Ing. Christian Žmolík (366)

Odprodej osobních automobilů společníkům s. r. o.

Společnost s. r. o. plánuje ukončit činnost a společníci měli představu, že si odkoupí osobní vozy z jejího majetku za ca 20 000 Kč za vůz. Vzhledem k tomu, že společnost je plátcem DPH a byl uplatněn odpočet DPH, bylo jim vysvětleno, že prodej podléhá DPH na výstupu a cena musí odpovídat reálné tržní ceně. Společníci si nyní opatřili potvrzení z bazarů, že výkupní cena automobilů se pohybuje od 200 000 do 300 000 Kč. Když jsme si cenu ověřovali na internetu, tak to neodpovídá, protože tyto bazary stejné vozy (typ, stáří, počet kilometrů) prodávají za prodejní ceny od 350 000 do 550 000 Kč, tady mnohem vyšší, a takto vysoké ceny jsou i u soukromých inzerátů na internetu. Jak určit prodejní cenu automobilů společníkům? My bychom se klonili k průměru cca tří bazarových prodejních cen, ale společníci tlačí na cenu co nejnižší a chtěli by odkup za výkupní cenu v bazaru. Jak postupovat správně, tak aby nedošlo k porušení zákonů a prodej byl v pořádku?

Náklady na stravování při pracovní cestě

Společnost vyšle zaměstnance na služební cestu a zajistí mu stravování. Je náklad za stravování daňově uznatelný v plné výši, v jaké ho společnost zaplatila, nebo pouze do limitu stravného, které by zaměstnanec obdržel, kdyby od společnosti stravování zajištěné neměl?

Stornopoplatky

Vedení společnosti si objednává letenky na služební cesty, kam létají za obchodními partnery. Občas však třeba letenku musí zrušit z důvodu změny svého pracovního programu. Je stornopoplatek za zrušenou letenku daňově účinným nákladem?

První přiznání k DPPO při založení s. r. o.

Je možné zpracovat přiznání DPPO od data založení s. r. o. např v listopadu 2019, ale společně s následujícím rokem 2020? V roce 2019 tedy vznikne společnost, bude mít účtované výnosy náklady, ale tyto transakce vyúčtuje společně s rokem 2020 v přiznání DPPO? Je toto možné? Jaké jsou podmínky? V čem může být zádrhel? Je to praktické rozhodnutí managementu, nebo nikoliv? Samostatně bych raději uzavřela rok 2019 včetně přiznání DPPO a poté podala samostné přiznání za rok 2020. 

Kvalifikační dohoda

Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Smlouva o úvěru na osobní automobil - uplatnění výdajů na pohonné hmoty

Ve smlouvě o úvěru na osobní automobil není přímo část „smlouva o výpůjčce“, ale jen bod - kopíruji: „Klient je po převodu vlastnického práva k předmětu financování oprávněn předmět financování užívat jako vypůjčitel ve smyslu § 2193 občanského zákoníku." Znamená to tedy, že se i v tomto případě jedná o vypůjčené vozidlo a jako daňový výdaj se neuplatní výdajový paušál (5 000 Kč měsíčně) ani výdaje vynaložené na nákup pohonných hmot v prokázané výši, ale musí se přepočítat náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty?

Nákup ojetého automobilu na úvěr

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Zboží s prošlou lhůtou spotřeby - daňová uznatelnost

Společnost s r. o. nakoupila mražené ovoce a snažila se ho v průběhu 1 roka prodat. Bohužel neprodalo se vše a ovoci prošla doba použitelnosti. Jakým způsobem odepsat prošlé ovoce? Jsou nějaké zákonné požadavky, jak by měl doklad vypadat - náležitosti? Bude se jednat o daňový nebo o nedaňový náklad? 

Ubytování dodavatele

Naše s. r. o. vysílá své zaměstnance na montáže po ČR i do zahraničí. Spolucestujícími jsou často také živnostníci, se kterými máme uzavřenou Kooperační smlouvu (ve smlouvě doposud nemáme uvedeno žádné ujednání o hrazení ubytování v zahraničí). Za jakých podmínek a zda vůbec ubytování anebo i snídaně pro živnostníky můžeme zahrnout do daňově uznatelných nákladů?