Sleva na dani (499)

Daňové zvýhodnění

Rezident Slovenské republiky má výhradně příjem za zaměstnání v České republice (100 %), jiný příjem nemá. Podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si v daňovém přiznání nárokuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Dítě má ovšem těžké zdravotní postižení a průkaz ZTP udělený dle předpisů Slovenska. Lze uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 7 ve výši dvojnásobku?

Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel. Podnikal jako fyzická osoba, vedl daňovou evidenci, byl měsíční plátce DPH. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na IČ manžela. Na finančním úřadě jsem zjistila, že budu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za období od 1. 1. - 16. 8. 2019 a od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti. Dále jsem tam dostala tyto informace, které potřebuji ověřit. V přiznání od 1. 1. do 16. 8. 2019 si mohu uplatnit základní slevu na poplatníka pouze za 8 měsíců, s čímž nesouhlasím. Myslím, že celou částku Kč 24 840 Kč. Dále mě bylo řečeno, že základ daně nebudu upracovat podle § 23 odst. 8 v žádném daňovém přiznání z důvodu pokračování syna v činnosti. Myslím si, že bych měla základ daně upravit v přiznání za období od 17. 8. do ukončení pozůstalosti. Dále měl manžel s. r. o., byl plátce DPH, a v tomto případě se podávají veškerá daňová přiznání v řádných termínech?

Sleva na děti a střídavá péče

Může zaměstnanec, který je rozvedený a má střídavou péči o dvě nezletilé děti, uplatňovat slevu na obě děti po celý rok s odůvodněním, že děti jsou většinu dní v měsíci u otce - zaměstnance a že bývalá manželka je vedena na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, tudíž si nikde slevu na děti neuplatňuje?

Chybějící potvrzení druhého z poplatníků

Naše zaměstnankyně chce na nezletilou dceru, se kterou žije ve společné domácnosti, uplatňovat slevu na dani. S otcem dcery nežijí. Otec OSVČ odmítá podepsat čestné prohlášení a je přesvědčen, že si slevu uplatňovat bude on. Pomůže, aby si zaměstnankyně podala daňové přiznání a tam si dceru uplatnila s tím, že si FÚ zkontroluje, že si tatínek dceru neuplatnil? Nebo existuje nějaký způsob, jak se domoct práva na slevu na dítě?

Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance

Můžeme poskytnout daňové zvýhodnění na studující dítě do věku 26 let novému zaměstnanci, který u nás nastoupil dne 1. 8., ale potvrzení o studiu dcery doloží až někdy v září (kdy půjde dcera na zápis) ihned ve mzdách za měsíce srpen a září? Nebo je správný postup z naší strany takový, že za měsíce srpen-září mu daňové zvýhodnění poskytneme až v rámci ročního zaúčtování?

Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů

Fyzická osoba, podnikatel. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením (chráněná pracovní místa). Během roku byl zaměstnanci s těžším zdravotním postižením změněn invalidní důchod na starobní (dovršení věku 65 let). V případě dalšího zaměstnávání tohoto zaměstnance bude možné uplatnit § 35 zákona o daních z příjmů i na zbylou část roku, i když nemá invalidní důchod?

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na syna (synovi je 15 let) – máme potvrzení od druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění, vše je tedy v pořádku. Syn zaměstnankyně je přemístěn do výchovného ústavu. Jako zaměstnavatel jsme byli vyzváni k potvrzení příjmu matky. Délka pobytu dítěte ve výchovném ústavu není zatím známa. Můžeme my jako zaměstnavatel matky nadále uplatňovat zaměstnankyni daňové zvýhodnění na syna, který je umístěn ve výchovném ústavu?

OSVČ ZTP/P

Kamarád, který je ZTP/P, pracuje jako OSVČ. Podal na Finanční úřad daňové přiznání v řádném termínu, vše potřebné doložil, ale stále čeká na vrácení přeplatku (o který žádal přímo v přiznání) a který činí několik desítek tisíc. Finanční úřad mu ho stále zadržuje s odůvodněním, že musí přezkoumat slevy, které mu plynou z titulu ZTP/P a že na to mají půl až tři čtvrtě roku. Údajně je tato lhůta i v zákoně. Nemám s tímto žádné zkušenosti, proto se obracím na odborníky. Je zadržování přeplatku opravdu oprávněné a kde v zákoně je to uvedeno? Jak se může kamarád domoct co nejdřív svých peněz, popř. co může udělat pro příště, aby k takovému zdržení nedošlo? 

Daňové zvýhodnění o prázdninách

Syn našeho zaměstnance letos studoval 4. ročník střední školy. Propadl z matematiky a bude dělat opravné zkoušky v září, aby byl připuštěn k maturitě. Pokud zkoušky neudělá, opakuje 4. ročník. Může zaměstnanec během prázdnin uplatňovat daňové zvýhodnění na syna?

Příjem ženy na mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?