Pohonné hmoty (241)

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

CCS poplatek za EKO program

Používáme CCS karty na nákup pohonných hmot do služebních vozidel. V loňském roce nám společnost CCS začala účtovat podle množství natankovaných litrů PHM poplatek za "EKO program" s tím, že všichni klienti byli automaticky zařazeni do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage. Podle informací na jejich stránkách má každá zapojená firma obdržet certifikát s vyčíslením roční redukce CO2, samolepku na auto a EKO logo na web (zatím jsme nic takového nedostali). Účast v programu je prý dobrovolná a lze ji kdykoliv zrušit. Je možné tento poplatek účtovat jako daňově uznatelný (z hlediska DPH i daně z příjmů)?

Paušál na pohonné hmoty a kniha jízd

Jsem externí účetní a moji zákazníci (FO) často využívají paušál na pohonné hmoty. Pokud jsem neodečítala DPH z pohonných hmot, měla jsem za to, že není třeba vést knihu jízd. Nyní jsem se na školení dozvěděla, že pokud si odečtu DPH při koupi auta a uplatňuji DPH z oprav či ostatních nákladů na auto, nebo pokud mám jako FO zaměstnance, musím vést knihu jízd, aby bylo prokázáno, že mám nárok na plný odpočet DPH z výše uvedených nákladů a že nemám povinnost dodaňovat zaměstnancům 1 % z pořizovací ceny auta. Je to opravdu tak?

Náhrada za používání služebního vozidla pro soukromé účely při kombinované spotřebě PHM

Společnost s r. o. poskytla zaměstnanci i k soukromému použití služební vozidlo. Vozidlo má v technickém průkazu zapsáno, že je na benzin a LPG. Dále je ve velkém technickém průkazu zapsána u spotřeby paliva na ř. 25 metodika EU 1999/100 a na ř. 27 spotřeba na 100 km 12,5/ 7.0/9.0. Ve smlouvě má zaměstnavatel se zaměstnancem sjednáno toto: "Veškeré tankování v ČR bude na účet zaměstnavatele a zaměstnanec bude hradit firmě náklady při soukromých cestách paušální sazbou 1,50/km. Zaměstnanec může vozidlo využít i k soukromým cestám mimo ČR. V takovém případě bude tankovat PHM na svoje náklady a tyto cesty budou vyňaty ze součtu soukromých kilometrů k refundaci firmě."

Společnost s r. o. po celý rok neuplatňuje z nakoupených pohonných hmot DPH na vstupu a na konci roku uplatní na vstupu pouze procento, které získá z knihy jízd poměřením soukromých a firemních kilometrů. Z částky, kterou zaměstnanec za soukromé kilometry firmě uhradí, již žádné DPH státu neodvádí.

1) Je postup firmy v souvislosti s DPH správný?

2) Je třeba v knize jízd vést odděleně kilometry projeté soukromě/firemně na LPG a km projeté soukromě/firemně na benzin?

3) Jakým způsobem by se měla vypočítat částka za pohonné hmoty na 1 km jízdy pro vrácení firmě v případě, že auto jezdí na benzin i LPG? Doklady na LPG i benzin, které souvisejí s cestami po ČR, jsou v účetnictví.

4) Je možno stanovit paušální částku za za pohonné hmoty tak, jak mají strany sjednáno? Nepřináší tento způsob nějaký daňový problém vzhledem k dani z příjmu?

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku

Manželé (SJM) vlastní osobní automobil. Manžel OSVČ, zapsaný v technickém průkazu vozidla, uplatňuje na automobil výdajový paušál 5 000 Kč a platí silniční daň. Nyní by automobil využívala se svém s. r. o. manželka - v zaměstnaneckém poměru. Mohl by si tedy uplatňovat manžel výdajový paušál 4 000 Kč ve svém podnikání a manželka v zaměstnání cestovní náhrady dle ujetých kilometrů? Jiná možnost není?

Silniční daň

Akciová společnost zakoupila osobní automobil Hyndai (pouze pro ekonomickou činnost), zdvihový objem 1591 cm3. V technickém průkazu uvedeno BA 95 B + LPG. Automobil jezdí jak na benzin natural 95, tak i na LPG. Jak se bude počítat silniční daň za rok 2018? Osvobození se vztahuje na vozidla používající jako palivo pouze LPG a spalovací automobilový benzín. Platí toto osvobození i pro bezolovnatý natural BA 95 B? V zákoně o dani silniční jsem toto označení nenašla. 

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?

Registrace k silniční dani zpětně

Firma s. r. o., plátce DPH, koupila auto 26. 9. 2018, zaplatila pojištění vozidla 1. 10. 2018, další náklady k autu - evidenční kontrola, oprava koženého interiéru a pneumatiky spadají do 9. a 10. měsíce s daty vystavení. Poslali jsme registrační formulář k silniční dani 29. 10. 2018 datovou schránkou a datum registrace jsme vyplnili od 1. 9. 2018. Z finančního úřadu přišla registrace ke dni 30. 10. 2018. Na dotaz, proč není od 1. 9. 2018, bylo odpovězeno, že je to jen orientační. Není možné se přihlásit zpětně? Musíme se řídit tedy datem 30. 10. 2018, takže nelze dát do nákladů účtenky od PHM do tohoto data? Ostatní náklady psané na začátku ano? Nebo se všechny náklady související s autem a uplatnění DPH posune až po datu registrace k silniční dani?

Kniha jízd

Společnost s r. o., má 3 vozy. Nákup PHM je veden na nedaňovém účtu, DPH z nákupu PHM se neuplatňuje. V daňovém přiznání z příjmu PO je uplatněn na každé vozidlo paušál 5 000 Kč/měsíčně, za rok 60 000 Kč na jeden vůz. Je potřeba v daném případě vést knihu jízd?

Nákladní automobil zaměstnance k pracovní cestě

Zaměstnanec používá ke služebním cestám za účelem různých jednání s obchodními partnery automobil zapsaný v technickém průkazu jako "nákladní automobil skříňový". Hmotnost vozidla je 2520 kg a má dvě nápravy. Je možné na nákladní vozidlo zaměstnance uplatnit cestovní náhrady? Dle zákona o silniční dani je poplatníkem zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla, ale jak je to s nákladním automobilem?