Dotace (370)

Dotace - tornádo

Fyzická osoba (občan) postižená tornádem na jižní Moravě dostala dotace od různých nadací. Za tyto peníze bude opravovat tornádem zničený dům. Podléhá tato dotace dani z příjmu FO? Pokud je tato dotace osvobozená od daně z příjmů, je zapotřebí doložit doklady za opravy?

OSVČ - čerpání OČR

Jsem fyzická osoba podnikající jako OSVČ. Od začátku roku jsem dvakrát čerpal OČR v souvislosti s covid-19 a uzavřením školy, dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jsem povinen dotaci z OČR, kterou jsem obdržel, dávat do výnosů?

Dotace v daňové evidenci

Fyzická osoba, daňová evidence, si pořídila v roce 2020 bagr za 1 000 000 Kč. Dne 1. 12. 2020 byla schválena dohoda o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč. Tato dotace byla zaplacena až v roce 2021 na běžný účet podnikatele. V roce 2021 se bude jednat o osvobozený příjem dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP. Snížili jsem tedy již v roce 2020 vstupní cenu o poskytnutou dotaci ve smyslu § 25 odst. 1 písm. i) ZDP a § 29 odst. 1 ZDP a daňově odepisovali z této snížené ceny. Je to takto v pořádku nebo jsme měli vstupní snížit až v roce 2021?

Rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší investiční dotace

V prosinci 2020 jsme pořídili stroj - např. za 100, na který byla schválená dotace - např. 30%. Účtováno: faktura za stroj 100 ... 042/321 zařazení do majetku 70 ... 022/042 použití dotace 30 ... 346/042 V roce 2020 účetní odpisy stroje nebyly (odepisuje se až od měsíce následujícího po zařazení), daňové odpisy uplatněny z PC 70. V květnu 2021 jsme obdrželi dotaci ve výši 31 (rozdíl kvůli přepočtu EUR na Kč). O rozdíl v dotaci upravím (snížím) pořizovací cenu a ze změněné PC se bude dál odepisovat. Jak ale rozdíl vyřešit účetně? 346/022? Nebo mám postupovat podobně jako při následném získání dotace (dle I-27 NÚR) a upravovat 022, 082 a o rozdíl snížit odpisy v běžném období? Bude mít rozdíl v dotaci nějaké daňové dopady?

Účtování dotace na vývoj

Společnost získala dotaci na vývoj zařízení na výrobu elektřiny. Jedná se o vývoj prototypu, který ale nakonec nemusí být funkční. Záměrem ale je na základě toho prototypu vyrábět toto zařízení za úplatu pro své klienty. Jedná se o neinvestiční dotaci, kdy je z dotace kryto cca 40 % nákladů. Společnost prozatím účtuje související výdaje do nákladů a na konci roku tyto náklady aktivuje na účet 042. Společnost má však obavu z toho, zda je tento způsob účtování správný a zda tím neporušuje podmínky dotace. Společnost sice v průběhu roku účtuje o všech souvisejících výdajích do provozních nákladů, na konci roku však vždy dojde k aktivaci těchto nákladů do majetku. Je tento postup společnosti správný? Pokud ne, jakým způsobem si společnost obhájí, že náklady na vývoj prototypu nejsou účetně investicí, ale provozním nákladem?

Dotace a oprava daně z příjmů právnických osob

Firma se v prosinci 2020 dozvěděla, že ji přijde dotace za rok 2019 a pošlou peníze na účet. Tuto informaci o přesné částce firma v roce 2019 neměla, ale firma jen věděla, že by dotace mohla za rok 2019 být po splnění podmínek až 100 000 Kč od kraje na činnost sportu. Kdy měla firma dat do výnosů tuto částku? Už v roce 2019 nebo v roce 2020 dle skutečně přiznané výše, která byla v nižší částce? Rozhodnutí přišlo v prosinci 2020.

Bankovní záruka COVID II

Jak účtovat u FO vedoucí daňovou evidenci úroky ze zaručovaného úvěru? Jedná se o úroky z úvěru hrazené každý měsíc bance (výdaj FO) a následně úroky vyplacené (příjem FO) při splnění podmínek ČMZRB. Pro FO je výsledná výše úroku 0.

Izolačka a Antivirus A

Zaměstnanec byl v období 12. 5. - 17. 5. 2021 v karanténě. Samozřejmě má nárok na izolačku, ale můžeme si i my jako firma zažádat ještě o příspěvek z programu Antivirus A - nařízená karanténa? Provoz jsme neměli nijak omezený.

Vrácení kompenzačního bonusu - únor 2021

Podnikatel podal žádost o „starý“ kompenzační bonus do 15. 2. 2021. Následně podal žádost o nový kompenzační bonus za únor 2021. Poté zjistil, že je pro něj výhodnější požádat o podporu z programu COVID 2021, který nahrazuje program COVID-Gastro a zrušit žádost o kompenzační bonus za únor 2021. Jakou výši kompenzačního bonusu za únor 2021 vrátí podnikatel FÚ? Podpora z programu COVID-2021 je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. 

Kompenzační bonus OSVČ

OSVČ, provozovatel autoservisu, byl v části měsíce května v karanténě. Podniká bez přerušení několik let, není plátcem nemocenského pojištění. Bude se této OSVČ ještě týkat kompenzační bonus nebo jiná náhrada za ztrátu příjmů?