Příjmy z prodeje (166)

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Prodej automobilu

OSVČ, plátce DPH, si pořídila v roce 2012 automobil a uplatnila DPH na vstup. V roce 2018 ho prodala a odvedla DPH na výstupu. Bude prodej automobilu podléhat dani z příjmů, a případně v kterém paragrafu, jestliže po celou dobu uplatňuje výdaje procentem z příjmů a pro daň z příjmů vlastně nemá žádný majetek? 

Prodej nemovité věci vyřazené z obchodního majetku

Pokud fyzická osoba, OSVČ, vyřadí nemovité věci z obchodního majetku a prodá je do 5 let od jejich vyřazení, musí provést jejich zdanění v § 10 ZDP. Příjmy z prodeje nemovitých věcí budou probíhat postupně ve splátkách. Jakým způsobem se bude vykazovat zdaňování příjmů v přiznání, když postupně několik let budou plynout příjmy ve splátkách? Pro doplnění - u jedné nemovité věci, která byla dříve zařazena v obchodním majetku, nebylo zahájeno odpisování a druhá nemovitá věc byla odepsána jen částečně.

Osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky

Fyzická osoba prodává bytovou jednotku, kterou nabyla koupí. V této bytové jednotce neměla nikdy bydliště. Doba mezi nabytím a prodejem je kratší než 5 let. Prostředky získané prodejem jednotky použije na výstavbu a vybavení rodinného domu. Tento rodinný dům bude spoluvlastnit se svým partnerem a bude jej používat ke svému trvalému bydlení. Vztahuje se na příjem z prodeje bytové jednotky za těchto okolností osvobození od daně z příjmů?

Příjmy z prodeje kovošrotu - SVJ

SVJ odvezlo do kovošrotu železo z opravy domu, za které na účet obdrželo finanční částku. Kdo bude tu to částku zdaňovat - spoluvlastníci nebo SVJ? 

Český občan podniká v USA

Český občan podniká v USA (přechodně zde žije i se svojí rodinou), podává daňová přiznání v USA, v ČR vlastní nemovitou věc, kde bydlí při pobytu v ČR. Rozhodl se ji prodat a pořídit novou, příjem z prodeje musí zdanit v ČR, jelikož nesplňuje podmínky pro osvobození. Jak v daňovém přiznání zohlednit příjem z podnikání USA, kde platí federální daň?

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Prodej majetku pronajímaného v § 9

Nepodnikatel, příjmy pouze z pronájmu movitých a nemovitých věcí v § 9 ZDP, plátce DPH. V roce 2015 jako soukromá osoba koupil traktor s DPH, po měsíci se traktor začal pronajímat s DPH firmě, odvádí se DPH, uplatnil si DPH z nákupu traktoru se začátkem pronájmu, traktor je odepisován po dobu 5 let. Nyní k 30. 11. 2018 bude pronájem ukončen, protože chce traktor prodat. Musí prodat traktor s DPH a odvést, protože ho používal pro ekonomickou činnost, nebo je to považováno za soukromý majetek a může prodat bez DPH a příjem se zdaňuje v § 10 nebo v § 9 ZDP? Pokud by traktor neprodal (např. nenašel by kupce), musí se i tak odvést DPH a z jaké částky (např. ze zůstatkové ceny)? Pokud ano, k jakému datu se odvede DPH? 

Prodej nemovité věci - nepodnikatel/neplátce DPH

Nepodnikatel/neplátce DPH, pořídil pozemek, na kterém vystavěl z části svépomocí a z části pomocí dodavatelů nemovitou věc, která měla sloužit k jeho trvalému bydlení. Jeho životní situace se však změnila a on tuto novou nemovitou věc bude prodávat (stavba trvala zhruba 2 roky). Jaké to pro něj znamená za povinnosti? Předpokládám, že když nevlastnil nemovitou věc více než 5 let, tak bude danit příjem podle § 10 - ostatní příjmy dle zákona o daních z příjmů a proti příjmům bude moci uplatnit veškeré náklady spojené s pořízením této nemovité věci. Bude moci uplatnit i náklady na hypotéku (úroky), které se týkaly pořízení této nemovité věci, a to i za roky zpětně (ne jen za ten poslední), pokud je za předchozí roky nikde jinde nenárokoval? Bude muset při prodeji odvádět také DPH, když není dodržen 5letý limit? Může proti odvodu DPH uplatnit naopak DPH z faktur za nákupy materiálu a stavební práce? Nebo proto, že není plátce DPH a nejedná se o jeho ekonomickou činnost, se ho DPH vůbec netýká?

Prodej nemovitých věcí: stanovení základu daně v § 10 zákona o daních z příjmů

Jsem fyzická osoba, která má příjmy pouze z nájmu vlastních nemovitostí v § 9 zákona o daních z příjmů. Chci prodat nemovitou věc, kterou jsem odpisoval a odpisy jsem uplatňoval ve svých výdajích. Jaké výdaje mohu při prodeji nemovité věci uplatnit, abych správně stanovil základ daně?