JUDr. Bořivoj Šubrt (302)

Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz

Prosím o potvrzení výpočtu výše náhrady za ztrátu na výdělku (§ 271a ZP), kdy zaměstnanec při pracovním úrazu dostává náhradu mzdy, která se vypočítá jako rozdíl mezi hrubým průměrným výdělkem a náhradou od zaměstnavatele a výši nemocenské. Tato náhrada nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění, jen dani, tudíž zaměstnanec dostane více, než kdyby byl v práci. Je to tak správně?

Čerpání dovolené a osobní ohodnocení

Potřebujeme poradit, zda můžeme vyplatit zaměstnanci za kalendářní měsíc, ve kterém čerpal pouze dovolenou, osobní ohodnocení. Jedná se o to, že 1. 1. 2021 se zaměstnanci výrazně navýšil mzdový výměr a náhrada za dovolenou se počítá z výdělku 4. čtvrtletí roku 2020, proto vychází znatelně méně, než kdyby zaměstnanec pracoval. Zaměstnavatel chce osobním ohodnocením zaměstnanci mzdu "vyrovnat". 

Stravenkový paušál

V případě zlepšení stavu objednávek ve 2. čtvrtletí 2021 a s ním spojeného návratu k ziskovosti zvažuje s. r. o. zavedení stravenkového paušálu. Je možno jej zaměstnancům poskytnout i zpětně, tedy např. paušál za leden až březen 2021 spolu s dubnovou výplatou? A v případě opětovného zhoršení ekonomické situace zase poskytování stravenkového paušálu přerušit?

Pracovní pozice, činnost v pracovní smlouvě

Může být v pracovní smlouvě uvedena jako funkce - činnost: administrativní pracovník? A pak zvlášť by byla rozepsána náplň práce k této pozici?

Očkování proti covid-19 jako překážka v práci

Zaměstnanec má termín na očkování proti covid-19. Termín na očkování mu vyšel v době pracovní doby. Jedná se o placenou překážku v práci nebo neplacenou? Je rozdíl, zda ho bude očkovat lékař či bude očkován v očkovacím centru?

Zpětný doplatek základního platu učitelky

V prosinci roku 2018 mělo dojít k platovému postupu učitelky mateřské školy. Z platového tarifu 9/3 do 9/4. Tato skutečnost byla přehlídnuta a tím došlo k předběžnému nedoplatku ve výši 8300 Kč (učitelka má zkrácený úvazek). Je možno doplatit uvedenou částku zpětně za celé období? 

Platový výměr se správným platovým zařazením mám vystavit zpětně a nebo s platností od 1. 5. 2021 (nejbližší termín dalšího zpracování mezd) s doložením doplatku mzdy za dlužné období?

Příplatek za dělenou směnu

Na naší škole zaměstnáváme školníka, který má pracovní dobu stanovenou od 6,00 do 10.00 hodin. Pak dojde k přerušení a směna pokračuje od 12.00 hodin do 16,30 hodin. Mezitím má 0,5 hodiny přestávku na oběd. Ve dvou dnech v týdnu vykonává v době od 10.00 hodin do 12,00 hodin jinou činnost, na kterou má uzavřený další pracovní poměr na základě pracovní smlouvy. Náleží mu za tyto dny příplatek za dělenou směn? 

Daňové povinnosti a dopady při uzavření nepojmenované smlouvy v příspěvkové organizaci

Příspěvková organizace se mnou uzavřela nepojmenovanou smlouvu dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž prostřednictvím jsem provedl sjednaný úkol, odměna byla stanovena hodinou sazbou. 1. Jaké jsou hranice pro výši příjmu? 2. Kdy je nutné odvést daň z příjmu? 3. Může fyzická osoba (bez IČO) vystavit na základě nepojmenované smlouvy fakturu (doklad) o uskutečnění sjednané aktivity? 

Práce ve svátek

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby (směny od pondělí do pátku). Měsíční mzda je 20 000 Kč. V květnu 2021 odpracuje všechny směny a navíc půjde do práce v sobotu 1. 5. 2021. Odměňován je měsíční mzdou. Výpočet mzdy: Mzda za výkon práce 20 000 : 168 x (168 + 8) = 20 952 Kč + 100 % přípatku za práci ve svátek (8 hodin x HPV) + 25 % příplatku za práci přesčas + 10 % příplatku za práci v sobotu? Je to takto správně?

Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd

Zaměstnanci byli v průběhu měsíce dubna 4x testování na přítomnost covid-19 u závodního lékaře zaměstnavatele v průběhu směny. Tento závodní lékař ordinuje mimo areál zaměstnavatele. Cesta k lékaři včetně testu trvá 15 minut a 30 minut (ze vzdálenějšího pracoviště). Jak nyní vše vykázat při zpracování mezd zaměstnanců, kteří jsou odměňování měsíční mzdou ?