Mateřská dovolená (257)

Příjem ženy na mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené

Zaměstnankyně je od začátku roku do 14. 4. 2019 v pracovní neschopnosti. Dne 15. 4. nastupuje na mateřskou dovolenou. Poté bude čerpat dovolenou a pak na rodičovskou dovolenou. Máme 4 týdny dovolené - bude se jí dovolená krátit? Na kolik dnů dovolené bude mít nárok? 

Rozhodné období pro stanovení PPM

Naše zaměstnankyně bude dne 22. 6. 2019 nastupovat na druhou mateřskou dovolenou (6 týdnů před narozením druhého dítěte). Tato zaměstnankyně byla na první MD od 29. 8. 2016 do 12. 3. 2017, RO pro tuto MD bylo 8/2015-7/2016, do měsíce předcházejícího nástupu na MD. Následně měla ještě příjem v 8/2016 před nástupem MD. V období 9/2016-2/2017 neměla žádný příjem, jen vyloučené dny. Příjem měla v období 3-4/2017, kdy od 13. 3. 2017 do 18. 4. 2017 čerpala dovolenou. V tomto období měla mzdu ve výši: ve 3/17 - cca 20 000 Kč, vyloučené dny 12, ve 4/17  cca 17 000 Kč, vyloučené dny 12. Od 5/2017 až dosud (až do 5/2019) nemá a nebude už mít žádný příjem. Které období bude RO pro výpočet 2 MD. Rok zpátky nemá žádný příjem, když budu postupovat dál, bude jejím RO 3/2017-2/2018, kdy měla příjem ve 3 a 4/2017-za čerpání dovolené? Nebo to bude 5/2016-4/2017, kdy měla příjem pouze za čerpání dovolené ve 3 a 4/2017 ? Případně by měla stejné RO jako pro 1 MD 8/2015 - 7/2016 (příp. 9/15-8/16-před nástupem na MD) za předpokladu, že by vypočtený příjem pro 1 MD byl vyšší než příjem pro 2 MD, vypočítaný z jiného RO. Moc bych uvítala konkrétní stanovení RO, dosud jsem neměla MD navazující na předchozí RD, tak si nevím rady.

 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Zaměstnankyně bude končit peněžitou pomoc v mateřství dne 27. 2. 2019, zároveň si podala žádost o čerpání nároku dovolené po skončení PPM a před nástupem na rodičovskou dovolenou (do 3 let věku dítěte). Na kolik dní dovolené ji vznikne nárok za rok 2019? Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů/rok. Za rok 2018 je nároková dovolená vyčerpaná, takže od 1. 1. 2019 vznikla opět nová.

Pracovní poměr

Se zaměstnancem jsme měli uzavřenu v roce 2016 a 2017 dohodu o pracovní činnosti - vždy na kalendářní rok. V roce 2018 jsme uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2018. Mohu v roce 2019 uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou - a zdůvodnit jako vážný provozní důvod zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou konkrétní zaměstnankyně? Nebo už musím uzavřít poměr na dobu neurčitou?

Ukončení pracovního poměru v těhotenství

Zaměstnankyně v HPP od 5. 9. 2016, dodatkem ke smlouvě ze dne 1. 1. 2017 změna z pracovního poměru na dobu neurčitou na dobu určitou do 31. 12. 2018. Nyní zaměstnankyně těhotná, nástup na mateřskou dovolenou 1. 6. 2019, datum porodu 13. 7. 2019. Pracovní poměr skončí dnem 31. 12. 2018 a zaměstnankyně bude mít nárok na mateřskou dovolenou z důvodu ochranné lhůty (180 dní). Od 1. 1. 2019 doporučení registrace na úřad na práce, státní podpora 5 měsíců. Je to takto v pořádku?

Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené

Zaměstnankyně dne 30. 4. 2018 přerušila rodičovskou dovolenou s prvním dítětem, a to z důvodu, že od 1. 5. 2018 do 12. 11. 2018 čerpá peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě. Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů. Dnes 6. 11. 2018 nás požádala písemně o vyčerpání nároku na dovolenou, před nástupem na rodičovskou dovolenou, která poté bude trvat do 3 let věku dítěte. Bude se ji tato nároková dovolená krátit, nebo bude mít nárok celých 25 dnů? 

Řádná dovolená při mateřské a při pracovní neschopnosti

Jak je to s čerpáním dovolené při nástupu na mateřskou dovolenou? Má na ni zaměstnankyně při mateřské nárok a jak se popř. vypočítá? A jak se řeší to, když zaměstnankyni zůstane nevyčerpaná dovolená ještě před nástupem na mateřskou, kdy se jí má vyplatit?

Můžete mi rozebrat následující případ z praxe? Máme zaměstnankyni, která u nás nastoupila 1. 4. 2018. Od 22. 5. 2018 do 15. 9. 2018 byla práce neschopnou a od 16. 9. 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou. Má tato zaměstnankyně nárok na čerpání dovolené, když odpracovala jen asi měsíc a půl?

Jak se vlastně počítá zaměstnanci nárok na dovolenou za dny, kdy byl v pracovní neschopnosti?

 

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Na kolik dovolené má nárok zaměstnankyně, která do 15. 5. 2018 byla na rodičovské dovolené s prvním dítětem a od 16. 5. 2018 je na mateřské s druhým dítětem? Mateřskou dovolenou bude pobírat do 27. 11. 2018 a požádala zaměstnavatele o čerpání dovolené za rok 2018 po skončení mateřské. Pak nastoupí rodičovskou dovolenou. První dítě se narodilo 24. 6. 2015, druhé 2. 7. 2018 Délka dovolené za kalendářní rok je u zaměstnavatele 4 týdny. 

Daňová uznatelnost zaměstnavatele u příspěvku na penzijní připojištění zaměstnance na mateřské dovolené

Rádi bychom ověřili skutečnost, zda je příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance daňově účinným nákladem firmy i v případě, že je zaměstnankyně na mateřské dovolené. Dle vnitřních předpisů firma hradí příspěvek na penzijní připojištění i zaměstnancům, kteří pobírají nemocenské dávky, či jsou na mateřské dovolené. Nicméně narážíme na kolizi, zda je z hlediska zákona o dani z příjmů osoba na mateřské dovolené považovaná za zaměstnance vzhledem k tomu, že její příjem dle §b6 je po dobu pobírání dávky nulový. Prosíme o radu, zda příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům bez aktuálního příjmu dle § 6, můžeme zahrnout do daňově účinných nákladů firmy či nikoliv.