Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné

Osoba, která měla přiznaný invalidní důchod I. stupně, se stala rozhodnutím posudkového lékaře osobou zdravotně znevýhodněnou. Tedy již nepobírá žádný důchod, jen má zdravotní omezení při výkonu práce. Je osoba zdravotně znevýhodněná povinna odvádět minimální zdravotní pojištění, nebo pro ni platí stejný postup jako pro osobu se zdravotním postižením, která pobírá invalidní důchod? Pokud má povinnost odvádět minimální zdravotní pojištění, bude toto minimální pojištění odvádět dnem, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí o ukončení přiznání statusu invalidního důchodce?

Dohoda o provedení práce mezi manželi

Jsme manželé a oba jsme z důvodu zrušení pracovních pozic odešli do předčasného důchodu. Od r. 1992 jsem zároveň OSVČ podnikající v zemědělství. Může manželka u mě vykonávat práce na dohodu o provedení práce (do 10 000 Kč) a mohu ji zároveň uplatnit do daňového přiznání jako spolupracující osobu (do 50 %)? Na OSSZ, ZP a FÚ je jako spolupracující osoba přihlášená. Manželka má ještě příjem na DPP 3 000 Kč/měs. a u této firmy podepsané prohlášení. 

Jednatel firmy - důchodce - odvod zdravotního a sociálního pojištění

Firma má jediného jednatele, společníka a zaměstnance v jedné osobě. Jednatel si vyplácí mzdu jako zaměstnance vč. úhrad sociálního a zdravotního pojištění. Jeho firma se zabývá službami, které nelze vykonávat v zimních měsících. Z tohoto důvodu chce čerpat 3 měsíce neplacené volno. Předpokládám, že v těchto měsících nedojde k odvodu sociálního pojištění. Musí jako starobní důchodce odvádět za sebe a taky firma zdravotní pojištění? Pokud ano, v jaké výši?

Vdovecký důchod

Dědovi přišlo rozhodnutí z OSSZ, že bude pobírat vdovecký důchod - vyměření ve výši cca 6 000 Kč a dále v tomto rozhodnutí stojí, že je zasláno dále na Ministerstvo vnitra neb děda pobírá důchod od Ministerstva vnitra jako bývalý policajt - nyní už je přes 20 let v důchodu. Bude ještě částka určená MV nějak upravena? Je správě spočítán vdovecký důchod výši cca 6 000 Kč, pokud děda pobírá důchod od MV jako bývalý policajt cca 14 000 Kč a babička měla důchod cca 11 000 Kč? Neměl by děda pobírat vdovecký důchod přibližně 2 000 Kč? Případně opraví částku v rozhodnutí od OSSZ Ministerstvo vnitra? 

Zdanění přivýdělku pro tělesně postižené

Dcera je tělesně postižená a pobírá invalidní důchod 3. stupně. Začala dělat lapače snů, které dává na internet a občas se jí povede nějaký prodat, a tak říkala, že by to zkusila a začala je touto formou prodávat. Samozřejmě nejde o žádný velký výdělek - spíše velmi, velmi skromný přivýdělek, ale má pocit, že něco dělá. Poraďte mi prosím, jak to udělat, aby neměla žádné problémy s finančním úřadem. Samozřejmě, kdyby si udělala živnostenský list a musela platit sociální a zdravotní pojištění, tak tolik si za měsíc ani zdaleka nevydělá. Daně by určitě neplatila, protože zdaleka, ale opravdu zdaleka nedosáhne výdělku, aby přesáhla slevu na dani. 

OSVČ - zaměstnávání na DPP

OSVČ, neplátce DPH, chce zaměstnat na DPP důchodce. Uplatňuje výdaje procentem z příjmů (60 %). Bude moct i nadále, v případě, že bude zaměstnávat na DPP, uplatňovat výdaje procentem? Důchodce má podepsané prohlášení u jiného poplatníka. U OSVČ prohlášení o uplatňování slevy nepodepíše. Bude se mu tedy strhávat 15% srážková daň a OSVČ se bude muset zaregistrovat na FÚ ke srážkové dani? Odměna bude do 10 000 Kč, tudíž na OSSZ a zdravotní pojišťovnu nemá povinnost nic nahlásit? 

Odměna při odchodu do starobního důchodu

Jakou odměnu je možno dát zaměstnanci při odchodu do důchodu? Podléhá tato odměna sociálnímu a zdravotnímu pojištění?

Dohoda o provedení práce a zápočet doby na důchod

Pokud je zaměstnanec zaměstnán na dohodu o provedení práce, v současné době pobírá méně než 10 000 Kč čili není důchodově pojištěn. Jak je to však se zápočtem roků k důchodu? Počítá se tato doba? Jak se to event. dozví na důchodovém úřadě, když ELDP se v těchto případech nevystavuje? 

Odměna při odchodu do částečného invalidního důchodu

Jsme příspěvková organizace - základní škola. Náleží pracovnici, která ukončí pracovní poměr ze zdravotních důvodů a je jí přiznán částečný invalidní důchod, odměna při odchodu jak ze mzdových prostředků, tak z FKSP? V době ukončení pracovního poměru jí byl invalidní důchod I. stupně již přiznán. 

Důchod z USA

Můj klient je český daňový rezident a přijimá z USA důchod, který dle dohody o zamezení dvojího zdanění může být zdaněn i v ČR. Může být takový důchod být snížen v ČR o částku 396 000 Kč (pro rok 2017) - nezdanitelné části důchodu?