Osoba samostatně výdělečně činná (1012)

Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu

Dle informací jsou od března do srpna odpuštěny zálohy pro OSVČ. Pokud má OSVČ nastaveny trvalé příkazy na tyto zálohy a bude je nadále platit, budou mu pak při podání přehledu za rok 2020 vráceny? Nebo je nutné trvalé příkazy zrušit a zálohy neplatit, jinak k jejich odpuštění nedojde? 

Dovolená získaná v souvislosti s podnikatelskou činností

OSVČ vykonává podnikatelskou činnost v § 7 ZDP. Výdaje uplatňuje paušální ve výši 40 %. Vzhledem k dobrým výsledkům v podnikatelské oblasti, získala od svého obchodního partnera zájezd za 50 tis. Kč. Je potřeba tento zájezd zdanit v § 7 nebo § 10 ZDP? Pokud budu danit v § 7 ZDP, mohu k příjmu 50 000 Kč (hodnota zájezdu) uplatnit 40 % paušální náklady? 

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle katastru nemovitostí?

OSVČ a Úřad práce

Podnikatel, 55 let, je několik let OSVČ, platí zákonem stanovený min. odvod SP, ZP. Bude muset na nějaký čas přerušit výdělečnou činnost z důvodů zdravotních problémů. Má tento podnikatel vůbec nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti, případně nějaké jiné dávky, a pokud ano, z čeho se počítají? Jak dlouhou dobu může být registrován/pobírat dávky z Úřadu práce? Má nějaké další povinnosti? 

OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

OSVČ má živnostenský list od 06/2018. V roce 2019 - od listopadu 2019 vykonává tutu činnost a dostala v prosinci 2019 zaplaceno za listopad částku 10 000 Kč. Je to student do 26 let. a) Měla OSVČ povinnost podat přehled pro OSSZ a ZP již v roce 2018 ačkoliv samotnou činnost nevykonávala, pouze měla vystaven živnostenský list? b) Nyní za rok 2019 má povinnost OSVČ podat přehled pro OSSZ a ZP, kde uvede vedlejší činnost až od listopadu, tedy za 2 měsíce ačkoliv dostala pouze platbu za listopad? c) Nebo uvede v přehledu, že vykonávala činnost po celý rok 2019? d) v případě, že by OSVČ měla živnost od 08/2019 a činnost vykonávala pouze v 08 a 10.měsíci 2019 - uvede pouze tyto dvě měsíce nebo všech 5 měsíců? Jak se toto posuzuje? 

Doplnění ID 24638 - EET hostinská činnost

Pokud tedy provozuje OSVČ kulturní akce - zábavy, které jsou zařazeny pod volnou živnost a zároveň nabízí občerstvení na baru, tak jak je zvykem na plesech, diskotékách atd. Pak tedy musí mít OSVČ obě živnosti zapsány živnostenským úřadem? Jak tedy živnost volnou, tak tedy živnost řemeslnou, je to tak? A jak je to pak s přiznáním k DPFO, pokud OSVČ uplatňuje paušální výdaje - na živnost volnou je výše 60 % a na živnost řemeslnou - hostinskou činnost je 80 %? Musí mít OSVČ rozděleny pro přiznání příjmy z baru - prodej alka, nealka, drobného občerstvení jako jsou lupínky, chipsy atd. - zařadí mezi řemeslnou - hostinskou činnost? Jedná se opravdu o hostinskou činnost pokud nic sama nevaří? A prodej vstupenek včetně šatny musí zařadit pod paušál 60 %? Jak se toto řeší, resp. lze dát do jedné skupiny paušálu 60 % nebo 80 % všechny příjmy OSVČ? Já osobě bych to zahrnula všechno pod paušál 60 % neboť OSVČ pořádá kulturní akce jako hlavní náplň činnosti a prodej pochutin, resp. nápojů je k tomu pouze doplňkový ačkoliv vyšší příjmy jsou samozřejmě z prodeje nápojů a drobného občerstvení.

Automobil nezahrnutý do obchodního majetku OSVČ

Podnikatel OSVČ, vede daňovou evidenci, je plátce DPH a v technickém průkazu je veden pod rodným číslem jako vlastník vozidla. Může toto auto dát do obchodního majetku? Je nutné pro zařazení auta do obchodního majetku, aby v technickém průkazu bylo uvedeno jeho IČ? Jak je to s výdajovým paušálem do dopravu, když auto není zahrnuto do obchodního majetku. Podnikatel OSVČ uplatňuje paušál na auto ve výši 80 %, tj. 4 000 Kč. Co tato částka zahrnuje, jestliže auto není v obchodním majetku? Zahrnuje PHM, parkovné, opravy, drobný spotřební materiál na auto (např. nákup stěračů) i silniční daň? Jak je to s DPH, když OSVČ je plátce DPH a uplatňuje paušál na auto ve výši 80 % a auto není zařazeno do obchodního majetku? Může si i v tomto případě uplatnit DPH na vstupu ve výši 80 % u nákupu stěračů a opravy auta? 

Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené

Zaměstnanec pracuje 2 dny v týdnu jako hlavní prac. poměr a 3 dny jako OSVČ (vedlejší - přesahuje ročně 70 000 Kč, takže platí zálohy na soc. zabezpečení). Samozřejmě tento režim má celý měsíc. Nyní má před sebou nástup do lázní, 3-4 týdny a stojí před problémem, co bude výhodnější? Nemocenská nebo dovolená? Jak je to s nárokem nemocenské v tomto případě, nebo bude pro něho lepší vzít si dovolenou? 

Jednorázová výpomoc

Jsem OSVČ, která vede DE, mohu dceři, OSVČ, která podniká v prodeji, vyplatit 30 000 Kč za jednorázovou výpomoc? Já 30 000 Kč budu mít v nákladech a ona 30 000 Kč nebude přiznávat, jako by nic nedostala, když se jedná o jednorázovou výpomoc? Je to možné nebo jsem to špatně pochopil?

Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) přesáhla obrat pro povinné vedení účetnictví. Z daňové evidence vedené do roku 2019 tak bude přecházet na vedení účetnictví od 1. 1. 2020. V souvislosti s přechodem v rámci daňového přiznání upravovat (zvyšovat) základ daně z příjmů o hodnotu zásob evidovaných ke konci roku 2019. Jedná se o úpravu základu daně podle § 5 odst. 8 zákona o daních příjmů (ZDP) a § 14 ZDP vč. Přílohy č. 3 k ZDP. Bude tato úprava základu daně vstupovat do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění OSVČ?