Daňové doklady (1254)

Opravný daňový doklad od 1. 4. 2019

Do 1. 4. 2019 platí, že DUZP u opravných daňových dokladů je den přijetí zákazníkem. Od 1. 4. 2019 už neplatí, že musíme mít potvrzeno od příjemce dokladu? Může být datum vystavení opravného daňového dokladu = DUZP? Jde mi o správné určení DUZP do kontrolního hlášení. 

Opravný daňový doklad u nově vzniklého plátce DPH

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, si v lednu objednal dvě školení od plátce DPH. Zaplatil fakturu. V únoru se stal dobrovolným plátcem DPH a zároveň v březnu zrušil jedno z objednaných školení, na které následně obdržel opravný daňový doklad. Má nyní povinnost uvést DPH z opravného daňového dokladu v daňovém přiznání, když si z původního daňového dokladu DPH nenárokoval (nemohl, neboť nebyl plátce)? 

Daň z přidané hodnoty - stavební práce

Náš dodavatel stavebních prací vystavoval v roce 2018 faktury jako neplátce DPH. Finanční úřad mu k 26. 1. 2019 přiznal registraci k DPH, a to zpětně od 1. 5. 2018. V březnu 2019 mi přinesl opravené faktury za minulý rok, a to v režimu přenesené povinnosti. Jakou povinnost mám teď já jako odběratel? Musím podat následná kontrolní hlášení a dodatečná přiznání k DPH, ve kterých doplním do pol. B1 a do ř. 10 a 43 tyto daňové doklady, nebo lze využít § 104 odst. 1 zákona o DPH a doplnit je v kontrolním hlášení a přiznání, které budu řádně podávat za 3/2019 (moje daňová povinnost se díky PDP nezmění)? Datum zdanitelného plnění uvedu takové, jaké je na daňových dokladech.

Bonusy za platební morálku

Dodavatel vytvoří opravný daňový doklad za platební morálku v roce 2018 svému odběrateli. Zdanitelné plnění je 31. 1. 2019, doklad byl vystaven 5. 2. 2019. Z hlediska daně z příjmů u odběratele, kam patří fakturovaná částka? Má být v závěrce roku 2018 odběratele použit dohadný účet aktivní na neznámou částku, anebo lze opravný doklad zaúčtovat kompletně do roku 2019?

Opravný daňový doklad - potvrzení přijetí

Pokud posíláme opravný daňový doklad elektronicky, můžeme považovat za potvrzení přijetí dokladu už vyžádané potvrzení o přečtení e-mailu „vaše zpráva byla přečtena“, anebo musíme čekat na vrácení podepsaného dokladu? 

Odpočet DPH z dokladu předchozího roku

Když přijme plátce DPH doklad vystavený v roce 2018 v prosinci až v únoru následujícího roku 2019, jakým způsobem si může odečíst DPH? Doklad byl v roce 2018 placený kartou, ale zaměstnanec ho dodal až po odeslání přiznání k DPH za prosinec. Pokud nechce společnost dělat dodatečné daňové přiznání k DPH, lze jej v roce 2018 zaúčtovat jako 5../321 + DPH 349/321 a v roce 2019 interním dokladem udělat pouze odpočet DPH MD 343/D349? Nebo jakým způsobem správně zaúčtovat, aby se nemuselo podávat dodatečné daňové přiznání?

Exekuční příkaz - nárok na odpočet DPH

Podnikatel, fyzická osoba, vede daňovou evidenci, plátce DPH, dostal exekuční příkaz na odměnu exekutorovi ve výši 10 000 Kč  + DPH 21 %. Tento exekuční příkaz je vystaven na jeho IČ, nikoliv rodné číslo. Může podnikatel nárokovat DPH z exekučního příkazu na odměnu exekutora? Odměna se skládá z paušální částky a nákladu řízení. Nemáme jiný doklad než tento exekuční příkaz. Má exekutor povinnost vystavit daňový doklad pro účely DPH?

Zdaňovací období při vývozu zboží

Dodáváme zboží do 3. zemí. Máme fakturu za zboží vystavenou v roce 2018, ale potvrzení výstupu zboží dle JSD od Celní správy je až v roku 2019 - do kterého zdaňovacího období budou patřít příjmy? Dle dne vystavení faktury anebo dle faktického dne výstupu zboží z EU? 

Špatně uvedené DIČ

Máme přijatou fakturu, kde jsou špatně uvedené údaje naší firmy (název a DIČ). Faktury byly uhrazeny. Chybu jsme zjistili až potom a dodavatel nereaguje, aby opravil údaje. Máme zaúčtovat odchozí platby MD 315/D 221 nebo můžeme dát do účetnictví faktury ze špatným DIČ – v případě že máme prokazatelné objednávky?

Nedokončené zakázky a § 21 odst. 8 zákona o DPH

Projekční firma má různé zakázky na dodání stavební dokumentace obcím. Nyní má 2 objednávky z roku 2017.

Na základě různých školení bylo opakovaně vykládáno, že nedokončené zakázky musí být dle § 21 odst. 8 zákona o DPH vyfakturovány, tzn. co započalo v roce 2017, na to musí být k 31. 12. 2018 vystaven daňový doklad a odvedena daň. A to jak zboží, tak služby. Ale všechny příklady byly na to, že na zakázce se pracuje (staví se dům, poskytují se právní služby) a u firmy bylo něco vykonáno, existuje nějaký stav rozpracovanosti. Knižní vydání zákona o DPH s komentářem to omezují na již dodané zboží a dodané služby. Opravdu to platí pro všechny případy?

Projekční firma, která má od roku 2017 zakázku a dodávat bude asi v roce 2019, by měla vystavit daňový doklad dle § 21 odst. 8 zákona o DPH. Ale firma má zatím nulovou rozpracovanost. Má pouze výdaje za geodetické a jiné podklady, čeká se na různá vyjádření a samotný projekt bude dodávat subdodavatel, samostatný projektant, fyzická osoba, neplátce DPH, nejdříve v roce 2019. To, co je předmětem objednávky, ještě vůbec neexistuje. Má nebo měla by projekční firma vystavit daňový doklad k 31. 12. 2018? Další otázka je, pokud ANO tak co s ním? Obec ho rozhodně nepřijme, nebylo nic dodáno, stupeň rozpracovanosti výstupu je nula, dodavatel má jen část podkladů, na jejichž základě bude teprve projektovat. Pokud by projekční firma byla opravdu nucena vystavit daňový doklad k 31. 12. 2018, tak jako jediné řešení vidím, že by ho musela po skutečném dodání dokumentace stornovat, aby mohla vystavit nový doklad pro obec.