Osoba samostatně výdělečně činná (1034)

Umělecký výkon

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

Auta v podnikání

OSVČ, plátce DPH, pro svoji ekonomickou činnost potřebuje auta. Jedno osobní auto má v majetku firmy. Druhé auto je v tech. průkazu na RČ majitele firmy, a proto je sepsaná smlouva o výpůjčce. Může na na oba automobily ve firmě uplatnit paušál na automobil (jedno 5000 Kč a druhé np. 4000 Kč měsíčně)? a jaké další daňové náklady může uplatnit osob. auto v majetku? Může žádát o odpočet DPH za PHM, i když skutečné náklady PHM nebudou účtované? 

Invalidní důchod pro OSVČ

Manžel onemocněl a vypadá to, že ho čeká invalidní důchod. Bohužel je mi známo, že by se zřejmě jednalo o malou částku z důvodu nízkých zisků a placení si minimálního sociálního pojištění. Můžete mi prosím napsat přibližnou částku, když již několik let činí příjem - výdaje = přibližně 280 000 Kč a když se odečtou ještě odpisy, tak je zisk přibližně kolem 170 000 Kč ročně. Nevím, zda se invalidní důchod počítá z příjem minus výdej a ještě i minus odpisy. Existuje třeba minimální invalidní důchod a nebo se vychází právě ze zisku? Odpracovaných let má manžel hodně. Pracuje již od roku 1990. Manžel je ročník 1972. 

Kompenzační bonus

1) OSVČ, která požádala za období 12. 3.-30. 4. 2020 o kompenzační bonus v době podání žádosti měla snížené příjmy, v některých dnech nulové. O některé zakázky do konce dubna úplně přišla. V druhé polovině dubna se však podnikání OSVČ opět rozjelo a vzhledem k jiným sjednaným podmínkám si za část měsíce vydělala víc než obvykle. Jak naložit s kompenzačním bonusem, když byl již vyplacen i za dny, v kterých už měla OSVČ příjmy?

2) OSVČ, kadeřnice požádala o kompenzační bonus do 24. 5. 2020, kdy se předpokládalo otevření. Nyní však došlo ke změně a otevřeno bylo 11. 5. 2020. Co s vyplaceným bonusem za tyto dny kdy už opět podnikala?

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba

Manželé, oba OSVČ hlavní (zedník a uklízečka). Manželka je ještě spolupracující osobou manžela, pod jeho IČO jsou fakturovány úklidy ve firmě, kde manžel pracuje. Jedná se o úklid po zednících. Zedník (řemeslná živnost) daní příjem s využitím paušálu 80 %, manželka zdaňuje u sebe i jako spolupracující osoba 60 %. Manželka měla v minulém roce pozastavenou živnost. Domnívám se, že může dostat pokutu za neoprávněné podnikání a může uplatňovat paušál jen 40 %. Není možné, že by byla doměřena do příjmu dle § 10 ZDP, kde by mohla uplatnit výdaje jen dle skutečnosti a max. do výše příjmů?

Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní

Jsem účetní. S ohledem na Koronavirus a sdělení vlády, že lze podat daňová přiznání až do konce června, mi někteří klienti předávají doklady a další podklady pro rok 2019 až nyní v květnu. Mám nárok na Kompenzační bonus pro OSVČ za období 12. 3. - 30. 4., když vlastně budu moci dodělat nebo udělat zcela DP za rok 2019 až v průběhu května a června? Má činnost byla v tomto období dle mého omezena proti tomu, co jsem měl všechno udělat a v minulých letech dělal.

Usnesení vlády a koronavirus

OSVČ podniká od roku 1996. Před dvěma lety si založil s. r. o., kde je jediným jednatelem a společníkem. Současně je v s. r. o. zaměstnán. Kromě toho je v s. r. o. jeden zaměstnanec v trvalém pracovním poměru a jedna studentka na DPP do 5 000 Kč. Pracovní smlouvu podepsal na jedné straně jako jednatel a na druhé straně jako zaměstnanec. Bude mít nárok na kompenzační bonus? I když podniká dál z důvodu, aby rozprodal sklad zboží, domnívám se, že podléhá-li jeho příjem sociálnímu pojištění, nemá na tzv. "25" nárok. Současně mám obavu, že nebude mít nárok na případně schválený bonus pro s. r.  o. jen proto, že je jednatelem. Jaký máte názor?

Příjem po ukončení podnikání

Fyzická osoba ukončila v roce 2017 podnikání (OSVČ s daňovou evidencí, přerušená živnost). Od roku 2016 vede soudní spor s pojišťovnou, kdy v rámci pojistného plnění (z pojištění automobilu) pojišťovna vyplatila v roce 2016 jen část pojistného plnění s tím, že zbývající část neuznala. V roce 2019 soud vydal rozsudek, ve kterém pojišťovně nařídil uhradit neuznanou část pojistného plnění. Jakým způsobem zdanit tento příjem v roce 2019, když fyzická osoba už nepodnikala? A je případně možné uplatnit související výdaje (část nákladů na advokáta, které byly soudem přiznány jen v menší výši)? Doplňujeme, že v roce ukončení podnikání se o uvedenou částku nezvyšoval základ dně, neboť se v té době nejednalo o pohledávku.

Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ

Momentálně vykonávám svojí samostatně výdělečnou činnost vedení účetnictví takřka v plném, obvyklém rozsahu. Mám dítě ve střídavé péči, když matka dítěte je po celé období nouzového stavu na dlouhodobé nemocenské (nečerpá ošetřovné na základě pracovněprávního vztahu, ani nemůže). Svoji činnost musím místo v kanceláři v denní dobu vykonávat po večerech improvizovaně z domova, a souběžně se starám o své dítě v této střídavé péči (střídáme cca po 4 dnech). Je otázkou, zda z hlediska ošetřovného OSVČ je zde u mě nárok i s aspektem, kdy v žádosti o toto ošetřovné mám prohlásit " že po celou dobu čerpání dotace jsem OSVČ na hlavní činnost a v důsledku péče o předmětnou osobu v období, za něž žádám o dotaci, jsem tuto činnost nemohl/a vykonávat". Na stránkách MPO je odpověď č.26 na podobný dotaz, ale stále si nejsem jist (odpověď č. 26 :Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy)? Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.). Já činnost v podstatě můžu vykonávat a vykonával v plném rozsahu, ale za cenu značných omezení, práce v noci, kdy dítě spí atd... Stejně tak v tomto případě je problematický kompenzační bonus, kde zase je podmínkou, že jsem nemohl vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku opatření... Což podle mě nemohl v podstatě ze stejných důvodů. Ptám se z opatrnosti, nicméně jaký je Váš názor?

 

Společné účetnictví pro § 7 a 9 ZDP

OSVČ vede účetnictví a má ve vlastnictví budovu, kterou dříve vyřadila z obchodního majetku (přestala o ní účtovat). Nyní ji začíná pronajímat a o příjmech z nájmu hodlá vést účetnictví. Může budovu navést do stávajícího účetnictví a v tomto jediném účetnictví si analyticky a střediskově rozdělit náklady a výnosy související s § 7 a 9 ZDP?