Pohonné hmoty (273)

Náhrada za pohonné hmoty při služební cestě

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu a na cestovním příkazu vyúčtoval náhradu za pohonné hmoty dle spotřeby v technickém průkazu a základní náhradu za vozidlo (amortizaci vozu). V technickém průkazu je zapsaná jiná firma nebo OSVČ. Je správné, že zaměstnanci je vyplacena jak náhrada za pohonné hmoty, tak i základní náhrada?

Vypůjčený automobil použitý pro služební účely

Začínající společnost (s. r. o.) si půjčila od dcery jednatele soukromý automobil. Tento využívá na pracovní cesty jednatel společnosti. Při vyúčtování pracovní cesty(stravné nárok je ve smlouvě o výkonu funkce) vyúčtovává rovněž dle počtu ujetých kilometrů základní náhradu za použití automobilu a náhradu za spotřebované PHM. Je tento postup správný, může si společnost uplatnit do nákladů plně vyúčtování, nebo jen stravné a náhradu za spotřebované PHM dle počtu ujetých km? 

Pohonné hmoty pro soukromé účely u firemního vozidla

Firma vlastní vozidlo, plátce DPH, český subjekt. Firma poskytla automobil zaměstnaci pro soukromé účely, kdy 1% z ceny vozu včetně DPH má zaměstnanec srženo ve mzdě. Dále má zaměstnanec přidělenou firemní kartu, z které v plné výši hradí PHM, jak pro soukromé účely, tak pro firemní účely. Jednou měsíčně na základě knihy jízd víme počet ujetých km pro firemní účely a také počet km pro soukromé účely. V tomto případě postupujeme tak, že soukromé km dle výpočtu spotřeby zaměstnanec uhradí zpět firmě včetně DPH. Je tento postup správný? Jak by se muselo postupovat v případě, že by ujeté soukromé kilometry byly významně vyšší? 

Prodej pohonných hmot

Česká společnost chce nakupovat a následně prodávat PHM, obojí mimo území ČR (nákup mimo státy EU, prodej v EU). Jakou by si měla vyřídit přesně živnost? Bude se tato společnost řídit zákonem o pohonných hmotách, případně jakým dalším zákonem? A pokud ano, stane se „distributorem“ pohonných hmot? V tomto zákoně je distributor ten, kdo má právo prodávat pohonné hmoty v Česku, ale tato společnost by prodávala v jiných státech Evropské unie.

Pohonné hmoty a výdaje paušálem

Fyzická osoba vede daňovou evidenci. Má vozidlo a chce uplatňovat výdaje na pohonné hmoty paušálem - 4 000 Kč měsíčně (auto má i pro osobní potřebu). V průběhu roku doklady za pohonné hmoty účtujeme do výdajů a vyjmeme v daňovém přiznání? Ostatní výdaje na opravy, parkovné, odpisy krátíme na 80 % v průběhu roku nebo taky vyjmeme v daňovém přiznání?

Eletromobily a plug-in hybridní vozidla - spotřeba

Naše společnost pořídila elektromobily - které jsou určeny pouze pro služební účely a mají v technickém průkazu uvedenou spotřebu 129 Wh/km. Dále pořídila také plug-in hybridní vozidla pro služební i soukromé účely, u těchto vozidel je v technickém průkazu uvedena spotřeba 1,6 litrů /km a v dalších údajích je uvedena také spotřeba 194 Wh/km. Dobíjení obou druhů vozidel je pro zaměstnance možné prostřednictvím wallboxu, které jsou ve vlastnictví naší společnosti. Wallboxy neumí dát informaci, o skutečném objemu elektřiny, kterým se dobije vozidlo. Cena elektrické energie se dá zjistit z nákladů společnosti. Dobíjení doma není u služebně-soukromých vozidel povoleno. Dobíjení z veřejně dostupných dobíjecích stanic je povoleno. Jak v uvedených případech postupovat při evidenci dobití a pak hlavně spotřeby těchto vozidel? Jak vypočítat částku, kterou má uhradit zaměstnanec za soukromé jízdy u plug-in hybridů? Jak evidovat knihu jízd? Musí v ní být evidence přesného dobíjení vozidla? Pokud ano, je to administrativně hodně náročné, protože zaměstnanci dobíjí vozidla i 3 x za den a stejně bychom neměli evidenci, jak se vozidlo dobilo. Elektrickou energii máme účtovanou na účtu spotřeby za celou budovu, bude nutné po výpočtu spotřeby u daných vozidel evidenčně tuto energii účtovat samostatně na jiném účtu hlavní knihy - podobně jak spotřebu PHM?

OSVČ a paušál na automobil

Živnostník (neplátce DPH) ke svému podnikání využívá soukromé (vlastní) vozidlo, které je vedeno v technickém průkazu a tím i v pojistkách na rodné číslo. Zvažuje tyto dvě varianty:

1) Může si na toto vozidlo uplatnit ve svém účetnictví měsíční paušál 4 000 Kč (využívá i pro soukromé účely), nebo je třeba jej "vložit" do podnikání a technický průkaz a pojistku přepsat na IČ a musí se zaplatit silniční daň?

2) Případně vypočítat, kolik ujel km pro podnikatelské účely (musí k tomu být „cesťák“?) a k tomu vypočítat náhradu za spotřebované pohonné hmoty + musí se zaplatit silniční daň?

Můžete prosím porovnat tyto dvě varianty a doporučit tu výhodnější?

Elektromobil používaný zaměstnancem

Jak to bude při stanovení příjmu zaměstnance v případě použití služebního elektromobilu v situaci, kdy vozidlo je nabíjeno i doma na náklady zaměstnance a je využíváno jak pro služební, tak soukromé účely? Po přečtení obou KOOV mi pořád není jasné praktické provedení. Není mi jasné, jaké výdaje si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelné v případě spotřeby elektřiny, když zaměstnanec nabíjí "z domova". GFŘ v KOOV 561/29.01.20 připustilo referenční cenu dle vyhlášky č. 358/2019. Avšak pokud se bude jednat o vozidlo, kde máme např. smlouvu o výpůjčce z důvodu úvěru, tak podle §24/2/k lze uplatnit pouze výdaje v prokázané výši. A to bude při nabíjení z domova asi problém. Dále mi není jasný praktický postup dle projednaného KOOV č. 561 - jak stanovím výši nepeněžního příjmu zaměstnanci, pokud bude nabíjet na vlastní náklady? Bude muset zaměstnanec tedy doložit cenu, za kterou energii pořídil, zaměstnavatel mu ji na základě např. dokladu o použití proplatí a následně mu stanoví nepeněžní příjem formou váženého průměru nákupních cen z dokladů, které mu doloží zaměstnanec - např. nákupy u dodavatelů, doložená cena za dobíjení doma atd? Pokud zaměstnanec nedokáže prokázat cenu, bude pak možné pracovat s cenou referenční - stanovená vyhláškou? Zajímal by mne hlavně praktický postup. 

Nadspotřeba u osobního automobilu

Jak je to s uplatněním nákladů na osobní auta, pořízená společností na operativní leasing? Konkrétně se jedná o tzv. "nadspotřebu" - určuje nějaký zákon, do jaké výše se může uplatnit náklad na pohonné hmoty do daňově uznatelných nákladů, nebo je to na posouzení správce daně, pokud přijde na kontrolu? Příklad - průměrná spotřeba, uvedená v technickém průkazu osobního auta bude 6,3 l/100 km, najdu v zákoně o daních z příjmů nějaký limit, kdy mohu bez obav zaúčtovat do "daňových nákladů"? 

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?