Důchod (262)

Hornický důchod

Horník narozený 16. 10. 1956 odpracoval před rokem 1993 více než 10 let v hlubinných uranových dolech se stálým pracovištěm pod zemí. Splňuje všechny podmínky, aby mohl mít důchodový věk 55 let. Může se vzdát sníženého důchodového věku 55 let a požadovat důchodový věk standardní 16. 4. 2020? Tento zdánlivě nelogický krok je motivován snahou získat větší prostor pro doplacení dobrovolného důchodového pojištění, které se po vzniku nároku na důchod již započítat nedá.

OSVČ - starobní důchodce

Podnikatel - OSVČ fyzická osoba bez zaměstnanců, odchází do starobního důchodu. Pokud by se rozhodl pokračovat ve starobním důchodu v podnikatelské činnosti, platí pro něho placení záloh pro sociální a zdravotní pojištění, když bude osobou, za kterou pojistné platí stát? 

Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu

Zaměstnavatel má zaměstnance - ZTP 2. stupně, který pobírá invalidní důchod. Za tohoto zaměstnance si uplatňuje slevu na dani. Nyní zaměstnanec přechází do starobního důchodu, nebude tedy již pobírat invalidní důchod, nicméně jeho ZTP stále přetrvává. 1) Bude si moci zaměstnavatel stále uplatňovat za tohoto zaměstnance slevu na dani, nebo tato možnost bude ukončena datem přechodu do starobního důchodu? 2) Zaměstnanec ve mzdě uplatňoval po dobu pobírání invalidního důchodu slevu z titulu invalidity. Bude mít na tuto slevu nárok i po přechodu do starobního důchodu?

Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění

Bude se hodnotit jako náhradní doba důchodového pojištění doba studia nultého ročníku vysoké školy v letech 1978/1979? 

Zdanění důchodu

Poplatník pobírá v Česku starobní důchod a v Rakousku vdovský důchod. Pohlíží se na oba důchody z hlediska daně z příjmu stejně, to znamená pokud součet obou důchodů za daný rok překročí limit (36násobek minimální mzdy), tak se nadlimitní částka dodaní? Na jaký řádek v daňovém přiznání by potom tato částka měla vstoupit?

Starobní důchod

Společník své malé firmy s. r. o. je v této formě zaměstnaný, veden jako hlavní pracovní poměr. Dle své informativního listu je celkový počet evidových let je 22 roků x dnů. Zaměstnanec je daňový rezident a ročník 1962. V roce 2020 si kvůli epidemii koronaviru snížil hrubou mzdu na 5 000 Kč. Takže odvody na OSSZ jsou minimální. Při takové měsíční hrubé mzdě 5 000 bude mít nárok na starobní důchod i když minimální. A kolik let ještě bude muset pracovat, aby se mu vyplácel starobní důchod v ČR? 

RRSP penze z Kanady

Klientka, česká daňová rezidentka, pobírá výplaty z RRSP Registered Retirement Savings Plan z Kanady. Jsou tyto výplaty zdanitelné v ČR? Mají se vykazovat v ostatních příjmech a případně vyjmout ze zdanění čí započíst? (Již bylo zdaněno v Kanadě).

Paušální daň - invalidní důchodce

Je možné, aby využil paušální daň OSVČ, který je invalidní důchodce 1. stupně, s přepokládaným ročním příjmem 900 000 Kč za rok 2021? Do 11/2020 byl zaměstnaný na částečný uvazek. Od roku 2021 by byl OSVČ na vedlejší činnost (z titulu invalidního důchodu). Je možné kombinovat tuto variantu s ohledem na pobíraný invalidní důchod? V případě, že by invalidní důchod byl dočasný je možné, aby sociálka mohla OSVČ vzít důchod pouze z důvodu, že by měl vysoké příjmy?

Příspěvek na penzijní připojištění při odchodu do starobního důchodu

Zaměstnanec odchází 16. 11. 2020 do starobního důchodu. Může mu zaměstnavatel (s. r. o.) poukázat příspěvek ve výši 50 000 Kč, nebo jej musí krátit? Všechny zákonné podmínky jsou naplněny. 

Odměna při přiznání starobního důchodu

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Odměna z FKSP se přiznává a vyplácí při přiznání starobního důchodu. (Ne při odchodu do starobního důchodu). Ale odměna od organizace ze mzdových prostředků se vyplácí až při ukončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu. Můžeme si toto upravit vnitřním předpisem, že zaměstnanci bude vyplacena odměna ze mzdových prostředků organizace také při přiznání starobního důchodu, i když nedojde k ukončení pracovního poměru?