Mateřská dovolená (272)

Vyplnění ELDP

Jak správně vyplnit ELDP za rok 2019 zaměstnankyni, když: 1. 1. - 27. 4. byla na rodičovské dovolené. Dne 29. 4. - 15. 8. byla nemocná, od 16. 8. čerpala mateřskou dovolenou a 17. 9. se jí narodila dvojčata. Také prosím o upřesnění trvání rodičovské dovolené: dítě se narodilo 27. 4. 2016, RD tedy trvá do 27. 4. 2019 (nebo 26. 4. 2019?). Započitatelný příjem měla v měnících: leden 2019 (čerpala dovolenou před nástupem na RD) a v květen náhradu DPN.

 

Nárok na řádnou dovolenou

Zaměstnankyně ukončila dne 6. 3. 2020 mateřskou dovolenou a navazuje rodičovskou dovolenou. Na kolik dnů bude mít nárok řádné dovolené k proplacení v roce 2020 po ukončení mateřské dovolené? (Firma umožňuje 25 dnů řádné dovolené).

Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta

Zaměstnankyně nastoupila do současného zaměstnání 1. 2. 2020 Má sjednanou 3měsíční zkušební dobu. Během zkušební doby otěhotněla. V současné situaci, kdy firma přichází o zakázky, se bojí, že ji zaměstnavatel ve zkušební době propustí a tím přijde o nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínku 270 pojištěných dnů v uplynulých dvou letech splňuje. V případě, že by ji zaměstnavatel propustil ve zkušební době k 30. 4. 2020, ochranná lhůta bude činit 90 dnů, což ji i při nástupu na mateřskou dovolenou 8 týdnů před porodem nestačí (nástup na MD vychází v tomto případě na 112 den od ukončení pojištění. Jaké má zaměstnankyně možnosti, aby nepřišla o PPM? V jaké by byla například situaci, kdyby se jí podařilo v ochranné lhůtě najít nové zaměstnání např. na měsíc od 1. 6. do 30. 6. 2020 (asi nelze předpokládat, že se jí podaří najít zaměstnání na delší dobu). Jak by se v tomto případě počítala ochranná lhůta? A z jakého vyměřovacího základu by se v tomto případě vypočítávala peněžitá pomoc v mateřství? Jen z posledního zaměstnání, které by trvalo pouze 1 měsíc nebo se započítává i předchozí zaměstnání? Vím, že ochranná lhůta neplyne z dohod o provedení práce. Týká se to i dohod nad 10 000 Kč, z kterých se platí pojištění? Ještě jedna podotázka: Výše uvedená zaměstnankyně je zaměstnaná a tím i účastna pojištění nepřetržitě více než 10 let. V případě, že by nezměnila zaměstnání, neměla by žádný problém. V obou případech by pracovala a odváděla pojištění stejně. Přesto, pokud ji opravdu nynější zaměstnavatel propustí, nebude mít nárok na PPM. Toto jsem ji opravdu nedokázala uspokojivě vysvětlit. 

Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok

Zaměstnankyně (pracující v režimu 40 hod/týdně od pondělí do pátku) požádala o čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Základní nárok je 25 dní. Mateřská dovolená trvá od 1. 1. 2020 do 3. 3. 2020. Z loňského roku má zaměstnankyně nárok na 12 dní dovolené, které tedy bude čerpat od 4. 3. do 19. 3. 2020. Tímto pro účely dovolené v roce 2020 "odpracuje" 57 dní. Za rok 2020 tak vznikne nárok na 2/12, což jsou další 4 dny. Lze tyto 4 dny přičíst k odpracovaným dnům ve 2020 a tím pádem dojde ke zvýšení nároku za 2020 na plných 25 dní, nebo takto postupovat nelze, neboť výše zmíněné 4 dny se vypočetly podle jiného pravidla (dle odpracovaných dnů)? A pokud je možné takto postupovat (tedy 4 dny započíst jako výkon práce), lze postupovat i opačně? Může si zaměstnavatel zvolit, že tyto 4 dny do odpracované doby počítat nebude a nárok na dovolenou ve 2020 stanoví pouze na 4 dny?

Sleva na vyživované dítě u OSVČ - vedlejší činnost

Manželka souběžně s mateřskou dovolenou provozuje vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Má v tomto případě nárok na odečtení slevy za poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě, když se jedná o vedlejší činnost? Pokud nemá nárok, mohl by si manžel podat sám daňové přiznání za rok 2019 z příjmů ze závislé činnosti, a tam si uplatnit vyplacení bonusu na dítě? Má pouze jeden pracovní poměr, zaměstnavatel by mu vydal potvrzení o zdanitelných příjmech. 

Otec na mateřské dovolené

Maminka nemá nárok na mateřskou dovolenou, a proto bude 6 týdnů před porodem a 6 týdnu po porodu na nemocenské v souvislosti s porodem. Dále po šestinedělí či déle by se chtěli s otcem o péči podělit. Je možné, aby otec dítěte nastoupil na mateřskou dovolenou, ačkoliv matka na ní nárok nemá? Pokud se maminka bude co nejdříve po porodu vracet do práce a otec nemá nárok na mateřskou dovolenou, i když on podmínky splňuje, pak by mohl začít alespoň čerpat rodičovský příspěvek?

Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená

Naše zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou po narození prvního dítěte, v jejímž průběhu nastoupila na druhou MD od 22. 6. 2019. Tuto MD bude čerpat do 3. 1. 2020 včetně. Na kolik dnů dovolené bude mít nárok, pokud bezprostředně po ukončení MD dne 3. 1. 2020 si zažádá o čerpání celé řádné dovolené ? Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům roční dovolenou v délce 25 PD. Čerpáním MD od 22. 6. 19 do 31. 12. 2019 ( tj. 137 pracovních dnů včetně svátků, které připadají na prac.dny), zaměstnankyně splní podmínku odpracování víc než 60 směn a pokud si požádá o bezprostřední čerpání dovolené od 4.1.2020 bude mít nárok na celých nekrácených 25 prac.dnů dovolené ? Dny MD jsou považovány pro účely dovolené jako odpracované, nemá na délku nároku vliv předchozí čerpání rodičovské dovolené u prvního dítěte (tj. v r. 2019 od 1. 1. do 21. 6.)? Pokud by měla nárok na celých nekrácených 25 prac.dnů, po ukončení 2 MD dne 3. 1. 2020 by tuto dovolenou čerpala od 4. 1. 2020 do 7. 2. 2020 (pátek), čímž by za období 1. 1. 2020 - 7. 2. 2020 měla odpracovaných 28 směn - vznikl by jí za tuto dobu nárok na 1/12 (2dny) dovolené za r. 2020 (čímž by dovolenou ve skutečnosti čerpala až do 11. 2. 2020, tj. 4. 1.-11. 2. celkem 27 prac dnů)?

Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené

Jednatelka s. r. o. na základě smlouvy o výkonu funkce byla na mateřské dovolené od 1. 6. 2019 do 5. 8. 2019. V období 06-08/2019 jí tedy nebyla vyplacena odměna jednatele. Znovu jí odměnu vyplácíme od 09/2019. Je to tak v pořádku? 

Nemocenská a mateřská

Maminka je na rizikovém těhotenství a pobírá nemocenskou, reps. dále mateřskou. Je možná si sjednat např. dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem např. na několik hodin v měsíci ačkoliv pobírá tyto dávky? Je možné vykonávat činnost OSVČ - vždy jí měla jako činnost vedlejší, v souběhu s čerpáním nemocenské, resp. mateřské nebo to možné není a činnost OSVČ vykonávat nesmí - nesmí-li - stačí činnost nevykonávat, nebo musí svou činnost úplně přerušit nahlášením na úřadech? Činnost je pouze okrajová, např. 2 hod za měsíc.

Dovolená po RP

Zaměstnankyně nastoupila do zaměstnání 2. 3. 2015 a pracovala do 9. 6. 2015. Od 9. 6. 2015 byla na neschopence. Neschopenka byla ukončena dne 21. 9. 2015 a od 22. 9. 2015 pobírala rodičovský příspěvek (neměla nárok na mateřskou dovolenou). Dne 10. 8. 2019 jí skončila rodičovská podpora (byla doma do 4 let věku dítěte). Od 11. 8. 2019 chce ukončit pracovní poměr. Má nárok na nějakou dovolenou? A kolik dní - za 3 odpracované měsíce - tedy 5 dní anebo i za období nemoci, a pak tedy 11,5 dní anebo se to počítá úplně jinak? Základní nárok na dovolenou je 20 dní.