Silniční daň (341)

Silniční daň

Společnost U. s.r.o. je vlastníkem automobilu. Provozovatelem je FO (není to ani jednatel společnosti). Předpokládám, že silniční daň musí platit provozovatel automobilu? Za jakých podmínek by mohl vlastník platit silniční daň? Provozovatel ani auto nepoužívá. Automobil používá vlastník. Předpokládám, že vlastník, který si vloží auto do majetku, tak může uplatňovat odpisy, i když je provozovatelem někdo jiný, ale co ostatní náklady? Opravy, paušál na automobil, doklady za naftu - myslím odpočet DPH + další výdaje. Ještě jednou zdůrazňuji, že provozovatel je někdo jiný, ale auto používá vlastník. A co provozovatel? Má to na něj nějaký dopad? Pokdu by byl provozovatel jednatel společnosti - mění se nějak situace? 

Silniční daň

Kdo je plátcem silniční daně - vlastník automobilu a nebo provozovatel automobilu? 

Pronájem automobilu

Společnost K s. r. o. si od společnosti T s. r. o. dlouhodobě pronajímá automobil ke své podnikatelské činnosti - na základě faktury a smlouvy. Předpokládám, že opravy a náklady spojené s provozem vozidla hradí a účtuje si společnost, která si automobil pronajala. Mám na mysli - opravy a servisní práce, náhradní díly atd. Lze uplatnit i paušál na dopravu ve výši 60 000 Kč? A co lze ještě uplatnit a nebo co nelze?

Pronájem nemovité věci

Občan, fyzická osoba, pronajímá nemovitou věc, kterou zakoupil v roce 2016 za pořizovací cenu 4 000 000 Kč. Pronajímat ji začínal v roce 2017. V roce 2017 danil v příjmy z pronájmu v § 9 procentem z příjmů 30 %. Od roku 2018 by chtěl přejít na skutečné výdaje.

1) Bude za rok 2018 počítán odpis budovy z původní ceny 4 000 000 Kč?

2) Je rok 2018 prvním rokem odpisování budovy?

3) Může tato fyzická osoba uplatnit paušální výdaj na dopravu krácený (Kč 4 000 Kč), pokud má příjmy v § 9 zákona o daních z příjmů? Platila by se z tohoto automobilu silniční daň? 

Automobil v majetku - bez přepisu v technickém průkazu

Společnost s. r. o. v květnu 2018 pořídila osobní automobil za cenu 400 000 Kč bez DPH. V účetnictví je přijatá faktura za vozidlo, uhrazena bankou. Dosud však nebyl proveden přepis v technickém průkazu, tudíž zřejmě nelze vozidlo zařadit do užívání. Jak to bude s náklady na vozidlo (PHM, opravy, servis, odpisy)? Budou daňově uznatelné?

Silniční daň - automobil

Fyzická osoba, podnikatel, má v evidenci automobil (kategorie N1, hmotnost 3 t - dodávka). Od února 2018 je automobil nepojízdný v důsledku závady, nepoužívá ho tedy k podnikání, ale stále ho eviduje v majetku. 1) Je potřeba od února do prosince 2018 platit silniční daň? 2) Bylo by to stejné v případě, pokud by poplatníkem právnická osoba?

Silniční daň - značka do depozita

Klient koupil nákladní automobil 3. 12. 2018 (3 nápravy, nad 11t), do velkého technického průkazu byl zapsán jako vlastník 10. 12. 2018. Dne 11. nebo 12. 12. 2018 odevzdal značky do depozita = dočasně vyřazen z registru silničních vozidel. Má povinnost za prosinec 2018 povinnost platit silniční daň? Má vliv to kdy odevzdal značky do depozita?

Použití otcova automobilu v podnikání

Otec - důchodce - vlastní automobil, který chce bezplatně půjčit svému synovi, který je OSVČ a bude ho používat k podnikání. Je možné auto půjčit bezplatně? Co si v takovém případě může syn dát do nákladů? Co za povinnost z toho plyne pro otce, který mu auto půjčí (kromě povinnosti platit silniční daň)? 

Cestovní náhrady u automobilu na LPG

Jak uplatnit cestovní náhrady u automobilu na LPG, když vyhláška ministerstva určující výpočet cestovních náhrad s možností automobilu na alternativní pohon nepočítá? Je možné vypočítat výši cestovní náhrady dle původního pohonu, tedy benzinu? Bude i pak takové auto osvobozeno od daně silniční? Pokud tento postup nebude možný, lze alespoň použít paušální výdaje na auto?

Silniční daň

Akciová společnost zakoupila osobní automobil Hyndai (pouze pro ekonomickou činnost), zdvihový objem 1591 cm3. V technickém průkazu uvedeno BA 95 B + LPG. Automobil jezdí jak na benzin natural 95, tak i na LPG. Jak se bude počítat silniční daň za rok 2018? Osvobození se vztahuje na vozidla používající jako palivo pouze LPG a spalovací automobilový benzín. Platí toto osvobození i pro bezolovnatý natural BA 95 B? V zákoně o dani silniční jsem toto označení nenašla.