Reklama (85)

Dezinfekce jako reklamní předmět

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila od jiného plátce DPH dezinfekce v malých lahvičkách za 50 Kč za kus včetně DPH, lahvičky jsou označeny názvem a logem firmy. Tyto chce firma rozdávat bezplatně jako reklamní předměty v rámci své ekonomické činnosti. Jak to bude s DPH? DPH na výstupu by neměly dezinfekce podléhat na základě § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH jakožto poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (hodnota je zde splněna, další podmínka pro účely DPH zde není). O případném prominutí DPH na výstupu při bezplatném poskytnutí dezinfekce po dobu nouzového stavu dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji 6/2020 víme. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH a daňovou uznatelností? Ustanovení § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z příjmů stanoví jako jednu z podmínek daňové uznatelnosti fakt, že reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Nárok na odpočet DPH se odvíjí z § 72 odst. 4 zákona o DPH, který jej váže na daňovou uznatelnost reklamního předmětu. Denaturovaný líh obecně je dle § 71 zákona o spotřebních daních od spotřební daně osvobozen. Ale ať už by byl při výrobě použit jakýkoli druh lihu, pořád je předmětem spotřební daně, byť ten denaturovaný je od této daně osvobozen. Z toho by vyplývalo, že tyto dezinfekce nelze poskytnout jako daňově uznatelné reklamní předměty s nárokem na odpočet DPH. Prosíme o korekci tohoto závěru. 

Daňově uznatelný náklad - cukroví

Společnost s r. o., plátce daně, nakoupí cca 1 kg cukroví za 1 000 Kč, toto cukroví následně rozdělí do krabiček s logem firmy po 200 g a přidá k tomu ještě nějaké drobné reklamní předměty za 150 Kč, vytvoří tedy balíček za cca 400 Kč, i s balícími potřebami pro balíček, bude v tomto případě nákup cukroví daňově uznatelný náklad? 

Reklamní předmět - kalendáře (pořízení z EU)

Společnost s r. o., plátce DPH - české DIČ, pořídila 100 ks kalendářů. Přijatá faktura je na částku 60 000 Kč, tedy 1 ks/600 Kč. Na kalendářích je logo společnosti. Jak tuto fakturu zaúčtovat z hlediska daně z příjmů (celé nedaňově?) a DPH (odvést DPH, ale nárok na odpočet ne?), vzhledem k tomu, že je jeden kalendář nad 500 Kč? Přijatá faktura je od slovenského plátce DPH, na faktuře je platné SK DIČ, fakturováno bez DPH s uvedením, že dodání je osvobozené od daně (reverse charge). Na faktuře je přesně uvedeno „Kalendář 2020 - zpracování foto, postprodukce, grafický design, tisk 100ks, doprava, project management“.

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u reklamních předmětů

Výrobní společnost nakoupila plechovky a pivo od dodavatele (pivovar). Fakturovány jsou zvlášť plechovky a zvlášť obsah (pivo). Cena celkem je do 500 Kč bez DPH za kus. Má společnost nárok na odpočet DPH? Dle mého názoru nemá a ani se nejedná o daňově uznatelný náklad, protože pivo podléhá spotřební dani.

Neuvedení DIČ u nákupu služby v EU

Plátce DPH si objedná v souvislosti s podnikáním od německého dodavatele reklamu. Reklama je posuzována podle § 9 zákona o DPH. Plátce zapomene dodavateli uvést své DIČ, uvede pouze své IČ. Na faktuře je tudíž uvedeno německé VAT. Neplátce má za to, že fakturu v plné výši včetně VAT uvede do daňově uznatelných nákladů a v rámci DPH již nic dělat nemusí, neboť bylo DPH odvedeno dodavatelem. Je jeho mínění správné?

Obchodní soutěž na podporu prodeje a daň

Společnost s ručením omezeným pořádá obchodní soutěž na podporu prodeje pro své obchodní partnery v souvislosti s uvedením nové značky zboží. Obchodní partneři jsou společnosti s ručením omezeným a 6 nejúspěšnějších získá týdenní pobyt u moře pro dvě osoby. Zahrnou si obchodní partneři hodnotu poukazu do svého příjmu a následně hodnotu poukazu zdaní jako nepeněžní příjem u zaměstnanců nebo si zaměstnanci tento příjem uvedou v daňovém přiznání sami nebo vyplývá nějaká povinnost k daním pořádající společnosti?

Prodej zboží za protislužbu a DPH

Firma dává youtuberovi svoje zboží bezúplatně. Youtuber o tomto zboží natočí video, kde firmu zmíní (firma profituje z reklamy ve videu a youtuber si zboží nechá). Jak by měla správně vypadat faktura s prodejem takového zboží youtuberovi, který si toto zboží nechá? Firma přemýšlí nad variantami: 1) zboží bude oceněno 0 Kč + 0 DPH, 2) zboží bude oceněno jako 1 Kč + DPH, 3) zboží bude oceněno na faktuře za obvyklou prodejní cenu, ale bude tam záporná slevová položka ve 100% výši včetně DPH, takže výsledek faktury bude jako u bodu 1) 0 Kč. 

Dárek zdarma a DPH

Firma v rámci podpory a motivaci zákazníka k nákupu dává k prodanému zboží dárek zdarma. Dárek, který je zdarma, je někdy zboží s nižší hodnotou, které se normálně prodává, nebo drobný reklamní předmět, kde je uveden název firmy. Jak správně  nastavit fakturační systém, aby nebyla doměřena daň - je třeba dárek prodávat jako položku za 1 Kč + DPH? Nebo toto může být i za 0 Kč?

Pronájem hrazený nepeněžně

Jsme plátci DPH, příspěvková organizace, pořádali jsme ples pro městskou část, s jednou firmou jsme uzavřeli smlouvu na pronájem reklamní plochy (v praxi to znamená, že na plesu visí cedule s jejich logem). Nicméně tato firma uhradila nájemné nepeněžně - mobilním telefonem v hodnotě pronájmu. Tento telefon nám ale nezůstal, byl vložen jako cena do tomboly. Ještě jsem se s tímto postupem nesetkala, předpokládám, že i tak je nutno odvést DPH, ale jak to celé zaúčtovat? Jsme příspěvková organizace zřízená (mj.) za účelem pořádání kulturních akcí, tyto výstupy jsou osvobozeny od DPH, doplňková činnost je pronájem, pronájmy reklamních ploch, běžně účtujeme vč. DPH 21 %.

Příjem z pronájmu prostoru na webovém portálu pro reklamu Google

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní několik webových portálů pro svojí vlastní činnost. Na těchto portálech poskytuje prostor pro reklamu společnosti Google, od které každý měsíc dostává „odměnu“ (za počet kliknutí). Jak správně řešit tuto problematiku z hlediska DPH? Podle mne je to služba poskytnutá osobě registrované v jiném členském státě EU (Irsko), tudíž vystavíme daňovou pohledávku s tím, že DPH bude přeneseno na odběratele, tj. Googlu do Irska. Je tento postup správný?