Příjmy ostatní (149)

Zonky investice

Jak zdanit investice od společnosti Zonky? Předpokládám, že podle § 10 ZDP. Pokud by to byl § 10 ZDP, tak v daňovém přiznání to bude pod písmenem F - jiné ostatní příjmy? Výdaje mám 24 156 Kč, z toho je 556 Kč provize a příjem je 19 002 Kč. To znamená, že v podstatě nic nebudu danit, ale v daňové přiznání to být musí, že? 

Dodanění životního pojištění

Pokud fyzická osoba zruší životní pojištění, na které si uplatňovala nezdanitelnou částku dle § 15 ZDP, ale zároveň uzavřela novou smlouvu - za výhodnějších podmínek - a nebylo vyplaceno žádné odkupné ani převedeno žádné odkupné, kapitálová hodnota, rezerva, protože nebylo co převádět, musí se uplatněné odpočty od základu daně dodanit v § 10 ZDP? 

Reklamní soutěž a zdanění výhry

Tuzemská společnost s ručením omezeným pořádá reklamní soutěž, výhrou je mobilní telefon. Jakým způsobem se daní výhra? Výherce musí výhru zdanit sám ve svém daňovém přiznání v § 10 ZDP nebo může pořadatel výherní soutěže zdanit výhru srážkovou daní a odvést daň za výherce na příslušný finanční úřad. Může si společnost uplatnit nárok na odpočet při nákupu mobilního telefonu, který pak obdrží výherce?

Daň z příjmů - ostatní příjmy

Je sepsaná kupní smlouva, kde je uvedena celková kupní cena. Současně je sjednáno, že kupní cena bude hrazená ve dvou splátkách. Jedna splátka proběhne ještě v roce 2018 a druhá až v roce 2019. Z pohledu nepodnikatele to znamená, že musí celou kupní cenu uvést do daňového přiznání roku 2018 nebo může příjem rozdělit na rok 2018 a 2019 podle toho, jak mu byly skutečně peníze předány? 

O2 - rozdělení části emisního ážia za rok 2017

Představenstvo O2 schválilo návrh na rozdělení části emisního ážia ve výši 4 Kč na akcii. Při výplatě byla občanovi ČR vyplacena částka ve výši 4 Kč na akcii. Je tato výplata emisního ážia osvobozena od daně? Pokud není, jak má občan - vlastník akcií O2 postupovat? 

Daň z příjmů - kryptoměny

Můj klient nakupuje a prodává kryptoměny, nemá žádný doklad o nákupu ani prodeji. Eviduje příjem za rok 2017 z prodeje v částce 105 629 Kč. K nákupu žádný doklad nemá, ani nezná hodnotu. Budu tento příjem i bez dokladů danit dle § 10 ZDP a mohu si uplatnit výdaje ve výši 60 %? 

Výplata pojistného plnění

OSVČ podniká v oblasti zprostředkování služeb. Po celou dobu podnikání má také příjmy z pronájmu nemovitosti podle § 9 zákona DzP. Na této nemovitosti došlo k havárii vodovodního potrubí. Nemovitost je pojištěna, a tak došlo k výplatě pojistné události v hodnotě 50 000 Kč. Má se tato částka danit v § 9 nebo v § 10 zákona o daních z příjmů?

Finanční provize fyzické osobě - nepodnikateli

Firma s. r. o. uzavřela s fyzickou osobou nepodnikatelem smlouvu o sjednání finanční provize na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, předmětem je obstarání kupujícího na prodej bytu. Toto bylo v roce 2017 splněno - obstaravatel (FO) kupce v roce 2017 vyhledal a právní účinky vkladu byly též v roce 2017. Avšak k podmínkám výplaty a samotné výplatě fyzické osobě dochází až v roce 2018. Stává se tato finanční provize daňově uznatelným nákladem pro prodávajícího (s. r. o.) v roce 2017, kdy byly všechny podmínky smlouvy splněny, přestože k výplatě provize došlo až v roce 2018 a fyzická osoba bude příjem danit až v tomto roce?

Obchodování na měnovém trhu

Podnikající fyzická osoba koupil jako občan licenci - měnového robota- na obchodování na měnovém trhu. Poplatek za robota 150 USD.

1. Po určitém období si nechá vyplatit zisk, který je vygenerován. Částka je původně vyčíslena v USD, ale je připsána na bankovní účet v Kč- je potřeba přepočítat kurzem ČNB, nebo je příjmem částka přijatá v Kč?

2. Licenci předčasně zruší, vrátí se mu vložené peníze a vygenerovaný zisk snížený o poplatek 150 USD. Opět připsaný na korunový účet. Je základem ke zdanění původní zisk, nebo mohu uplatit jako výdaj poplatek za licenci? Připsaná částka na bankovním účtu je rozdělěna na výplatu vlastního vkladu a zisku (zisk snížen již o poplatek).

3. Stejný případ jako v bodě 2., ale nevznikl zisk, ale ztráta - mohu v rámci jednoho roku započítat zisk a ztrátu proti sobě? 4. Licence se kupuje na 5 let, po 5 letech si nechá část zisku vyplatit, část nechá na robotu k dalšímu obchodování- je potřeba zdanit celý zisk, nebo daní pouze tu část, kterou si nechal vyplatit? Uvedený příjem patří zdanit v § 10?

EET - pojišťovací zprostředkovatel

Právnická osoba je registrována u ČNB v registru pojišťovacích zprostředkovatelů jako výhradní pojišťovací agent. Na základě smlouvy s pojišťovnou tak zajišťuje uzavírání pojistných smluv a prodej cestovního pojištění přes web. Jde v tomto případě o tržby vyloučené z evidence tržeb dle § 12 odst. 2 písm. c)? Pokud ne, bude na dokladu certifikát pojišťovny, PO-zprostředkovatel nebo obou?