Pohonné hmoty (244)

Kniha jízd - krácení DPH soukromé kilometry

Společnost, plátce DPH, má pronajaté automobily. Uživatelé je používají k soukromým účelům a dodaňují 1% pořizovací ceny. Dále řidiči automobilů mají povinnost vždy na konci měsíce vypracovat knihu jízd a peníze za projeté soukromé km zaplatit zpět do firmy. Účetní společnost pro daný měsíc krátí fakturu za pronájem aut, za pohonné hmoty, myčku, chemikálie (voda do ostřikovačů); vždy daným procentem za daný měsíc podle projetých soukromých km daného řidiče. Neuplatňuje DPH a současně ho ani neodvádí z přijatých peněz za benzin/naftu.

a) Je neuplatněné DPH a k tomu i část neuplatněného nákladu za pronájem, myčku a ostřikovače nedaňovým nákladem (tj. ta část, která se vztahuje k soukromým kilometrům)?

b) Je správné krácení u myčky, chemikálií a pronájmu aut dle procenta pro daný měsíc?

c) Účetní společnost nepoužívá odhad a nevyúčtovává (nezkoumá soukromé km x služební km) na konci roku. Je toto správné? Přijde nám, že se ochuzujeme o možnost vychýlení o 10 %. Procenta soukromých km se mění mezi měsíci. Pokud řidiči jedou na dovolenou, procento je vyšší.

d) Je správné, že se z přijatých peněz za pohonné hmoty neodvádí DPH?

Krácení DPH u operativního leasingu

Náš zaměstnanec používá služební vůz z 90% pro soukromé účely. DPH na vstupu např. z operativního leasingu ponižuji o 90 % a převádím do nákladů. Mám informaci od daňového poradce, bohužel již z roku 2009, že je celý základ daně (100 %) daňový náklad a krácená daň je poté také daňovým nákladem. Ve vašem časopise Otázky & odpovědi z praxe 03/2019 str. 20 jsem se dočetla, že se má určitá část vylučovat z daňových do nedaňových nákladů. Prosím o radu, jak účtovat operativní leasing, popř. náklady na PHM. Bude nějaká část nedaňový náklad?

OSVČ a osobní automobil úvěrové společnosti

OSVČ, fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, zakoupila osobní automobil. OSVČ má dva bankovní účty. Účet A používá pro podnikání, účet B výhradně pro soukromé účely. Financování vozu proběhlo tímto způsobem: úvěrová společnost poskytla na 2/3 ceny úvěr se zajištěním převodu vlastnického práva se smlouvou o výpůjčce. Peníze z úvěru byly OSVČ převedeny na účet B - soukromé účely). Z tohoto účtu pak byla uhrazena celá kupní cena vozidla. Úvěr je ovšem splácen z účtu A - pro podnikání. Jako vlastník je v technickém průkazu zapsána úvěrová společnost, jako provozovatel OSVČ. Jak bude v tomto případě OSVČ uplatňovat daňové výdaje? Jedná se o daň z příjmů, OSVČ není plátcem DPH. Může uplatnit daňové odpisy, opravy, pojištění – pokud ano, v jaké výši? Uplatní náhradu za spotřebované pohonné hmoty dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP nebo lze auto považovat za obchodní majetek a pohonné hmoty uplatní ve skutečné výši dle dokladů? Musí v tomto případě vést knihu jízd? Silniční daň uplatní v plné výši, neboť je v technickém průkazu zapsán jako provozovatel? Paušální výdaj na dopravu neuplatní, neboť se jedná o výpůjčku?

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

CCS poplatek za EKO program

Používáme CCS karty na nákup pohonných hmot do služebních vozidel. V loňském roce nám společnost CCS začala účtovat podle množství natankovaných litrů PHM poplatek za "EKO program" s tím, že všichni klienti byli automaticky zařazeni do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage. Podle informací na jejich stránkách má každá zapojená firma obdržet certifikát s vyčíslením roční redukce CO2, samolepku na auto a EKO logo na web (zatím jsme nic takového nedostali). Účast v programu je prý dobrovolná a lze ji kdykoliv zrušit. Je možné tento poplatek účtovat jako daňově uznatelný (z hlediska DPH i daně z příjmů)?

Paušál na pohonné hmoty a kniha jízd

Jsem externí účetní a moji zákazníci (FO) často využívají paušál na pohonné hmoty. Pokud jsem neodečítala DPH z pohonných hmot, měla jsem za to, že není třeba vést knihu jízd. Nyní jsem se na školení dozvěděla, že pokud si odečtu DPH při koupi auta a uplatňuji DPH z oprav či ostatních nákladů na auto, nebo pokud mám jako FO zaměstnance, musím vést knihu jízd, aby bylo prokázáno, že mám nárok na plný odpočet DPH z výše uvedených nákladů a že nemám povinnost dodaňovat zaměstnancům 1 % z pořizovací ceny auta. Je to opravdu tak?

Náhrada za používání služebního vozidla pro soukromé účely při kombinované spotřebě PHM

Společnost s r. o. poskytla zaměstnanci i k soukromému použití služební vozidlo. Vozidlo má v technickém průkazu zapsáno, že je na benzin a LPG. Dále je ve velkém technickém průkazu zapsána u spotřeby paliva na ř. 25 metodika EU 1999/100 a na ř. 27 spotřeba na 100 km 12,5/ 7.0/9.0. Ve smlouvě má zaměstnavatel se zaměstnancem sjednáno toto: "Veškeré tankování v ČR bude na účet zaměstnavatele a zaměstnanec bude hradit firmě náklady při soukromých cestách paušální sazbou 1,50/km. Zaměstnanec může vozidlo využít i k soukromým cestám mimo ČR. V takovém případě bude tankovat PHM na svoje náklady a tyto cesty budou vyňaty ze součtu soukromých kilometrů k refundaci firmě."

Společnost s r. o. po celý rok neuplatňuje z nakoupených pohonných hmot DPH na vstupu a na konci roku uplatní na vstupu pouze procento, které získá z knihy jízd poměřením soukromých a firemních kilometrů. Z částky, kterou zaměstnanec za soukromé kilometry firmě uhradí, již žádné DPH státu neodvádí.

1) Je postup firmy v souvislosti s DPH správný?

2) Je třeba v knize jízd vést odděleně kilometry projeté soukromě/firemně na LPG a km projeté soukromě/firemně na benzin?

3) Jakým způsobem by se měla vypočítat částka za pohonné hmoty na 1 km jízdy pro vrácení firmě v případě, že auto jezdí na benzin i LPG? Doklady na LPG i benzin, které souvisejí s cestami po ČR, jsou v účetnictví.

4) Je možno stanovit paušální částku za za pohonné hmoty tak, jak mají strany sjednáno? Nepřináší tento způsob nějaký daňový problém vzhledem k dani z příjmu?

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku

Manželé (SJM) vlastní osobní automobil. Manžel OSVČ, zapsaný v technickém průkazu vozidla, uplatňuje na automobil výdajový paušál 5 000 Kč a platí silniční daň. Nyní by automobil využívala se svém s. r. o. manželka - v zaměstnaneckém poměru. Mohl by si tedy uplatňovat manžel výdajový paušál 4 000 Kč ve svém podnikání a manželka v zaměstnání cestovní náhrady dle ujetých kilometrů? Jiná možnost není?

Silniční daň

Akciová společnost zakoupila osobní automobil Hyndai (pouze pro ekonomickou činnost), zdvihový objem 1591 cm3. V technickém průkazu uvedeno BA 95 B + LPG. Automobil jezdí jak na benzin natural 95, tak i na LPG. Jak se bude počítat silniční daň za rok 2018? Osvobození se vztahuje na vozidla používající jako palivo pouze LPG a spalovací automobilový benzín. Platí toto osvobození i pro bezolovnatý natural BA 95 B? V zákoně o dani silniční jsem toto označení nenašla. 

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?