Silniční daň (408)

Příjmy z podnikání paušálem, příjmy z pronájmu dle skutečných výdajů

Je možné uplatňovat v daňovém přiznání příjmy z podnikání FO paušálem a zároveň příjmy z pronájmu (jde o pronájem bytu nevloženého do obchodního majetku) dle skutečných výdajů? Do skutečných výdajů pak lze zahrnout i paušální výdaj na auto (zařizování věcí spojených s pronájmem), a auto tedy není předmětem silniční daně? 

Osvobození auta od silniční daně

OSVČ si koupila osobní automobil, který používá pro podnikání. V technickém průkazu je napsáno palivo: BA + LPG. Je tímto auto osvobozeno od silniční daně?

Silniční daň - poplatníci daně

Mohli byste prosím vysvětlit a uvést i několik příkladů k § 4 odst. 3 zákona o dani silniční: „Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.“

Silniční daň - přípojný pracovní stroj

Firma koupila přípojný pracovní stroj - víceúčelový přívěs. Byl také vystaven velký technický průkaz včetně registrační značky vozidla. Musí za tento přívěs platit silniční daň? Jaké jsou parametry pro určení sazby silniční daně z TP? Přívěs byl koupený v roce 2020, ale nebyly na něho vynaloženy žádné daňové náklady ani nebyl využit pro ekonomickou činnost – to až v roce 2021. Hodnotu má pod 40 000 Kč netto, byl uplatněn odpočet DPH.

Osobní automobil u poplatníka s příjmy z pronájmu

Poplatník zdaňuje příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Neuplatňuje výdaje formou paušálních výdajů, uplatňuje výdaje v prokázané výši. Vlastní osobní automobil, který používá jak k dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu, tak k soukromým účelům. Může použít paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč měsíčně, aniž by musela být vedena kniha jízd? Je správná úvaha, že takto používané motorové vozidlo není předmětem daně silniční?

Elektromobil a odpis

OSVČ si pořídil Škodu - elektromobil. Jaká odpisová skupina to bude - skupina 2? Pokud ano, tak může uplatnit mimořádné odpisy 24 měsíců? A měsíční paušál na dopravu ve výši 5 000 Kč si uplatnit můž,e či nikoli? A bude se na něho vztahovat placení silniční daně?

Prodej nákladního vozidla a silniční daň

Jak to bude s placením silniční daně z nákladního automobilu u OSVČ, jestliže 31. 5. vyzvedla z registru SPZ a 1) v tomto dni i došlo k přepisu na nového majitele, 2) k přepisu na nového majitele došlo 1. 6.?

Silniční daň - předání vozidla v 5/2021, zápis do VTP 6/2021

Společnost s r. o. pořídila ojetý osobní automobil v 29. 5. 2021, do VTP byl však zapsán až 2. 6. 2021. První registrace v ČR bylo 5/2018. Za které měsíce bude platit silniční daň? Pokud bude platit i za 5/2021, může si uplatnit slevu 40 %, i když není zapsána ve VTP jako majitel? 

Silniční daň

Společnost s r. o. koupila v 7/2019 automobil, 3/2021 zaměstnanec měl autonehodu - totální škoda, 4/2021 vrak vozidla byl prodán. Jak to bude se silniční daní - budeme platit daň za období 1-4/2021?

Doplnění dotazu: Jedná se o osobní automobil, který byl určený jen pro podnikatelskou činnost (servisní výjezdy techniků). Vozidlo bylo zakoupeno v ČR i provozováno v ČR. K zániku vozidla nedošlo, neboť vrak vozdila byl 14. 4. 2021 prodán podnikateli, který se zabývá servisem a prodejem vozů a náhradních dílů. Kupující si vůz přepsal na úřadě dne 4. 5. 2021. V účetnictví jsme automobil vyřadili dne 14. 4., tj. v den prodeje. Daň tedy budeme platit za období 1-4/2021? 

Silniční daň k pracovním cestám soukromým vozem

K pracovním cestám realizovaným soukromým vozidlem zaměstnance musí zaměstnavatel za toto vozidlo odvést silniční daň. Jak je to u vozidla externího spolupracovníka, kde firma hradí pouze náklady za dopravu bez stravného - je k tomuto vždy sepsána smlouva o náhradě nákladů na cestu. Za toto vozidlo externího spolupracovníka je firma také povinna odvést silniční daň?