Příjmy ostatní (163)

OSVČ - prodej borůvek

OSVČ již svou živnost několik let vykonává, je řemeslník a zároveň má živnost i nákup a prodej. Je možné, aby tato OSVČ sbírala borůvky po lese a následně je prodávala a evidovala ve své evidenci pro zdanění? Je ke sběru a prodeji borůvek potřeba nějaká speciální živnost? Stačí živnost na nákup a prodej borůvek? OSVČ by si příjmy z borůvek bude evidovat v EET. Pak zdaní s ostatními příjmy ze živnosti a z nákupu a prodeje s paušálem ve výši 60 %, je to tak správně?

Příjem nezletilého sportovce

Nezletilý 16letý sportovec má uzavřenou smlouvu na sponzorský dar, z kterého hradí své cesty do zahraničí (zahraniční turnaje letenka, ubytování, strava), dále za sportovce hradí přímo sponzor trenéra a zdravotní péči (masér atp.), dále má smlouvu na poskytování reklamy (sportovní oblečení a vybavení určené značky). Pokud má příjem ze zahraničních soutěží, ty jsou přímo daněny poskytovatelem a obdrží potvrzení, pokud má příjem ze soutěže v tuzemsku, ta daněna není. Dále obdržel dotace z kraje na realizaci své činnosti. Jak bude příjmy danit? Jelikož příjmy a výdaje nejsou realizovány v jednom kalendářním roce - výdaje mohou vzniknout v roce 2020 a sponzorský dar obdrží až po prokázání v roce 2021, nebo obráceně. Kdo bude danit, když jsou smlouvy podepisovány zákonným zástupcem a dle jakého ustanovení zákona o dani z příjmů. Jak naložit s příjmy ze soutěží? Vzniká také povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, pokud se bude jednat o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Danění knih

Je možné danit příjem z knih, kde autor je zároveň i prodejce, v § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem? Víc knih už autor nenapíše. Jde o vydání jedné knihy, která se bude prodavat po neomezenou dobu.

Fyzická osoba nepodnikatel - prodej svých věcí

Kdy se daní prodej věcí např. kamna, pila atd, když majitel věcí není podnikatel? Prodej firmě na kupní smlouvu. 

Odpočet životního pojištění

Tři roky zpětně, tj. v roce 2017, 2018 a 2019 jsem si uplatňovala odpočet od základu daně ve výši 3 400 Kč, 3 600 Kč a 3 600 Kč na životní pojištění. V letošním roce 2021 jsem smlouvu vypověděla a dostala odbytné atd. Za rok 2020 jsem již žádný odpočet od základu daně neuplatnila. Zdaním v roce 2021 v přiznání, které podám na začátku roku 2022, částku součtu uplatněných odpočtů, tj. částku 10 600 Kč jako příjem dle § 10 - ostatní příjem? K tomuto zdanění ostatního příjmu musím FÚ doložit nějakou kopii výpovědi, či nic se doložit nemusí? 

Ostatní příjem - ztráta

Jsem OSVČ, neplátce DPH, a kromě toho jsem zkusil onl-ine trading do komodit. Vznikla mi zde ztráta - 8 000 Kč (příjem 22 000 Kč, ztráta 30 000 Kč). Je povinnost tuto ztrátu uvádět v daňovém přiznání do § 10 ZDP?

Sleva na manželku - nepeněžní příjem

Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Dle odpovědi zde na vašem portálu (DAUC ID: 26363) by měla být hodnota daru započítána do příjmu manželky (limit 68 000 Kč) pro účely slevy na manželku. Jak je tedy nutné prokázat hodnotu darovaného pozemku? Je potřeba nechat zpracovat znalecký posudek? Nebo postačí dohledat cenu obvyklou odpovídající darovanému pozemku?

Kompenzační bonus

1) OSVČ, která požádala za období 12. 3.-30. 4. 2020 o kompenzační bonus v době podání žádosti měla snížené příjmy, v některých dnech nulové. O některé zakázky do konce dubna úplně přišla. V druhé polovině dubna se však podnikání OSVČ opět rozjelo a vzhledem k jiným sjednaným podmínkám si za část měsíce vydělala víc než obvykle. Jak naložit s kompenzačním bonusem, když byl již vyplacen i za dny, v kterých už měla OSVČ příjmy?

2) OSVČ, kadeřnice požádala o kompenzační bonus do 24. 5. 2020, kdy se předpokládalo otevření. Nyní však došlo ke změně a otevřeno bylo 11. 5. 2020. Co s vyplaceným bonusem za tyto dny kdy už opět podnikala?

Příjmy od zahraničního subjektu

Jak správně zdanit příjem od zahraničního subjektu? Jedná se o daň z příjmu fyzické osoby. Na základě smlouvy s anglickým názvem "Contract for the services" s UNDP - United nations development programme, bylo českému občanovi - daňovému rezidentovi vyplaceno v roce 2019 část odměny za odvedenou práci. O jaký příjem se jedná z pohledu daně z příjmů? Podléhá tento příjem odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Ještě podotázka k tomuto - ve smlouvě je definováno, že část z této odměny představuje "professional fee" a část "for travel cost" - tedy chápu něco jako cestovní náhrady. Podléhá dani z příjmů celá částka nebo pouze "professional fee"? 

Zdanění spropitného v restauraci

Jak správně zdanit spropitné v restauraci? S vyloučením varianty, kdy je spropitné považováno a daněno jako příjem zaměstnance. A podléhá DPH? Pokud ano, v jaké sazbě?