Silniční daň (364)

Silniční daň

Podnikatel používá automobil ke své podnikatelské činnosti. Nicméně tento automobil nemá zařazen v obchodním majetku, neuplatňuje si v souvislosti s automobilem žádné náklady (PHM, opravy atd), ani cestovné. O automobilu vůbec neúčtuje (nemá ho žádným způsobem ve své evidenci). Musí platit silniční daň? 

Traktor - silniční daň

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Silniční daň - auto registrované na Slovensku, používané k podnikání v ČR

OSVČ slovenské národnosti podnikající a platící daně v ČR využívá ke své podnikatelské činnosti automobil, který je registrovaný na Slovensku, má slovenskou poznávací značku. Kde by se měla platit silniční daň, na Slovensku nebo v Česku? 

Cestovné OSVČ a silniční daň

A) OSVČ vlastní osobní automobil nezařazený v obchodním majetku. Pokud by OSVČ uplatnila výdaje ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM je povinna se registrovat k silniční dani a platit zálohy?

B) Pokud by OSVČ použila os. automobil např. od přítele, tak pro výpočet může použít pouze výdaje ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM? Musí mít sepsanou smlouvu o výpůjčce? Je v tomto případě povinnost registrovat se k silniční dani a platit zálohy? Pokud ano, komu v tomto případě vzniká povinnost registrovat se k SD a platit zálohy?

C) V případě, že OSVČ se podle bodu A) měla zaregistrovat k SD a neučinila tak, výdaje ve výši sazby uplatnila, jak tuto situaci vyřešit? Musí se registrovat zpětně?

Silniční daň

Můj klient, plátce DPH, podnikající fyzická osoba, indivduální sportovec, vede daňovou evidenci, má v osobním vlastnictví přizpůsobený autobus, na odvoz závodního automobilu na závody. Na tento autobus nečerpá žádné náklady v daňové evidenci (PHM, pojistné, mýtné, cestovné, stravné apod.). Musí na tento autobus nad 3,5 tuny platit silniční daň?

Pronájem firemního vozidla

Může právnická osoba dlouhodobě pronajmout své firemní vozidlo OSVČ?

Automobil nezahrnutý do obchodního majetku OSVČ

Podnikatel OSVČ, vede daňovou evidenci, je plátce DPH a v technickém průkazu je veden pod rodným číslem jako vlastník vozidla. Může toto auto dát do obchodního majetku? Je nutné pro zařazení auta do obchodního majetku, aby v technickém průkazu bylo uvedeno jeho IČ? Jak je to s výdajovým paušálem do dopravu, když auto není zahrnuto do obchodního majetku. Podnikatel OSVČ uplatňuje paušál na auto ve výši 80 %, tj. 4 000 Kč. Co tato částka zahrnuje, jestliže auto není v obchodním majetku? Zahrnuje PHM, parkovné, opravy, drobný spotřební materiál na auto (např. nákup stěračů) i silniční daň? Jak je to s DPH, když OSVČ je plátce DPH a uplatňuje paušál na auto ve výši 80 % a auto není zařazeno do obchodního majetku? Může si i v tomto případě uplatnit DPH na vstupu ve výši 80 % u nákupu stěračů a opravy auta? 

Nákladní přívěs v depozitu - silniční daň

V prosinci 2019 jsme uložili nákladní přívěs do depozita. Platí se pak také silniční daň nebo lze případně využít nějakou slevu za dobu, kdy bude v depozitu?

Silniční daň

Firma nakoupila automobil, v technickém průkazu má označení - Vozidlo zvláštního určení, SG Pojízdná dílna. Je toto vozidlo předmětem silniční daně?

Automobil

FO - podnikatel koupil automobil v roce 2018 - v prosinci, ale zaplatil jen zálohu, zbytek splácí. Prodávající nebyl podnikatel a auto bylo prodáno na základě kupní smlouvy. Vlastníkem automobilu je stále prodávající a provozovatel je FO podnikatel (kupující). Co teď s tím? Můžu zařadit automobil do majetku společnosti? Předpokládám, že ho nemohu odepisovat, ale můžu si uplatnit naftu, opravy automobilu, pojištění....FO podnikatel ho skutečně používá pro svojí podnikatelskou činnost. Zatím ho mám zaúčtovaný na 042, ale co dál. Silniční daň byla podnikatelem (kupujícím) za rok 2018 i 2019 zaplacena. Je to daňový náklad, i když je pouze provozovatel a není vlastník? Auto bude zaplaceno až v roce 2020. 

Vlastníkem automobilu je stále prodávající - tedy je zapsaný v technickém průkazu. Provozovatelem je kupující - je zapsaný v technickém průkazu. Prodávající je nepodnikatel. Kupující je podnikatel FO. Kupující auto splácí - nepravidelně. Auto kupující používá každý den ke své podnikatelské činnosti. - platí silniční daň. Vlastníkem auta se kupující stane až zaplatí automobil - což zatím nikdo neví, kdy to bude. Auto bylo pořízeno na základě kupní smlouvy. Před prodejem byl vlastník i provozovatel prodávající.

Smluvně byla ujednána výhrada vlastnického práva úplným zaplacením kupní ceny kupujícím.