Silniční daň (338)

Soukromé vozidlo pro pracovní účely ve dvou společnostech

Jednatel a zároveň společník společnosti A používá pro pracovní účely své soukromé vozidlo. Zároveň je jednatelem a společníkem ve společnosti B. Dosud používal své soukromé vozidlo k pracovním účelům pouze ve společnosti A. Společnost A hradila silniční daň. Nyní ale nastala situace, kdy bude vykonávat pracovní cesty i ve společnosti B, kde rovněž bude využívat své soukromé vozidlo. V jednom měsíci tak mohou být pracovní cesty za obě společnosti. 1) Kdo bude hradit silniční silniční daň? 2) Pokud pouze 1 společnost, má dojít mezi nimi k nějakému vypořádání? 3) Cestovní náhrady za použití soukromého vozidla budou vypláceny za každou společnost samostatně, bez ohledu na to, kdo platí silniční daň?

Silniční daň - jednatel

Jednatel na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč. K činnosti s.r.o. využívá svůj automobil. S.r.o. hradí za tento automobil silniční daň ve výši 25 Kč/1den (daňový náklad s. r. o.). Je tento postup správný? Může s. r. o. hradit silniční daň za vozidlo i v případě, že ve smlouvě o výkonu funkce jednatele bude nulová odměna? 

Silniční daň - automobil

Fyzická osoba, podnikatel, má v evidenci automobil (kategorie N1, hmotnost 3 t - dodávka). Od února 2018 je automobil nepojízdný v důsledku závady, nepoužívá ho tedy k podnikání, ale stále ho eviduje v majetku. 1) Je potřeba od února do prosince 2018 platit silniční daň? 2) Bylo by to stejné v případě, pokud by poplatníkem právnická osoba?

Automobil v majetku - bez přepisu v technickém průkazu

Společnost s. r. o. v květnu 2018 pořídila osobní automobil za cenu 400 000 Kč bez DPH. V účetnictví je přijatá faktura za vozidlo, uhrazena bankou. Dosud však nebyl proveden přepis v technickém průkazu, tudíž zřejmě nelze vozidlo zařadit do užívání. Jak to bude s náklady na vozidlo (PHM, opravy, servis, odpisy)? Budou daňově uznatelné?

Použití otcova auta v podnikání

Otec - důchodce - vlastní automobil, který chce bezplatně půjčit svému synovi, který je OSVČ a bude ho používat k podnikání. Je možné auto půjčit bezplatně? Co si v takovém případě může syn dát do nákladů? Co za povinnost z toho plyne pro otce, který mu auto půjčí (kromě povinnosti platit silniční daň)? 

Silniční daň - značka do depozita

Klient koupil nákladní automobil 3. 12. 2018 (3 nápravy, nad 11t), do velkého technického průkazu byl zapsán jako vlastník 10. 12. 2018. Dne 11. nebo 12. 12. 2018 odevzdal značky do depozita = dočasně vyřazen z registru silničních vozidel. Má povinnost za prosinec 2018 povinnost platit silniční daň? Má vliv to kdy odevzdal značky do depozita?

Silniční daň

Akciová společnost zakoupila osobní automobil Hyndai (pouze pro ekonomickou činnost), zdvihový objem 1591 cm3. V technickém průkazu uvedeno BA 95 B + LPG. Automobil jezdí jak na benzin natural 95, tak i na LPG. Jak se bude počítat silniční daň za rok 2018? Osvobození se vztahuje na vozidla používající jako palivo pouze LPG a spalovací automobilový benzín. Platí toto osvobození i pro bezolovnatý natural BA 95 B? V zákoně o dani silniční jsem toto označení nenašla. 

Cestovní náhrady u automobilu na LPG

Jak uplatnit cestovní náhrady u automobilu na LPG, když vyhláška ministerstva určující výpočet cestovních náhrad s možností automobilu na alternativní pohon nepočítá? Je možné vypočítat výši cestovní náhrady dle původního pohonu, tedy benzinu? Bude i pak takové auto osvobozeno od daně silniční? Pokud tento postup nebude možný, lze alespoň použít paušální výdaje na auto?

Dlouhodobý nájem vozidla a srážková daň podle § 36 odst.1 písm. a) bod 2 ZDP

Český plátce DPH (nájemce) má dlouhodobě pronajaté osobní vozidlo od polského plátce DPH (pronajímatele). Vozidlo je registrováno v Polsku na pronajímatele a má polskou SPZ.

1. Faktury přijaté za pronájem jsou u českého plátce (nájemce) předmětem DPH a dělá z nich samovyměření? Místo plnění je ČR.

2. Musí z těchto faktur odvádět srážkovou daň podle § 36 odst. 1 písm. a) bod 2 ZDP? Co když s tím vozidlem jezdí pouze po Polsku za účelem dosažení příjmů, a toto vozidlo tedy není umístěno na území ČR? Pokud musí odvádět srážkovou daň, odvádí ji za sebe nebo za polského pronajímatele? Je potom tato daň nákladem českého plátce DPH (nájemce)? Podává potom u FÚ k tomu nějaký speciální formulář vyúčtování této daně?

3. Platí český plátce DPH (nájemce) v ČR silniční daň z tohoto vozidla?

Náhrada jízdních výdajů - použití jiného dopravního prostředku

Na základě naší interní směrnice má zaměstnanec možnost použít vlak nebo autobus jako hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy. V případě však, že zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele použije své osobní auto v rámci služební cesty (Praha-Brno), dle § 157 odst. 2 ZP, tak by mě zajímalo: 1) kdo je zodpovědný za placení silniční daně, 2) zda má zaměstnavatel odpovědnost za kontrolu, zda je zřízené povinné ručení k automobilu, 3) kdo odpovídá za případnou škodu způsobenou zaměstnancem, 4) v případě, že jede více zaměstnanců v jednom autě, tak předpokládám, že na náhradu jízdních výdajů má pouze řidič?