Daňové doklady (1318)

Náležitost daňového dokladu - označení odběratele

Je povinnost u řádného daňového dokladu u názvu a DIČ odběratele uvedení rovněž adresy odběratele, aby byly splněny podmínky § 29 zákona o DPH? Pokud ano, může být touto adresou i provozovna (pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy), nikoliv sídlo firmy? Dříve byl ze strany pracovníků FÚ umožněn odběrateli odpočet DPH z daňového dokladu, kde byla adresa provozovny jen za podmínky, že tato adresa byla na FÚ nahlášena formou oznámení.

Doklad nad 10 000 Kč bez odběratele

Podnikatel dostal doklad nad 10 000 Kč za servisní práce, ale odběratel není vyplněn. Podnikatel žádal firmu (dodavatele) o doplnění odběratele, ale firma odběratele odmítla doplnit. V tomto případě pro uplatnění odpočtu DPH doklad nesplňuje potřebné náležitosti. Je v tomto případě možné doklad na celkovou částku včetně DPH zaúčtovat jako daňový výdaj bez uplatnění odpočtu?

Skonto při platbě před splatností

Společnost má dvouměsíční splatnost. Pokud odběratel zaplatí do měsíce, poskytuje 5% skonto. Někteří odběratelé toho využívají a platí o 5 % méně. Musí dodavatelská společnost vždy vystavit dobropis na rozdílovou částku 5 %?

Ú/čtenky z platebních terminálů

Má podnikatel, který využívá k platbě zákazníků kartou platební terminál, povinnost schovávat doklady potvrzující platbu z terminálu? Spadá tato povinnost do nějaké skupiny povinnosti archivovat tyto doklady po nějakou dobu? Kromě toho, že časem nejsou vidět, je jich velké množství, rádi bychom je neschovávali, pokud je to možné a zákon to nenařizuje.

Okamžik uplatnění DPH na vstupu při vystavení opravného dokladu k faktuře vydané

Společnost s r. o., plátce DPH, vystavila fakturu svému odběrateli v 4/2020. V 5/2020 vystavila k této faktuře opravný daňový doklad, kterým snížila cenu. Opravný doklad zaslala e-mailem ještě v květnu. Odběratel odvedl DPH z tohoto opravného dokladu v 5/2020, s. r. o. si DPH z tohoto dokladu uplatnila na vstupu v 7/2020. Je možné, aby si vystavovatel opravného dokladu takto uplatnil DPH na vstupu - tedy později, než odeslal doklad odběrateli? Platí i v tomto případě tříletá lhůta pro uplatnění na vstupu?

Opravný daňový doklad a DPH

Nový klient žádal zpracovat DP k DPFO, při kterém jsem zjistil, že dle zákona o DPH měl být plátcem od 7/2019. Vede daňovou evidenci, resp. přehled příjmů a paušální výdaje. Po dodatečné registraci k DPH podal na jednotlivé měsíce daňové přiznání k DPH i KH. Od data rozhodnutí FÚ 7/2020 by měl vystavit opravný daňový doklad. Vystavení dokladu by mělo být s datem vystavení, tedy 7/2020 a s odvoláním na rozhodnutí správce daně a DUZP dle jednotlivých měsíců ukončení služby? Jak budou účtovat odběratelé v podvojném účetnictví, když původní částka byla za 7-12/2019 v nákladech firmy? Opravné daňové doklady za 1-6/2020 budou účtovány u odběratelů jako MD 518+343/D 321 a původní doklad bude minusem náklad nebo je lépe přeúčtovat původní doklad do záloh?

Správný obsah daňového dokladu

Jak má vypadat doklad, aby byl správně vyplněn a uznatelný: Řidiči si chtějí nechat proplatit od firmy příjmový doklad, který jim vystaví lékař za výpis ze zdravotní dokumentace nebo školitel za absolvovaní školení. Na koho má být doklad vystaven a co má být uvedeno, za co to je? Má být doklad vystaven na zaměstnance nebo na firmu? Nebo je to jedno? Důvod platby má být uvedeno za co to a jméno v případě, že je doklad na firmu? U školení, datum absolvování školení? Nebo to tam být nemusí? 

Změna přenesené daňové povinnosti na prodej materiálu

Firma vystavila ve 12/2019 zálohovou fakturu a po zaplacení nevystavila daňový doklad na přijatou platbu, protože se jednalo o montáž (RPDP) a odběratel je plátcem DPH. Za dobu 7 měsíců k montáži nedošlo, ale odběratel je ochoten vrata odkoupit jako materiál. Doklad o přijaté platbě dodavatel nevystavil, protože se jednalo o přenesenou daňovou povinnost (daň odvede zákazník). Může dodavatel vystavit řádný daňový doklad s DPH v září 2020 a stornovat původní zálohu bez DPH? Jaký je v takovém případě správný postup?

Faktura z loňského roku - spotřební materiál

Jak zaúčtovat fakturu z roku 2019, jedná se drobný výdaj do 500 Kč? Placeno bezhotovostně. Budu účtovat do daňově neuznatelných výdajů? Jaký to má dopad na uplatnění DPH?

Jaký kurz zadat při vystavení faktury, kdy DUZP nastane až následující den

Zákazník vystavuje faktury v cizí měně v EUR, jak pro tuzemská plnění, tak i zahraniční plnění do EU. Protože zboží se rozváží brzy ráno, chystají se doklady s denním předstihem, a to i před 15 hod. Pokud ale vystavíme fakturu dnes ráno, není znám kurz pro následující den. U dodání do EU by nebyl problém, kdy dle § 22 ZDPH je datum DUZP dle vystavení faktury. Ale máme problém u tuzemských plnění. Zákazník chce i nadále využívat denní kurzy. Je možné pro tyto případy ve směrnici uvést, že bude dnešní kurz, který je uveřejněn před 15 hod platit pro zítřejší DUZP?