Silniční daň (331)

Silniční daň u závodního vozidla

Podnikatel - majitel autoservisu, zakoupil do obchodního majetku vozidlo, které pronajímá závodníkům, na nájem vystavuje faktury. Automobil má značku v depozitu, nejezdí vůbec po silnicích, neboť je na závody převáženo na tahači. 1) Platí se z tohoto vozidla silniční daň? Pokud je osvobozeno, uvádí se toto osvobozené vozidlo do přiznání? 2) Je podnikatel povinen se zaregistrovat k silniční dani, když žádné jiné vozidlo v majetku nemá?

Ukončení sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva bratři ukončují sdružení k 31. 12. 2018 z důvodů novelizace úpravy DPH ve společnosti od 1. 1. 2019. Dělí se poměrem 50:50. Jeden z bratrů bude dále podnikat jako fyzická osoba a druhý bude u něj zaměstnán. Jak nejlépe vyřešit ukončení z hlediska daně z příjmů a z čeho se bude platit DPH z důvodu ukončení? Jaké další kroky musí bratři podniknout z hlediska silniční daně, OSSZ a zdravotní pojišťovny? 

Výpůjčka osobního auta majitele s. r. o.

Jednatel české s. r. o. je Slovák. Doma na Slovensku má jednu nevyužitou rodinnou Škodu Fabii. Protože ale zde v Čechách jeho zaměstnanci pracují po celé ČR, tak se rozhodl, že na základě výpůjčky poskytne automobil své české s. r. o. a budou ji využívat všichni zaměstnanci k přesunům ze stavby na stavbu anebo dle potřeby firmy na území ČR. Nákladem k tomuto automobilu bude nákup PHM. Je to tak v pořádku anebo z této situace vznikají i další daňové povinnosti? 

Registrace k silniční dani zpětně

Firma s. r. o., plátce DPH, koupila auto 26. 9. 2018, zaplatila pojištění vozidla 1. 10. 2018, další náklady k autu - evidenční kontrola, oprava koženého interiéru a pneumatiky spadají do 9. a 10. měsíce s daty vystavení. Poslali jsme registrační formulář k silniční dani 29. 10. 2018 datovou schránkou a datum registrace jsme vyplnili od 1. 9. 2018. Z finančního úřadu přišla registrace ke dni 30. 10. 2018. Na dotaz, proč není od 1. 9. 2018, bylo odpovězeno, že je to jen orientační. Není možné se přihlásit zpětně? Musíme se řídit tedy datem 30. 10. 2018, takže nelze dát do nákladů účtenky od PHM do tohoto data? Ostatní náklady psané na začátku ano? Nebo se všechny náklady související s autem a uplatnění DPH posune až po datu registrace k silniční dani?

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?

Cestovní náhrady - spolek

Spolek pro chov koní má zvolený výbor a členy platící členské roční příspěvky. Jednou ročně uskuteční spolek výstavu koní - účastníci jsou členové spolku se svými koňmi. Spolek jim vyplácí náhrady cestovních výdajů - použití soukromého vozidla pro přepravu koní. Nemají na tento den uzavřenou DPP. Lze takto postupovat? Za jakých podmínek lze členům spolku vyplácet cestovné a náhradu ostatních výdajů a za jakých podmínek výboru spolku? Je nutné s každým uzavřít DPP a testovat placení a případně přiznat silniční daň za každé vozidlo? 

Nákladní automobil zaměstnance k pracovní cestě

Zaměstnanec používá ke služebním cestám za účelem různých jednání s obchodními partnery automobil zapsaný v technickém průkazu jako "nákladní automobil skříňový". Hmotnost vozidla je 2520 kg a má dvě nápravy. Je možné na nákladní vozidlo zaměstnance uplatnit cestovní náhrady? Dle zákona o silniční dani je poplatníkem zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla, ale jak je to s nákladním automobilem?

Silniční daň

Naše zaměstnankyně použila při pracovní cestě soukromé auto svého muže, který jako OSVČ platí silniční daň. Znamená to, pro nás, že my jako zaměstnavatel už daň platit nemusíme? Podle § 4 zákona o silniční dani jsem to tak pochopila.

Zpronevěra vozidla

FO-podnikateli, který vede daňovou evidenci, zabývající se pronájmem vozidel, bylo odcizeno vozidlo v roce 2016. Do podání termínu přiznání nepřišlo vyrozumění od policie. Usnesení od policie podnikatel obdržel až po podání přiznání v roce 2017 s tím, že trestní věc z přečinu zpronevěry se odkládá, jelikož ke spáchání skutku nedošlo na území ČR, ale v Bulharsku, a že plnou kompetenci mají orgány Policie Bulharské republiky. Může podnikatel na základě tohoto oznámení v roce 2017 uplatnit v daňově uznatelných výdajích zůstatkovou cenu odcizeného vozidla? Jak postupovat v případě silniční daně?

Nákup nákladního auta a nákladních přívěsů

Musí platit OSVČ, která nakupuje jako zboží nákladní automobily, přívěsy (nákladní) a návěsy (za kamiony) za tyto dopravní prostředky silniční daň?