Osoba samostatně výdělečně činná (965)

Rezident x nerezident ČR

OSVČ poskytuje své služby - připravuje projektové dokumentace - pro zahraniční klienty - zejména Francouze, Němce a Slováky. Tyto služby poskytuje občanům, ale i podnikatelům. Vše dohaduje on-line ze své kanceláře z ČR - pobývá tedy fyzicky u nás v ČR a zde má i rodinu atd. Poměr fakturovaných služeb je přibližně 80 % zahraničí x 20 % fakturace do ČR.  Bude česká OSVČ z pohledu zákona o dani z příjmů považována za rezidenta ČR pokud tyto služby poskytuje on-line z ČR převážně do zahraničí? Změnila by se nějak situace, kdyby OSVČ vyjížděla do zahraničí na konzultace za klienty např. na 10 dnů v měsíci za předpokladu, že by nikde v zahraničí neměla kancelář, ale pouze vždy probíhaly konzultace „na půdě“ klienta?

Vedení účetnictví & výdajový paušál doplňující dotaz k ID: 23244

Fyzická osoba má další souběžné příjmy, a to z autorské činnosti. Ty nejsou zapsané do obchodního rejstříku jako předmět činnosti a fyzická osoba je bude vykonávat v režimu „podnikající FO mimo živnostenské oprávnění“. Myslíme si správně, že vzhledem k tomu, že tato činnost není zapsaná v obchodním rejstříku, nespadá ani do vedení účetnictví? Příjmy z této činnosti budou pro daň z příjmů vykazovány zvlášť. 

Cesta z provozovny do sídla společnosti

a) Společnost s r. o. má sídlo v Brně, provozovnu (restauraci) v jiném městě, provozovna je v domě, kde má také bydliště jednatel (nemá smlouvu o výkonu funkce, pracuje ve společnosti jako zaměstnanec). Je cesta z provozovny do sídla společnosti zaměstnancem daňově uznatelná (např. vyzvednutí pošty)?

b) FO má sídlo (místo podnikání) v místě svého bydliště, má 2 provozovny (prodejny), každou v jiném městě, cesta z domu na provozovnu není daňově uznatelná, ale mezi provozovnami musí pravidelně jezdit, navážet zboží, kontrolovat zaměstnance, mzdy ap., tam předpokládám, že cesty pro zboží a z jedné provozovny na druhou daňově uznatelné jsou. Je to tak?

c) FO jezdí pronajatým autem pro firmu a rozváží zboží, pronajaté auto parkuje v Brně, bydlí asi 30 km od Brna, do Brna jede vlastním autem, po Brně tramvají. Co může uplatnit do daňových výdajů?

Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ

Za které roky může OSVČ v roce 2019 podat opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění ?

OSVČ a pronájem automobilu do nově vznilé s. r. o.

OSVČ, plátce DPH, založil nově s. r. o. OSVČ je plátcem DPH a má ve svém majetku automobil, který využívá ke své obchodní činnosti (rozvážení zboží, cesty k zákazníkům). Nově založil s. r. o., kam chce převést část činností z OSVČ. Automobil, který má v obchodním majetku OSVČ, chce využívat prozatím pro obě firmy. Jaké je nejschůdnější řešení v tomto případě - rámcová smlouva o pronájmu vozidla? Lze fakturovat pouze kilometry dle knihy jízd pro s. r. o.?

Dodatečné přiznání k dani z příjmů z důvodu dopravního paušálu

OSVČ uplatňovala skutečné náklady na pohonné hmoty a parkovné a podala přiznání. Lze podat dodatečné přiznání za minulé roky, kdyby se rozhodla, že je pro ni výhodnější dopravní paušál?

Přehled OSVČ - plná moc

Bude-li mít OSVČ plnou moc od daňového poradce na odklad daňového přiznání k DPFO, pak musí, nebo může OSVČ tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně a OSSZ? Pokud by to OSVČ neoznámila, má povinnost podat přehled do konce dubna a uvede v něm, že nemá poradce? Pokud to OVSČ oznámí - jakým způsobem to může oznámit - poštou, e-mail? Oznámí-li to, pak bude přehled pro ZP a OSSZ posílat daňový poradce ze své datové schránky, nebo si může/musí OSVČ přehledy v prodlouženém termínu odevzdat sama? OSVČ má totiž pouze fakturaci a plnou moc na zpracování přiznání k DPFO, ale nikoliv na přehledy - může si je tedy podat sama v prodlouženém termínu? Je-li součástí fakturace od poradce i zpracování přehledu, pak poradce může podat i přehledy?

Příjem z Francie - OSVČ

OSVČ podniká v architektonické činnosti - nabízí a zpracovává architektonické studie, poskytuje inženýrskou činnost. OSVČ je daňovým rezidentem ČR - žije zde, má zde trvalé bydliště. V roce 2018 fakturovala částku 500 000 Kč pro české klienty a částku 1 000 EUR pro francouzské klienty. Na účet jí přišla částka 24 800 Kč.

1) OSVČ poskytuje služby do zahraničí na dálku, tj. nikam nejezdí a „pracuje“ ze své kanceláře v ČR on-line na dálku - má nějakou povinnost přiznat příjem ve Francie, tj. vznikne jí stálá provozovna, nebo vzniknout nemůže, když pracuje vždy na dálku z ČR?

2) Bude všechny příjmy zdaňovat dle § 7 s paušálními výdaji včetně přijatého příjmu 24 800 Kč z Francie?

3) Bude-li mít v následujících letech více takovýchto zahraničních příjmů, např. 80 % ze zahraničí a bude-li pracovat na dálku z ČR online - také se jí nebude týkat stálá provozovna ve Francii, protože ta by vznikla pouze v případě, že by 6 měsíců vykonávala činnost z Francie - nebude tedy žádný zápočet a přílohu č. 3 k přiznání přikládat?

4) Může OSVČ uplatnit všechny slevy a odpočty pokud bude mít na dálku ze zahraničí více než 80 % příjmů?

5) Má OSVČ z pohledu DPH nějaké povinnost k našemu „českého či francouzskému“ DPH - poskytuje-li takovéto služby do EU na dálku z ČR?

Úmrtí OSVČ - DPH, odpisy

OSVČ provozující zemědělskou činnost (plátce DPH vedoucí daňovou evidenci) zemřela v r. 2017. Následně provozoval tuto živnost syn do konce dědického řízení, které proběhlo 21. 2. 2019. Jak vypořádat DPH v daňové evidenci, kde zůstává neodepsaný majetek, závazky a skladový materiál? Syn pokračuje v živnosti na své IČ od 22. 2. Je možné uplatnit odpisy z majetku v daňovém přiznání v roce 2018? 

Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Dne 13. 10. 2017 zemřel podnikatel (OSVČ), v živnosti pokračoval dědic do ukončení dědického řízení 21. 2. 2019. Je možné za období 2018 v přiznání uplatnit odpisy hmotného majetku u zemřelého podnikatele? Předpokládám, že slevu na poplatníka uplatnit nelze.