Dotace (355)

Antivirus A

Fyzická osoba OSVČ si zažádala na FÚ o kompenzační bonus za 3/2021. V 3/2021 měla jednoho zaměstnance v karanténě. Ten dostal příspěvek v karanténě (izolačku). Může si ještě OSVČ zažádat v programu Antivirus A o proplacení 80% náhrady mezd za tohoto zaměstnance v karanténě?

Antivirus A plus

V žádosti o Antivirus A plus je nutno vyplnit, jaké příspěvky firma čerpala v návaznosti na Dočasný rámec Evropské komise pro veřejnou podporu - bod 3.1. Patří jarní a podzimní kompenzační bonus do tohoto dočasného rámce, a je tedy nutno ho v žádosti uvést, či ne?

Kompenzační bonus - stavební činnost

OSVČ stanovila výši průměrného měsíčního příjmu z významně dotčené činnosti - stavební činnost za srovnávací období 12/2018-2/2019. V tomto období prodala bagr, který byl v obchodním majetku firmy. Tento příjem nebyl zahrnut do výše průměrného měsíčního příjmu z dotčené činnosti. Chtěli bychom spočítat v tomto období test majoritních příjmů, kam již zahrneme příjem z prodeje bagru. Tento příjem patří do § 7 ZDP (dohromady s příjmy ze stavební činnosti) a souhrn budeme porovnávat např. s příjmy z nájmu (§ 9 ZDP). Je naše úvaha správná? Nebo se jedná sice o příjem z § 7 ZDP, ale majorita příjmů se porovnává tak, že na jedné straně je dotčená stavební činnost a na druhé straně souhrn z nedotčené činnosti (prodej bagru) + příjmy z pronájmu § 9 ZDP?

 

Kompenzační bonus - hostinská činnost

OSVČ žádá o kompenzační bonus z významně dotčené činnosti (hostinská činnost), kde je pokles příjmů o 50 %. OSVČ má v obchodním majetku nemovitost, ze které má příjmy z pronájmu, které daní v § 7 ZDP. Tato činnost nebyla dotčena, pronájmy byly od nájemců řádně placeny. Bude se na test majoritních příjmů porovnávat hostinská činnost (dotčená činnost) s příjmy z pronájmu daněné v § 7 ZDP (nedotčená činnost)? Musí tedy hostinská činnost převažovat nad příjmy z pronájmu ve srovnávacím nebo rozhodném období?

Antivirus

Zaměstnankyně požádala o ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel jí vyhověl dohodou k 2. 4. 2021. Žádná výpovědní lhůta nebyla. Firma si na ni za březen požádal o dotaci v programu Antivirus, ale úřad práce ji odmítl uznat. Firma poslala odhlášku na OSSZ před termínem výplaty za březen, což je asi kámen úrazu. Má úřad práce pravdu v neuznání nároku na dotaci prosím? V podmínkách se všude mluví o výpovědi, ale zaměstnankyně chtěla odejít sama. Za březen jí byla normálně udělána výplata a zaplaceno pojištění.

Zaúčtování kompenzace COVID-vleky

Naše firma dostala od MPO příspěvek na velky ve výši 474 500,40 Kč. Jak to prosím zaúčtovat v podvojném účetnictví?

Odpisy DHM a dotace

V roce 2020 byl zařazen stroj do majetku ke dni zaplacení (dle smlouvy), na který byla poskytnuta dotace. PC byla ponížena o výši dotace. Dotace byla získána na výzkum a vývoj, tedy stroj je z 80 % využíván na výzkum a vývoj a z 20 % pro výrobu. Existuje nějaký parametr, kdy není možné začít odepisovat v roce pořízení majetku?

Kompenzační bonus - dotace v tržbách

Umělec (OSVČ) by rád požádal o kompenzační bonus na období únor a březen 2021. Splňuje všechny formální podmínky, splňuje podmínku poklesu příjmů o 50% z důvodu covidových opatření a také splňuje podmínku majoritního příjmu. Na podzim roku 2020 umělec požádal o podporu z programu „Covid-kultura“ výzva 2. Tato provozní dotace se vztahovala k období říjen až prosinec 2020. V lednu a v únoru 2021 má tento umělec nulové příjmy. Dne 2. 2 .2021 však na účet přijal dotaci z programu „Covid-kultura“, přiznanou za rok 2020. Bude při vyplňování žádosti o kompenzační bonus za březen 2021  do kolonky „měsíční příjem za srovnávané období únor 2021“ uvádět nulu, anebo zde má uvést příjem z podpory „Covid-kultura“ ve výši 60 000 Kč?

Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence

Vzhledem k mimořádné dotaci na odměnu ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění covid-19 dle zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, vztahující se k II vlně epidemického onemocnění covid-19 se chci zeptat, zda se tato odměna zahrnuje do čisté mzdy a budou se z ní provádět zákonem stanovené srážky na exekuce a insolvence.

Dotace COVID-Nájemné a COVID-Gastro

Již v několika článcích jsem se dočetla, že dotace COVID-Nájemné a COVID-gastro se zdaňují do příjmu v roce 2021, kdy o nich bylo rozhodnuto, kdy bylo jasno, že bude dotace poskytnuta, v podstatě i žádost byla podána 2021, přestože je dotace poskytnuta na nájem roku 2020, dále se zdůrazňuje věcná a časová souvislost. Nikde ale není řečeno, jak mám splnit časovou souvislost. Dle mého názoru vyloučím v roce 2020 časovým rozlišením náklady a zahrnu do nákladů roku 2021, kde bude v příjmu dotace. Je tento názor správný? Nebo zůstanou náklady v roce 2020 daňově a příjem daňově v roce 2021?