Příjmy ostatní (151)

Ostatní příjmy - rozdělení příjmů mezi členy kapely

Fyzická osoba, podnikatel, má příjmy dle § 7 ZDP a zároveň má občasné příjmy z hudební produkce. Má kapelu, která občas hraje na plesech a zábavách. Za hraní dostane zaplaceno, jde to na jeho jméno a adresu. Tuto částku vyplatí rovným podílem všem hudebníkům a i sobě. Příjem z této činnosti je 91 100 Kč, hudebníkům vyplatil 74 600 Kč, sobě 16 500 Kč. Jakou částku má úvest do oddílu § 10 ZDP jako příjem, když do výš 30 000 Kč je to osvobozeno, a co do výdajů? 

Odměna za účast v lékařské studii

Společnost s r. o. se zabývá výzkumem v oblasti lékařských věd. Jeho klient chce pacientům, kteří se účastní lékařské studie vyplácet odměny. Společnost s r. o. bude pak tyto odměny vyplácet pacientům. Podléhá fakturace těchto odměn klientovi  DPH? Odměna vyplacená pacientům - zdaní si ji pacienti, případně, jakým způsobem tuto odměnu vyplácet? 

Zonky investice

Jak zdanit investice od společnosti Zonky? Předpokládám, že podle § 10 ZDP. Pokud by to byl § 10 ZDP, tak v daňovém přiznání to bude pod písmenem F - jiné ostatní příjmy? Výdaje mám 24 156 Kč, z toho je 556 Kč provize a příjem je 19 002 Kč. To znamená, že v podstatě nic nebudu danit, ale v daňové přiznání to být musí, že? 

Reklamní soutěž a zdanění výhry

Tuzemská společnost s ručením omezeným pořádá reklamní soutěž, výhrou je mobilní telefon. Jakým způsobem se daní výhra? Výherce musí výhru zdanit sám ve svém daňovém přiznání v § 10 ZDP nebo může pořadatel výherní soutěže zdanit výhru srážkovou daní a odvést daň za výherce na příslušný finanční úřad. Může si společnost uplatnit nárok na odpočet při nákupu mobilního telefonu, který pak obdrží výherce?

Dodanění životního pojištění

Pokud fyzická osoba zruší životní pojištění, na které si uplatňovala nezdanitelnou částku dle § 15 ZDP, ale zároveň uzavřela novou smlouvu - za výhodnějších podmínek - a nebylo vyplaceno žádné odkupné ani převedeno žádné odkupné, kapitálová hodnota, rezerva, protože nebylo co převádět, musí se uplatněné odpočty od základu daně dodanit v § 10 ZDP? 

Daň z příjmů - ostatní příjmy

Je sepsaná kupní smlouva, kde je uvedena celková kupní cena. Současně je sjednáno, že kupní cena bude hrazená ve dvou splátkách. Jedna splátka proběhne ještě v roce 2018 a druhá až v roce 2019. Z pohledu nepodnikatele to znamená, že musí celou kupní cenu uvést do daňového přiznání roku 2018 nebo může příjem rozdělit na rok 2018 a 2019 podle toho, jak mu byly skutečně peníze předány? 

O2 - rozdělení části emisního ážia za rok 2017

Představenstvo O2 schválilo návrh na rozdělení části emisního ážia ve výši 4 Kč na akcii. Při výplatě byla občanovi ČR vyplacena částka ve výši 4 Kč na akcii. Je tato výplata emisního ážia osvobozena od daně? Pokud není, jak má občan - vlastník akcií O2 postupovat? 

Daň z příjmů - kryptoměny

Můj klient nakupuje a prodává kryptoměny, nemá žádný doklad o nákupu ani prodeji. Eviduje příjem za rok 2017 z prodeje v částce 105 629 Kč. K nákupu žádný doklad nemá, ani nezná hodnotu. Budu tento příjem i bez dokladů danit dle § 10 ZDP a mohu si uplatnit výdaje ve výši 60 %? 

Výplata pojistného plnění

OSVČ podniká v oblasti zprostředkování služeb. Po celou dobu podnikání má také příjmy z pronájmu nemovitosti podle § 9 zákona DzP. Na této nemovitosti došlo k havárii vodovodního potrubí. Nemovitost je pojištěna, a tak došlo k výplatě pojistné události v hodnotě 50 000 Kč. Má se tato částka danit v § 9 nebo v § 10 zákona o daních z příjmů?

Finanční provize fyzické osobě - nepodnikateli

Firma s. r. o. uzavřela s fyzickou osobou nepodnikatelem smlouvu o sjednání finanční provize na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, předmětem je obstarání kupujícího na prodej bytu. Toto bylo v roce 2017 splněno - obstaravatel (FO) kupce v roce 2017 vyhledal a právní účinky vkladu byly též v roce 2017. Avšak k podmínkám výplaty a samotné výplatě fyzické osobě dochází až v roce 2018. Stává se tato finanční provize daňově uznatelným nákladem pro prodávajícího (s. r. o.) v roce 2017, kdy byly všechny podmínky smlouvy splněny, přestože k výplatě provize došlo až v roce 2018 a fyzická osoba bude příjem danit až v tomto roce?