Osoba samostatně výdělečně činná (1115)

OSVČ - čerpání OČR

Jsem fyzická osoba podnikající jako OSVČ. Od začátku roku jsem dvakrát čerpal OČR v souvislosti s covid-19 a uzavřením školy, dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jsem povinen dotaci z OČR, kterou jsem obdržel, dávat do výnosů?

Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ

Firma A (OSVČ) má ke dni 30. 6. 2021 celkem 20 zaměstnanců, nyní byla založena firma B (s. r. o.) a formou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 a násl. ZP) má být převedeno ke dni 1. 7. 2021 celkem 18 zaměstnanců z A na B. Jakým způsobem tento „přechod“ zúřadovat ve vztahu k SSZ a ZP: standardně odhlášky, přihlášky SSZ a hromadná oznámení pro ZP pokud ano, s jakým kódem? Nebo je možno oznámit tento přechod SSZ a dotčeným ZP nějakým jiným způsobem - např. pouze dopisem se seznamem dotčených zaměstnanců vč. rodných čísel, adres apod.?

Odpočet DPH z přijaté faktury

OSVČ (plátce DPH) pro své podnikání používá služeb mobilního operátora. Na faktuře za tyto služby nemá uvedeno své DIČ, jen IČ a celé jméno a adresu. Je možno z této faktury uplatnit odpočet DPH?

 

Kontrola firmy ve ztrátě

OSVČ vykázala v roce 2011 daňovou ztrátu. Dokdy lze kontrolovat r. 2011, r. 2013, r. 2017? V ostatních letech měla vždy kladný základ daně, daňové přiznání se podávalo daňovým poradcem. Jak by to vypadalo, kdyby měla ztrátu v roce 2011 a poté ještě v roce 2019?

Úmrtí OSVČ

Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?

Kompenzační bonus OSVČ

OSVČ, provozovatel autoservisu, byl v části měsíce května v karanténě. Podniká bez přerušení několik let, není plátcem nemocenského pojištění. Bude se této OSVČ ještě týkat kompenzační bonus nebo jiná náhrada za ztrátu příjmů?

Příspěvek na zřízení společensky účelného místa za účelem výkonu OSVČ

Občan je veden na úřadu práce. S úřadem práce uzavře dohodu o zřízení společensky účelného prac. místa za účelem výkonu sam. výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Výše příspěvku je Kč 60 000 Kč a bude použit na nákup 1 počítače a 2 ks 3D tiskáren. Pokud se OSVČ rozhodne v prvním roce podnikání uplatnit daňové výdaje % podle § 7 odst. 7 ZDP, bude se tento příspěvek počítat do daňového příjmu podle § 7 nebo ne? Pokud se OSVČ rozhodne použít skutečné výdaje příspěvek bude nedaňový příjem a nákup HM z tohoto příjmu bude nedaňový výdaj? 

Výdaje za pracovní oděvy a ochranné pomůcky

OSVČ podnikající v zemědělství vede daňovou evidenci. Jsou daňově uznatelnými výdaji výdaje na pracovní oděv a obuv a dále výdaje na ochranné pomůcky ve smyslu respirátory z důvodu COVID? A jak je to s povinnými testy na COVID, pokud by nebylo zažádáno o proplacení u zdravotní pojišťovny?

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

OSVČ podnikající na základě ŽL s bydlištěm (sídlem) v ČR dlouhodobě pracuje v Německu (domů jezdí jen na víkend 2x měsíčně) a práce fakturuje německému zákazníkovi. Jsou daňově uznatelné výdaje na ubytování a zahraniční stravné s kapesným?