Ing. Christian Žmolík (407)

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Formy umístěné v třetí zemi

Česká firma, plátce DPH, si nechala vyrobit formy na hliníkové profily u tureckého dodavatele. Formy zůstanou v Turecku a dodávány do Česka budou jen výrobky z nich. Turecký dodavatel českému odběrateli formy vyfakturoval, cena jednotlivých forem je různá, některé převýší 40 000 Kč. Česká firma chce formy zařadit do majetku a začít je odpisovat dle životnosti. Je to takto možné, když zůstávají u výrobce?

Podání k dani z příjmů právnických osob

Budu poprvé podávat za své s. r. o. přiznání pomocí aplikace EPO. S. r. o. v roce 2019 nevykonávala žádnou činnost, uvedu tedy výsledek hospodaření a ostatní řádky nulové a dále - jak přiložit rozvahu a výsledovku a přílohu k účetní závěrce? Musím tyto tři dokumenty připojit k přiznání již přímo v aplikaci EPO? Dám je v EPU např. ve formátu xlm či PDF do jiné přílohy - tam je nahraju a následně soubor celý uložím k odeslání do datové schránky a tento soubor xml včetně těch příloh odešlu datovou schránkou mému místě příslušnému úřadu? Je tento postup zpracování a zaslání přiznání k dani z příjmů PO správný? Nebo přiznání k DPPO zpracuji v EPU a dále datovou schránkou odešlu soubor XLM s přiznáním + zvlášť přiložím další přílohy (rozvahu, výsledovku, přílohu)? Je povinné odeslat na FÚ s přiznáním i rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce? Nikde v zákoně o daních z příjmů jsem se toto nedočetl, ale slyšel jsem, že se tyto dokumenty mají poslat také. 

Členské příspěvky - Hospodářská komora

Firma s. r. o. je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a platí pravidelné členské příspěvky. Asociace je autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR. Jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem?

Neuhrazená faktura

V roce 2018 nám 1 společnost neuhradila námi vystavenou fakturu. Společnost je nyní v likvidaci. Jakým způsobem mám nyní postupovat, abych neuhrazenou fakturu odepsal? A dále, jak s touto fakturou naložit v daňovém přiznání právnických osob? V druhém případě jsme v roce 2018 vystavili fakturu společnosti, která stále existuje, ale fakturu nám zaplatit nechce (tvrdí, že nám fakturu zaplatili hotově). Což není pravda. Jak postupovat v tomto případě v daňovém přiznání právnických osob? Jsme právnická osoba s. r. o. a vedeme podvojné účetnictví. 

Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Může zaměstnavatel uplatnit slevu na dani dle § 35 ZDP za zaměstnance se zdravotním postižením, který je poživatelem starobního důchodu? Potvrzení OSSZ o tom, že se jedná o osobu s trvalým těžkým zdravotním postižením máme, ale nejsme si jisti, jestli podmínkou pro uplatnění slevy dle § 35 ZDP není pobírání invalidního důchodu.

Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství - kůrovcová kalamita

Dne 28. 11. 2019 Ministerstvo zemědělství vydalo zásady pro přijímání žádostí pro poskytování finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, a to za období 1. 10. 2017 - 31. 12. 2018. Žádosti lze podávat v termínu 29. 11. 2019 - 28. 2. 2020 U právnické osoby bude finanční příspěvek provozním výnosem, ale do jakého roku ho zúčtovat? Věcně přísluší do již uzavřených účetních a daňových období a vzhledem k tomu, že byl dotačním program vyhlášen takto zpětně, nejsou na výnosy ani vytvořeny dohadné položky.

Licenční poplatky

Pokud platíme licenční poplatky za antivirový program společnosti v Irsku, sazba srážkové daně by měla být 10 % z užití. S dodavatelem je složitější komunikace a musíme jim zaplatit celou hodnotu faktury a my tady odvedeme ještě 10% na srážkové dani, máme pro ně žádat potvrzení o zaplacení daně a byla by takto zaplacená daň ještě nad hodnotu faktury pro nás uznatelným nákladem. Do Polska platíme také licenci za software, tam je také 10% srážková daň? 

Pronájem firemního vozidla

Může právnická osoba dlouhodobě pronajmout své firemní vozidlo OSVČ?

Poplatek za obnovu ochranné známky

Společnost s r. o. má logo registrováno jako ochrannou známku. Cena za obnovu (prodloužení ochrany o 10 let) je 2 500 Kč. Musí se to opravdu časově rozlišit na dalších 10 let? Je to nízká částka, ale pokud mě znalosti neklamou, vždy jsem četla o tom, že pokud je to na více let dopředu, tak se časově rozlišuje bez ohledu na částku. Nebo je možné oněch 2 500 Kč odepsat jednorázově do nákladů?