Vzdělání (159)

Kvalifikační dohoda

Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.

Uznatelnost nákladů na výuku českého jazyka

Tuzemská akciová společnost zabývající se softwarovými službami, zaměstnává jak české občany, tak i cizince. Zaměstnance vysílá na jazykové kurzy a také na i kurz českého jazyka. Lze výuku češtiny uplatnit jako daňový výdaj?

Povinné školení řidičů

Zaměstnanci - řidiči nákladních vozidel, slovenského občanství, který nemá český řidičský průkaz -, končila platnost profesního průkazu řidiče. Dle slovenských předpisů absolvoval na Slovensku povinné školení, které si sám objednal a uhradil, aby mu byl vystaven průkaz řidiče na 5 let. Vše po dohodě se zaměstnavatelem. Jaké daňové dopady budou pro firmu a pro zaměstnance po proplacení tohoto školení a kolkové známky za průkaz zaměstnavatelem zaměstnanci?

Posouzení zařazení činnosti z hlediska DPH

Podnikatel, fyzická osoba, podnikající v oblasti výchovy a vzdělání (výuka cizích jazyků, živnostenské oprávnění 855: Ostatní vzdělávání). V případě překročení limitu 1 mil. a vzniku povinnosti plátce DPH lze toto plnění posuzovat podle § 57 zákona o DPH?

Opravný daňový doklad u nově vzniklého plátce DPH

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, si v lednu objednal dvě školení od plátce DPH. Zaplatil fakturu. V únoru se stal dobrovolným plátcem DPH a zároveň v březnu zrušil jedno z objednaných školení, na které následně obdržel opravný daňový doklad. Má nyní povinnost uvést DPH z opravného daňového dokladu v daňovém přiznání, když si z původního daňového dokladu DPH nenárokoval (nemohl, neboť nebyl plátce)? 

Řidičské oprávnění pro zaměstnance

Je daňově uznatelným výdajem pro s. r. o. zaplacení autoškoly pro studenta, který u s. r. o. pracuje na dohodu o provedení práce? A jak by to bylo v případě studenta a jeho mzdy - musel by tento nepeněžní příjem danit? 

Vzdělávání manažera

Firma poskytující IT služby bude hradit svému manažerovi vzdělání MBA z 50 % dle vzájemné dohody (50 % si uhradí sám). Je toto vzdělání daňově uznatelné na straně zaměstnavatele a zároveň osvobozené ze mzdy na straně zaměstnance? 

Odborný rozvoj zaměstnance

Pokud zaplatíme zaměstnanci školné za studium pro firmu, je to připočitatelná položka ke mzdě zaměstnance a daňový náklad firmy? Jedná se o krátkodobý kurz v oboru aromaterapie. Firma se specializuje na výrobu parfémových kompozic. 

DPH u přípravného kurzu na certifikát FCE

Firma - plátce DPH - vyučuje angličtinu. Faktury vystavuje buď občanům, nebo firmám, jejichž zaměstnance vyučuje. Kromě běžných lekcí připravuje některé klienty i na certifikát FCE. Podléhají kurzy na certifikát FCE osvobození bez nároku na odpočet? Pokud ano, za jakých podmínek. A v případě, že ano, jsou tyto kurzy osvobozené bez ohledu na to, zda se fakturuje přímo občanům, nebo zda se fakturuje firmám?

Školní vzdělávací program - učebnice cizích jazyků

Může škola mít několik variant výuky cizího jazyka v ŠVP pro stejný obor a zaměření ve stejného ročníku vzdělávání přizpůsobený variantám učebnic, podle kterých jednotliví jazykáři učí? Naši jazykáři se totiž nedokážou dohodnout na jediné vhodné učebnici, a proto každý chce učit podle té své a tomu chce přizpůsobit ŠVP.