZDP) uplatní daňové zvýhodnění na vyživované děti. Jedno z těchto dětí je student střední školy, s druhým dítětem jsem doma na rodičovské dovolené. I já podávám DPFO (příjmy z nájmu § 9). Mohu ve svém přiznání uplatnit slevu na studenta, nebo musí tato sleva být uplatněna u manžela zároveň s daňovým zvýhodněním na vyživované děti? Jsou tyto nároky na sebe nějak vázány?

Uplatnění slevy na invaliditu

Může zaměstnanec pobírající starobní důchod uplatnit slevu na dani podle § 35 odst.1 zákona písm. c)  - na základní invaliditu?

Školkovné

Lze u paušálu uplatnit i školkovné?