JUDr. Bořivoj Šubrt (320)

Výpočet průměrného hodinového výdělku u nového zaměstnance

Zaměstnanec nastoupil 2. 7. do zaměstnání. Má 30 hod. rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (6 hod. denně, 5. skupina zaručené mzdy). V srpnu onemocněl (8 pracovních dnů - celkem 48 hodin). Otázkou je, zda jsme použili správně PHV - jako pravděpodobný výdělek, kdy jsme neměli data za 2. čtvrtletí a z toho jsme usuzovali, že pravděpodobný výdělek vypočteme přes koeficient 20 000 : 4,348 : 30 = 153,33 Kč. Program nám však ukazuje pravděpodobný výdělek dle odpracovaného měsíce červenec, kdy vychází 151,52 Kč, a navíc upozorňuje, že by měl být pravděpodobný výdělek minimálně 179,20 Kč. Podle mého názoru však tady program nemá co upozorňovat skrz zaručenou mzdu, protože zaměstnanec má zkrácený poměr a min. mzda u 5. skupiny prací - 134,40 Kč je dodržena. Spočítali jsme mzdy správně, nebo to mělo být jinak?

Zápočet rodičovské dovolené

Dne 25. 8. 2021 jsme přijali na základní školy (přísp. organizace) do pracovního poměru učitelku s vysokoškolským ekonomickým vzděláním. Průběh předchozí praxe je pouze OSVČ v jiném oboru. Má dvě děti narozené 9. 3. 2014 a 27. 12. 2017. Nástup na rodičovskou dovolenou uvedla 20. 1. 2014 do 30. 6. 2017 a od 9. 1. 2018 do 27. 12. 2021. Peněžitá pomoc v mateřství (MD) prý OSVČ nenáleží. Jaký bude prosím správný zápočet? 

DPP a uváděný rozsah hodin

Může být v DPP u rozsahu práce uvedeno přesně toto: Rozsah práce: cca 250 hod (nepřesáhne 300 hodin za rok)? Nebo může být uvedeno i jen: Rozsah práce: cca 250 hodin?

Ukončení pracovního poměru

Zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti od 30. 9. 2020. Ke dni 31. 5. 2021 byla uznána invalidní ve vyšším stupni invalidity. Dne 12. 8. 2021 nám bylo sděleno OSSZ, že jí byla ukončena pracovní neschopnost ke dni 30. 6. 2021. Do zaměstnání tedy od 1. 7. 2021 do dnešního dne nenastoupila. Jak správně rozvázat pracovní poměr ke dni ukončení pracovní neschopnosti 30. 6. 2021? 

Exekuce na smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele

Vztahuje se na smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele výkon exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů? V § 299 občanského soudního řádu ji vyjmenovanou nevidím. 

Práce ve svátek

Zaměstnanec měl plánovanou směnu ve svátek - pondělí. Kvůli počasí odpracoval v tento svátek pouze 3 hodiny (práce v zemědělství - kombajnér). Jak mu tento svátek zaplatím?

Žena na další mateřské dovolené

Zaměstnankyni má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. V říjnu roku 2019 se jí narodilo dítě. Čerpala na něj mateřskou dovolenou, posléze rodičovskou dovolenou, kterou stále čerpá. V záři 2021 jí vznikne opět nárok na mateřskou dovolenou, neboť bude mít 2. dítě.

1) Bude jí prvních 14 dnů nové mateřské dovolené hradit zaměstnavatel nebo sociálka?

2) Vznikne jí za rok 2021 nárok na dovolenou?

3) V případě, že ano, může jí dát zaměstnavatel v období čerpání dovolené výpověď?

Výpočet dovolené v roce 2021

Jak vypočítám nárok na dovolenou v hodinách na rok 2021, zaměstnanec - vdovec - v důvodu péče o děti má stanovenou pracovní dobu pondělí - čtvrtek 7 hodin denně, pátek nepracuje?

 

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Do kolika dnů má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti? Program nám potvrzení vystavuje až po spočítání posledních mezd, avšak zaměstnanec tlačí na vydání ihned při ukončení pracovního poměru.

Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce

Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda u rozvázání pracovního poměru. Dohoda je stručná, je pouze uvedeno: Zaměstnavatel určil, že zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku. Dohoda neobsahuje žádný odkaz na ustanovení zákoníku práce, pouze v hlavičce je uvedeno: Odstupné dohodou podle § 49 ZP. Je správný postup, že odstupné bylo zahrnuto do vyměřovacího základu pro odvod sociálního i zdravotního pojistného? Jedná se o daňově uznatelný náklad, nebo bude tento náklad (jak odstupné, tak odvody na ZP a SP) při podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na řádku 40 vyloučen a zvýší se tak daňový základ?