Příjmy z prodeje (171)

Příspěvková organizace

Horolezecký klub kupuje boty na lezení, karabiny, sedáky, lana atd. pro potřeby dětí, které chodí lézt na horolezeckou stěnu, tyto nákupy jdou na účet 501. Na třech fakturách z loňského roku jsou taktéž podobné nákupy, ale obratem jsou prodány středisku volného času. Jak zaúčtovat tyto nákupy a prodeje, jako zboží? Bude to tedy spadat do vedlejší činnosti spolku nebo jak správně zaúčtovat? Jiný rok takovéto prodeje nebyly, příjmy jsou jen z permanentek na horolezeckou stěnu. 

Prodej vozidla a daň z příjmů

Společnost s r. o. podepsala kupní smlouvu na prodej vozidla dne 30. 12. 2019, s tím, že kupní cenu ji uhradí kupující ve splátkách. K předání vozidla došlo dne 30. 12. 2019. Zápis do registrace vozidel proběhl až 4. 1. 2020. Ke kterému datu bude s. r. o. účtovat prodej vozidla do výnosů?

Prodej stroje na zmrzlinu

Fyzická osoba vedla daňovou evidenci, ukončila podnikání dne 30. 9. 2019 v cukrárně. Může v lednu 2020 prodat odepsaný stroj na zmrzlinu, který stál 233 000 Kč, aniž by platila z příjmu za stroj daň?

Zaúčtování vydané faktury se zahraniční daní

Česká s. r. o. prodává zboží v Německu, sklad zboží je v Německu. Také je v Německu registrovaná k DPH. Jak se zaúčtuje vydaná faktura na prodej zboží v Německu, která obsahuje německou DPH? Na jaké účty se zaúčtují tržby, kam se zaúčtuje odvedená německá DPH? Firma je v ČR neplátce DPH. 

Prodej darovaného pozemku

Musí se platit daň z příjmu, když manžel dostane od své maminky na základě darovací smlouvy pozemek, který následně bude prodávat? Maminka vlastní pozemek více než 5 let. Manžel ho chce nabídnout k prodeji bezprostředně po darování čili ho bude vlastnit třeba tak rok či dva před prodejem. 

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Prodej nemovité věci vyřazené z obchodního majetku

Pokud fyzická osoba, OSVČ, vyřadí nemovité věci z obchodního majetku a prodá je do 5 let od jejich vyřazení, musí provést jejich zdanění v § 10 ZDP. Příjmy z prodeje nemovitých věcí budou probíhat postupně ve splátkách. Jakým způsobem se bude vykazovat zdaňování příjmů v přiznání, když postupně několik let budou plynout příjmy ve splátkách? Pro doplnění - u jedné nemovité věci, která byla dříve zařazena v obchodním majetku, nebylo zahájeno odpisování a druhá nemovitá věc byla odepsána jen částečně.

Prodej automobilu

OSVČ, plátce DPH, si pořídila v roce 2012 automobil a uplatnila DPH na vstup. V roce 2018 ho prodala a odvedla DPH na výstupu. Bude prodej automobilu podléhat dani z příjmů, a případně v kterém paragrafu, jestliže po celou dobu uplatňuje výdaje procentem z příjmů a pro daň z příjmů vlastně nemá žádný majetek? 

Osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky

Fyzická osoba prodává bytovou jednotku, kterou nabyla koupí. V této bytové jednotce neměla nikdy bydliště. Doba mezi nabytím a prodejem je kratší než 5 let. Prostředky získané prodejem jednotky použije na výstavbu a vybavení rodinného domu. Tento rodinný dům bude spoluvlastnit se svým partnerem a bude jej používat ke svému trvalému bydlení. Vztahuje se na příjem z prodeje bytové jednotky za těchto okolností osvobození od daně z příjmů?

Příjmy z prodeje kovošrotu - SVJ

SVJ odvezlo do kovošrotu železo z opravy domu, za které na účet obdrželo finanční částku. Kdo bude tu to částku zdaňovat - spoluvlastníci nebo SVJ?