Ing. Christian Žmolík (359)

Nákup ojetého automobilu na úvěr

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Zboží s prošlou lhůtou spotřeby - daňová uznatelnost

Společnost s r. o. nakoupila mražené ovoce a snažila se ho v průběhu 1 roka prodat. Bohužel neprodalo se vše a ovoci prošla doba použitelnosti. Jakým způsobem odepsat prošlé ovoce? Jsou nějaké zákonné požadavky, jak by měl doklad vypadat - náležitosti? Bude se jednat o daňový nebo o nedaňový náklad? 

Ubytování dodavatele

Naše s. r. o. vysílá své zaměstnance na montáže po ČR i do zahraničí. Spolucestujícími jsou často také živnostníci, se kterými máme uzavřenou Kooperační smlouvu (ve smlouvě doposud nemáme uvedeno žádné ujednání o hrazení ubytování v zahraničí). Za jakých podmínek a zda vůbec ubytování anebo i snídaně pro živnostníky můžeme zahrnout do daňově uznatelných nákladů?

Nedodané zboží z výkupu

Firma vykupuje použité zboží od fyzických osob. Před obdržením zboží zaplatila fyzické osobě předem na účet. Fyzická osoba zboží nedodala. Firma na ni podala trestné oznámení. Může firma tuto platbu dostat do daňově znatelných nákladů - případně za jaké podmínky? Je na to to obdobné ustanovení jako u krádeže? (Bude muset firma pro daňovou uznatelnost disponovat potvrzením, že pachatel je neznámý, případně daňová uznatelnost půjde jen do výše obdržené náhrady za škodu?)

Dodatečné DPPO

Nyní jsem zjistila, že jsem omylem nezaúčtovala výpis za prosinec 2018. Jakým způsobem lze opravit daňové přiznání právnických osob? Je možné zaúčtovat výpis a poté podat dodatečné DPPO včetně správných příloh? 

Úrok z prodlení od FÚ, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Pokud firma obdrží např. 30. 4. 2019 výzvu (Výměr od FÚ) k úhradě nedoplatku daně nebo pojistného za rok 2018, kde jsou vyúčtovány i úroky z prodlení, a je to za rok 2018, bude úrok proúčtován až v roce 2019, kdy jsme obdrželi Výměr, nebo Výzvu? Samozřejmě je úrok z prodlení nedaňový náklad, ale jde mi o to, jestli to má být ještě v roce 2018 jako předpis úroku z prodlení MD 545 /D 336, nebo až při obdržení výměru, tedy v r. 2019? 

Obchodní soutěž na podporu prodeje a daň

Společnost s ručením omezeným pořádá obchodní soutěž na podporu prodeje pro své obchodní partnery v souvislosti s uvedením nové značky zboží. Obchodní partneři jsou společnosti s ručením omezeným a 6 nejúspěšnějších získá týdenní pobyt u moře pro dvě osoby. Zahrnou si obchodní partneři hodnotu poukazu do svého příjmu a následně hodnotu poukazu zdaní jako nepeněžní příjem u zaměstnanců nebo si zaměstnanci tento příjem uvedou v daňovém přiznání sami nebo vyplývá nějaká povinnost k daním pořádající společnosti?

Zakoupená pohledávka

Firma zakoupila v roce 2011 pohledávku, za kterou zaplatila přes 300 000 Kč. Proces zaúčtovala na MD 315/D 221. Po celou dobu se se zůstatkem účtu ani s pohledávkou nic nedělo, nyní je požadavek tento zůstatek účtu zrušit. Co s tím? Do nákladů, ani do výnosů to nikdy účtováno nebylo. 

Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance

Společnost zajistila a uhradí zaměstnancům službu důchodového poradenství. Je náklad na důchodové poradenství daňově uznatelný a je potřeba zaměstnancům tento nepeněžní příjem dodanit?

Soudní platební rozkaz

Firma s. r. o. neuhradila závazky za dodání zboží. Dodavatel svoji pohledávky vymáhal soudní cestou. Okresní soud vystavil platební rozkaz na jistinu, kapitalizovaný úrok z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky a náhradu nákladů řízení. Předpokládám, že úrok z prodlení je daňově neúčinný náklad. Je náhrada nákladů řízení a náklady spojené s uplatněním pohledávky daňově účinný náklad dle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o dani z příjmu?