Ing. Christian Žmolík (492)

Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek

Lze uznat jako zaměstnanecký benefit rybářskou povolenku nebo lístek? Tak aby byla u zaměstnance osvobozená a u zaměstnavatele nedaňový náklad? Doklad by byl vystaven na zaměstnavatele a ten by ho i zaplatil. Lze to zahrnout pod sportovní činnost nebo příspěvek na rekreaci?

Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu

Právnická osoba s. r. o. vlivem poklesu tržeb nezaplatila všechny odvody za zaměstnance a za firmu. Do konce ledna 2021 vyplatila zaměstnancům všechny závazky (čisté mzdy) z roku 2020, vůči zaměstnancům má tedy vše vyrovnané. K 31. 1. 2021 firma nezaplatila sociální pojištění za 11/2020, 12/2020, odvody některým zdravotním pojišťovnám, neposlala exekutorům některé splátky za zaměstnance. Jak je to v tomto případě s uznatelností daňových nákladů, zůstávají veškeré mzdy a odvody daňovým nákladem? Pokud ne, projeví se tato situace v účetnictví nebo pouze v daňovém přiznání se nezaplacené částky odečtou z daňových výdajů a na kterém řádku daňového přiznání?

Jednatel bydlící v bytě, kde nájemce je společnost

Společnost si pronajímá „bytový prostor“ kde bydlí jednatel. Může si poměrnou část společnost dávat do nákladů jako „nájemné“ společnosti? Společnost má virtuální sídlo jinde, lze vše řídit z „pracovny“ kde bydlí jednatel, lze poměrem dávat částku nájemného do daňových nákladů firmy?

Pojištění odpovědnosti jako daňově účinný náklad

Zemědělské družstvo sjednalo s pojišťovnou pojistnou smlouvu "Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání". Pojistník je firma a pojištěná osoba jsou všichni zaměstnanci pojistníka. Ve smlouvě není specifikována jména pojištěných osob, jen celkový počet zaměstnanců. Zaměstnancům nic ve mzdě nepřidaňujeme. Jedná se o daňově účinný náklad firmy?

Doprava agenturních zaměstnanců

Společnost s ručením omezením zabývající se agenturním zaměstnáváním dopravuje své zaměstnance do podniků, se kterými má uzavřenou smlouvu o agenturním zaměstnávání. Za jakých podmínek lze tyto náklady na dopravu svých zaměstnanců do podniku uplatnit v daňových výdajích?

Lhůta pro podání daňového přiznání

Jsme s. r. o., bez povinného auditu, přiznání k DPPO budeme podávat sami elektronicky. Můžeme využít lhůtu pro podání přiznání do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu a podat přiznání po 1. 4. 2021 v termínu do 3. 5. 2021 a tato 4měsíční lhůta platí i pro vzdání se práva na následné uplatnění daňové ztáty v následujících obdobích? Předpokládám, že vzdání se práva se provádí pouze oznámením na FÚ, není na to speciální formulář. 

Prodej firemních automobilů - s. r. o. v likvidaci

Malá společnost s r. o. má v majetku dva automobily a vstoupila do likvidace. Jedno auto chce prodat zaměstnanci a druhé si chce odkoupit likvidátor. Vedení firmy chce stanovit ceny nízké (chce vyjít vstříc zaměstnanci i likvidátorovi, který byl dříve také zaměstnanec). Moje otázky jsou:

1) Jak stanovit cenu pro zaměstnance: zde se domnívám, že nemusí být znalecký odhad, ale že nějaká pravidla dodržena být musí (např. mít několik cenových nabídek z autobazarů a na základě toho?) Myslím si správně, že § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se na toto nevztahuje, takže by se nemuselo brát v úvahu „přidanění“ ke mzdě, pokud by se prodalo za nižší než obvyklou cenu? Je možné to prostě jen tak „beztrestně“ prodat i za hodně nízkou cenu?

2) Jak stanovit cenu pro likvidátora: zde se domnívám, že oficiální znalecký odhad by byl povinný a za tuto cenu by to muselo být. Je to tak?

3) Jaké daňové/účetní důsledky bude mít fakt, že oba automobily nejsou ještě plně odepsané? Byly pořízeny v roce 2017. Odpisy účetní máme shodné z daňovými. Na závěr ještě podotýkám, že nám jde o to, aby to byly ceny obhajitelné před finanční kontrolou, aby splňovaly podmínky zákonů. 

Právnická osoba - evropská dotace a jejich zdanění

Právnická osovba je příjemce evropské dotace (evropské granty) - nejedná se o investiční dotaci, ale o provozní. V podmínkách dotace je uvedeno, že je určena na pokrytí přímých nákladů (nutno doložit doklady) + navýšení o 25 % z těchto přímých nákladů, které se nemusí dokládat. Náklady jsou evidovány na tř. 5xx , následně vyúčtuji tyto náklady např. v hodnotě 500 Kč + navýším dle podmínek dotace o 125 Kč (25 %z nákladů) a hodnota 625 Kč bude hodnota čerpání dotace - účtování na účtech MD 347/D 648. V tuto chvíli mám ale na nákladech částku 500 Kč (účty tř.5), ale na výnosech 625 Kč (648). Jak budu postupovat pro stanovení daně a sestavení daňového přiznání k dani z příjmu PO? Bude vzniklý rozdíl 125,- Kč předmětem daně z příjmu nebo se bude jednat o osvobozený příjem, a tedy i nedaňové výdaje k tomu přiřazené? Ve kterých řádcích daňového přiznání budou tyto částky uvedeny? 

Daňová uznatelnost úroků

Společnost s r. o. má záporný vlastní kapitál. Mohou být úroky z půjčky od banky nespojené osoby daňově účinné podle (§ 25 odst. 1 písm. w)?

Odpisování technického zhodnocení u již odepsaného softwaru

Firma zakoupila speciální simulační SW v 06/2017 za 9 800 EUR (s roční aktualizací v ceně), který potřebovala na jednu zakázku. Zisk z této zakázky zcela pokryl nákupní cenu SW. Firma začala SW odepisovat, 36 měsíců, a odepsán byl v roce 2020. Nyní v roce 2021, firma zase realizuje zakázku, kde zase musí tento speciální simulační SW využít a k tomu potřebovala ještě jeden nový modul. Vzhledem k tomu, že firma jinak SW prakticky nevyužívá, neudržovala ho v aktuálním stavu. Aby si tedy mohla dokoupit potřebný modul, musela ještě doplatit 3 roční udržovací poplatky (aktualizace) od 07/2018 do 06/2021, tzn. 3x 1500 EUR = celkem 4500 EUR, protože nový modul lze zakoupit pouze do aktuálního SW. Nový modul stál 2500 EUR. Zisk z této nové zakázky zase pokryje veškeré náklady na aktualizace a nový modul. Jak o této operaci správně účtovat? Máme navázat na odepsaný SW a udržovací poplatky (4500 EUR) dát do nákladů a nový modul (2500 EUR) odepisovat 18 měsíců? Nebo můžeme po zrušení kategorie nehmotného majetku vše dát do nákladů? Nebo máme uvažovat o možnosti použít aktualizovaný SW do 06/2021 a odepsat účetně nový modul za 3 měsíce… nebo máme uvažovat, že SW je funkční? i když není aktuální a nelze ho plně využít (obdoba účetního SW, bez aktualizací výstup nesplňuje aktuální normy a předpisy) ale pomocně ho lze používat několik let.