Daňové doklady (1343)

Označení „daňový doklad“

Musí být na daňovém dokladu vystaveném plátcem DPH uvedeno, že jde o "daňový doklad"? Nebo tento doklad může být nazván jen "faktura"? 

Odpočet DPH u vystaveného opravného dokladu

Můžeme si nárokovat odpočet DPH u vystaveného opravného daňového dokladu, i když jsme ho neuhradili?

Vyúčtování díla

Při vyúčtování dokončení stavby (v průběhu se platily zálohy na stavbu) vznikne dodavateli povinnost vrátit přeplacenou částku odběrateli. Není to opravný daňový doklad, ale je minusový. Může být tento doklad nazvaný faktura - daňový doklad?

Opravný daňový doklad z roku 2020

Společnost V. nedodala opravný daňový doklad z roku 2020 ve výši 5 000 Kč. Tento doklad byl uhrazen - částka byla připsána na náš účet v 3/2021. Jak nyní tuto fakturu zaúčtovat? A co DPH? Společnost již má rok 2020 uzavřený a odevzdaný na FÚ. 

Vystavování faktur

Dohodli jsme se s několika dodavateli, že za ně budeme vystavovat faktury (daňové doklady). Mezi těmito dodavateli jsou neplátci i plátci DPH. Na těchto dokladech bude uvedeno, že faktura byla vystavena zákazníkem. Musí mít faktury (daňové doklady) takto vystavené, ještě nějaké speciální náležitosti? Účtování bude stejné jako u "klasických" přijatých faktur?

Podpisy denních tržeb a dílčích (záporných) prodejek

Firma pláte DPH má obchod. Denní tržbu v hotovosti z kasy dle prodejny podepíše jednatel (případně pověřená osoba z firmy) jako sumu celkovou sumu prodejek za danou kasu (prodejnu) na konci dne. Dílčí účtenky nikdo fyzicky nepodepisuje (a účtenky se vyhazují), pokladní systém uchovává jaký prodavač prodejku vystavil a zároveň firma používá v 2021 nadále EET. Tato denní tržba se však skládá nejen z plusových prodejek, ale jsou tam i vratky (záporné prodejky). Občas zákazník (fyzická osoba nepodnikatel) něco vrátí. K těmto záporným prodejkám neexistuje podpis zákazníka, že si peníze převzal nazpátek. Je to chyba z pohledu účetnictví nebo DPH?

Nutnost potvrzení opravného daňového dokladu - uplatnění odpočtu DPH

Trvá stále povinnost mít od protistrany potvrzení o obdržení opravného dokladu (ohledně odpočtu uplatnění DPH)?

Odpočet DPH - doklad na zaměstnance

Může si firma, plátce DPH, uplatnit DPH z dokladů do 10 000 Kč, pokud jde o nákup materiálu nebo ubytování a na dokladě je uvedeno jen jmého zaměstnance?

Nárok na odpočet DPH

Jednatel přinese do účetnictví fakturu (v částce do 10 000 Kč), ale v adrese odběratele je jeho jméno, není tam ani název ani DIČ firmy, která má být odběratelem daného zboží. Co teď s tím?

Účtování chybějících dokladů

Společníci s. r. o. platí nákupy materiálu kartou k firemnímu účtu. Poměrně často přijaté paragony za materiál ztratí. Na výpise z účtu jsou potom platby s označením, že šlo o platbu kartou, ale doklady chybí. Jak tyto platby zaúčtovat v podvojném účetnictví?